Chăn nuôi, Thú y
Thứ 5, Ngày 26/07/2018, 14:00
Thay đổi mức phí trong công tác thú y và thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/07/2018 | Chi cục Chăn nuôi thú y

Ngày 07/5/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Theo đó, quy định về mức thu lệ phí trong công tác thú y thay đổi cụ thể như sau:

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y giảm từ 100.000 đồng/lần xuống còn 50.000 đồng/lần.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu giảm từ 70.000 đồng/lần xuống còn 40.000 đồng/lần.

Quy định về mức thu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp được thay đổi như sau:

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp giảm từ 350.000 đồng xuống còn 200.000 đồng/lô hàng;

- Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản được đồng nhất một mức phí là 30.000 đồng/lần/người;

- Phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm là 350.000 đồng/cơ sở.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2018.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai nội dung Thông tư này đến công chức, viên chức, người lao động thực hiện công tác thu các khoản phí và lệ phí được sửa đổi theo Thông tư và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực có liên quan./

Phòng Thú y Cộng đồng

Lượt người xem:  Views:   174
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Chăn nuôi, Thú y