Chăn nuôi, Thú y
Thứ 5, Ngày 10/10/2019, 15:00
HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ KINH PHÍ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/10/2019
HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ KINH PHÍ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên địa bàn 68 xã, phường, thị trấn thuộc 9/9 huyện, thành phố Tây Ninh. Số lợn tiêu hủy là 28.766 con với trọng lượng tiêu hủy là 1.690.407,4 kg.

Nhằm hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Tài chính có Công văn số 2427/SNN-CCCN&TY ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

I. Mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với mức cụ thể như sau:

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi;

b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi;

2. Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với mức cụ thể như sau:

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi;

b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi;

Mức hỗ trợ các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Mức hỗ trợ lợn phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi áp dụng từ ngày 27/6/2019 và hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019.

4. Mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện theo Quyết định số 1634/QĐ-UBND.

5. Mức hỗ trợ chi cho phục vụ công tác phòng chống dịch như thuê máy móc, nhân công, vật tư, vôi bột, thuốc sát trùng,.....theo thực tế và do UBND các huyện, thành phố quyết định.

II. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện hỗ trợ cho cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tà lợn Châu Phi; kinh phí thuê máy móc, nhân công, vật tư, vôi bột, thuốc sát trùng và các nhiệm vụ khác có liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch của cấp nào do cấp đó tự đảm bảo. Trường hợp vượt quá ngân sách địa phương  thì UBND các huyện, thành phố có văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét xử lý.

Riêng kinh phí tham gia phòng, chống dịch của cấp tỉnh do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

2. Kinh phí hỗ trợ lợn phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kinh phí hỗ trợ lợn phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động sử dụng từ ngân sách cấp huyện, thành phố để tổ chức thực hiện. Trường hợp vượt quá ngân sách địa phương thì UBND các huyện, thành phố có văn bản báo cáo Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét xử lý.

Đến ngày 31/12/2019 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình kinh phí thực hiện hỗ trợ tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi về Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tỷ lệ hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện theo quy định.

III. Thủ tục, chứng từ quyết toán

1. Chi phục vụ công tác phòng chống dịch như thuê máy móc, nhân công, vật tư, vôi bột, thuốc sát trùng,... hỗ trợ cho cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Do Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện,  Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND huyện, thành phố xem xét quyết định.

2. Chi hỗ trợ lợn phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh như sau:

  - UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp huyện thẩm định, hồ sơ gồm:

    + Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi của hộ chăn nuôi.

    + Quyết định tiêu hủy lợn của UBND xã.

    + Biên bản tiêu hủy lợn bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi.

     + Biên bản kiểm tra, đánh giá thiệt hại do dịch bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi gây ra.

     + Bảng thống kê các hộ chăn nuôi lợn của ấp.

   - Bảng tổng hợp danh sách hộ chăn nuôi lợn đề nghị hỗ trợ thiệt hại dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi của UBND cấp xã.

- UBND cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo đề nghị của UBND xã.

- Sau khi được UBND cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ; UBND cấp xã niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/06/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư.

Sau thời hạn công khai tối thiểu 30 ngày kể từ ngày được UBND huyện quyết định hỗ trợ; UBND xã tiến hành hỗ trợ thiệt hại cho hộ, cơ sở chăn nuôi.

- UBND cấp huyện báo cáo tình hình thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ kinh phí (nếu có) gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT.

Lượt người xem:  Views:   644
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Chăn nuôi, Thú y