Tin tức Sự kiện
Thứ 2, Ngày 14/04/2014, 08:15
Báo cáo tình hình hoạt động quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2014

 Thực hiện Công văn số 459/UBND-TH ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện KH KT-XH, XDCB 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2014

I. NÔNG NGHIỆP

1. Trồng trọt (đến ngày 10/3/2014)

Vụ Đông Xuân 2013-2014, diện tích các cây hàng năm đã được gieo trồng 94.217 ha, đạt 101,5% so với KH vụ và bằng 98,5% so với CK. Cụ thể một số cây trồng chính như sau:

- Cây lúa: 43.810 ha, đạt 97,4% so với KH vụ, bằng 93,9% so với CK.

- Cây bắp: 3.110 ha, đạt 103,7% so với KH vụ, bằng 96,4% so với CK.

- Cây đậu phọng: 4.798 ha, vượt 6,6% so với KH vụ, bằng 76,4% so với CK.

- Cây mì: 25.338 ha, vượt 26,7% so với KH vụ, tăng 19,4% so với CK.

- Cây mía (trồng mới): 2.690 ha, đạt 67,3% so KH vụ, bằng 92,6% so với CK.

Diện tích thu hoạch Vụ Đông Xuân đến nay 11.639 ha, đạt 12,3% so với diện tích gieo trồng, tập trung một số loại cây như lúa, đậu phọng, thuốc lá,...

Mặt khác, Sở đã đề nghị phòng Kinh tế Thành phố Tây Ninh, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện tăng cường giám sát chặt chẽ dịch hại trên cây trồng vụ Đông Xuân 2013-2014 trong dịp tết Giáp Ngọ 2014; đang làm việc lại với Công ty TNHH Hưng Thịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành về việc luân canh cây trồng và phục hóa đất hoang của Công ty TNHH Hưng Thịnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi gia súc ổn định, dịch bệnh nguy hiểm không xảy ra (heo tai xanh, lở mồm long móng), riêng dịch cúm gia cầm có xảy ra nhưng đã được ngành kịp thời xử lý các ổ dịch phát sinh và triển khai các biện pháp chống dịch khẩn cấp. Giá gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm biến động: Giá heo hơi 49.000-50.000 đồng/kg; heo giống, thương phẩm 60.000 đồng/kg (18 kg đầu), hậu bị 65.000 đồng/kg; gà ta hơi 120.000-140.000 đồng/kg (tăng 10.000-20.000 đồng/kg); gà công nghiệp 48.000-50.000 đồng/kg, vịt thịt hơi 39.000-45.000 đồng/kg.

Sở đã đề nghị UBND, phòng Kinh tế Thành phố Tây Ninh, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2020, hướng dẫn chăn nuôi, tiêu thụ gia cầm an toàn và phòng chống dịch cúm gia cầm; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khảo sát trang trại chăn nuôi gà thịt khép kín tại xã Hưng Thuận huyện Trảng Bàng.

3. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 99 ha, đạt 10,8% so với KH, tăng 15,9 so với CK. Sản lượng con giống 10,7 triệu con, đạt 8,7% so với KH, tăng 40,1% so với CK. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 2.210 tấn, đạt 15,8% so với KH, tăng 18,5% so với CK. Sản lượng khai thác 1.096 tấn, đạt 32,7% so với KH, bằng 99,8% so với CK (chủ yếu trong hồ Dầu Tiếng chiếm 90% sản lượng). Hiện đang trong mùa khô nên việc nuôi trồng thủy sản chưa phổ biến, ngư dân chủ yếu thu hoạch các ao đã thả nuôi năm trước, các trại giống tập trung tạo nguồn cá bột để ương giống cung cấp nông dân khi vào vụ nuôi. 

Ngành đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý dư lượng và giám sát vùng nuôi cá tra xuất khẩu năm 2014; đánh giá kết quả rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; phối hợp các huyện, thành phố điều tra, thống kê tình hình các trại nuôi trồng thủy sản; kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trảng Bàng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II kiểm tra, hướng dẫn biện pháp phòng ngừa việc cá lóc nuôi bè bị lở loét tại xã Phước Chỉ do vi khuẩn Pseudomonas sp, nấm Saprolegnia sp.

4. Các chương trình hỗ trợ phục vụ sản xuất

a) Về công tác khuyến nông, sản xuất và cung ứng giống

Ngành tiếp tục theo dõi các dự án khuyến nông chuyển tiếp năm 2013 như: Trồng thâm canh mía (thu hoạch 03 ha, NSBQ 107 tấn/ha, lãi bình quân 45 triệu đồng/ha); Trồng thâm canh mì bền vững (thu hoạch 10 ha, năng suất bình quân 47 tấn/ha, lãi 65 triệu đồng/ha); Thâm canh nhãn theo GAP (thu hoạch 10 ha, NSBQ 13 tấn/ha, lãi 92 triệu đồng/ha); Nuôi cá thát lát (theo dõi 0,35ha, số lượng giống đã thả 21.000 con, lũy kế hao hụt 220 con, cá phát triển bình thường, trọng lượng BQ 200 g/con); Nuôi thâm canh cá tra (thu hoạch 0,09 ha, trọng lượng BQ 940 g/con, hao hụt 3%, năng suất 273,5 tấn/ha, sản lượng 24,6 tấn, lãi BQ 11,5 triệu đồng/hộ); đồng thời, triển khai dự án Khí sinh học năm 2014 (đã thực hiện 04 bể), thực hiện 02 chuyên mục truyền hình; tổ chức nắm tình hình sản xuất nông nghiệp của các huyện, thành phố; cung ứng 174 con heo giống, tiếp tục theo dõi, thu hoạch diện tích lúa giống đã được nhân giống vụ Đông Xuân 2013-2014; triển khai số lượng, chủng loại, thời gian cung ứng lúa giống cho các huyện tham gia mô hình liên kết 4 nhà vụ Hè Thu.

Ngoài ra, Sở đã hoàn chỉnh đề án xây dựng mạng lưới nhân giống lúa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020; xây dựng định mức khuyến nông, chương trình, dự án khuyến nông năm 2014.

b) Về công tác bảo vệ thực vật

Tình dịch hại trên các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2013-2014 đa số phát sinh ở mức nhiễm nhẹ, ảnh hưởng không đáng kể đến sinh trưởng cây trồng. Riêng các đối tượng rầy nâu trên lúa, nhện đỏ, cháy lá vi khuẩn, rệp sáp bột hồng  trên cây mì có phát sinh gây hại nặng một số diện tích, cụ thể như sau: Trên cây lúa, diện tích bị nhiễm rầy nâu 7.267 ha, bằng 55,2% so với CK (trong đó nhiễm nặng 27 ha tại 02 huyện Bến Cầu, Gò Dầu). Trên cây mì, rệp sáp bột hồng nhiễm 393,5 ha (tính đến ngày 03/3/2014, trong đó nhiễm trung bình 15,2 ha, nhiễm nặng 5,9 ha) tại 36 xã thuộc 08 huyện, Thành phố; nhện đỏ 444,8 ha, bằng 45,9% so với CK (trong đó 39 ha nhiễm nặng 02 huyện Châu Thành, Hòa Thành); cháy lá vi khuẩn 142 ha (trong đó 7,6 ha nhiễm nặng huyện Châu Thành). Trên các cây trồng khác dịch hại phát sinh gây hại ở mức nhiễm thấp, không đáng kể. Vụ Hè Thu đang bắt đầu xuống giống nên tình hình dịch hại không đáng kể.

Công tác phòng chống rệp sáp bột hồng: Ngành tiếp tục nhân nuôi ong ký sinh, tích lũy số lượng để phóng thích ra đồng, đến ngày 05/3/2014 đã nhân nuôi được 227.815 cặp ong và phóng thích 221.050 cặp ong ký sinh A. lopezi tại 37 xã thuộc 08 huyện, Thành phố Tây Ninh; thực hiện 02 lớp tập huấn IPM về quản lý rệp sáp bột hồng hại cây mì bằng biện pháp sinh học cho 60 nông dân trồng mì tại 02 xã Thạnh Tây­ huyện Tân Biên, xã Tân Hưng huyện Tân Châu; tham gia Đoàn công tác của Tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống rệp sáp bột hồng hại cây mì vào ngày 04/3/2014.

Công tác kiểm dịch thực vật: Ngành đã kiểm tra hàng nông sản nhập khẩu được 459.804 tấn (bằng 64,1% so với CK), 42.407 m3 gỗ xẻ các loại (tăng 36,8% so với CK), kết quả chưa phát hiện dịch hại thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam và kiểm tra ngoại quan đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Thực hiện mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn: Vụ Đông Xuân 2013-2014 thực hiện 2.657 ha tại 12 xã ở 5 huyện trồng lúa trọng điểm của Tỉnh (Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Châu Thành, Hòa Thành); đã hoàn thành các lớp tập huấn cho nông dân tham gia, một số diện tích xuống giống sớm bắt đầu thu hoạch. Riêng vụ Hè Thu đang chuẩn bị kế hoạch triển khai thực hiện.

Sản xuất rau an toàn: Mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu (2,3 ha, 08 hộ) đang chờ đơn vị tư vấn cấp giấy chứng nhận; xã Ninh Thạnh Thành phố Tây Ninh (2,7 ha, 10 hộ) đã được cấp giấy chứng nhận; xã Thanh Phước huyện Gò Dầu (3,4 ha, 08 hộ) đang hoàn chỉnh hồ sơ để cấp giấy chứng nhận.

c) Về công tác thú y

Trong quý, tình hình đàn gia súc trên địa bàn tỉnh ổn định, dịch bệnh nguy hiểm (heo tai xanh, lở mồm long móng) không xảy ra. Riêng bệnh cúm gia cầm đã xảy ra ở 14 hộ của 12 xã thuộc 02 huyện Bến Cầu, Châu Thành và Thành phố Tây Ninh (ngày phát hiện bệnh đầu tiên 27/01/2014 tại xã Hòa Hội huyện Châu Thành); ngành đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm gửi Cơ quan Thú y vùng VI với kết quả dương tính vi rút cúm gia cầm H5N1; mặt khác tiến hành tiêm phòng bao vây ổ dịch kết hợp tiêu độc sát trùng hộ có gia cầm bệnh, khu vực xung quanh; tính đến ngày 11/3/2014 tổng số gia cầm chết, tiêu hủy 18.060 con.

Công tác tiêm phòng: Tổng số vắc xin đã được phân bổ để tiêm phòng cho đàn gia cầm nhỏ lẻ (gà, vịt, ngan) trên địa bàn tỉnh 731.000 liều; mạng lưới thú y cơ sở, các hộ chăn nuôi đã sử dụng 960.678 liều vắc xin để phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, bằng 5,9 lần so với CK; tiêm phòng dại chó 641 con, bằng 2,7 lần so với CK.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ: Ước số lượng gia súc gia cầm được kiểm dịch vận chuyển 4.511.034 con, tăng 13,5% so với CK (trong đó 107.239 con gia súc); 2.028 tấn sản phẩm động vật. Kiểm soát giết mổ được 545.336 con gia súc gia cầm, tăng 11% so với CK (trong đó 90.671 con gia súc).

Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng: Kế hoạch triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm đã hoàn thành; ngoài ra các huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Tân Biên, Hòa Thành, Bến Cầu, Châu Thành đã thực hiện tiêu độc sát trùng thường xuyên với kết quả 554.904 m2, 1.973 xe ô tô, 273 xe khác.

Ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản về: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9, H10N8; tăng cường công tác phòng dịch cúm gia cầm lây lan qua biên giới; kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm; tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn ngừa việc vứt xác gia súc, gia cầm xuống sông, suối, kênh rạch; công bố dịch cúm gia cầm tại 02 xã Hòa Hội, Trí Bình huyện Châu Thành (ngày 14/02/2014); trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người; lấy mẫu giám sát sự lưu hành vi rút cúm gia cầm tại chợ giai đoạn 2013-2014; đang đề nghị Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vắc xin phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2014; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kiểm tra tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại những địa bàn đã xảy ra các ổ dịch cúm gia cầm đầu năm 2013.

II. LÂM NGHIỆP

Sở đã tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Quyết định phê duyệt đề án Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Quyết định quy định chính sách hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện đề án Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đề cương Kỹ thuật và dự toán kinh phí xây dựng đề án Chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thanh lý rừng tại Khu dân cư biên giới cầu Sài Gòn 2, huyện Tân Châu; trình UBND tỉnh phê duyệt thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; đề xuất UBND tỉnh đề nghị Trung ương bổ sung ngân sách hỗ trợ có mục tiêu cho Địa phương thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014; báo cáo: Kết quả triển khai công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp năm 2013, kết quả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2013, kế hoạch năm 2014; cấp 16 giấy chứng nhận đăng ký gây nuôi động vật rừng (rắn ráo trâu, kỳ đà…).

1. Công tác bảo vệ rừng

Trong quý, đã xảy ra 69 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tăng 18 vụ so với CK, cụ thể: 05 vụ phá rừng trái phép (diện tích 1,6 ha); 09 vụ về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; 24 vụ về mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; 01 vụ vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng; 06 vụ về chế biến gỗ và lâm sản khác; 24 vụ vi phạm khác; phát hiện, tháo gỡ 533 cần bẫy động vật rừng các loại.

Tình trạng lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích không xảy ra.

2. Công tác trồng rừng

Ngành đã hoàn thành nghiệm thu phúc tra công tác trồng rừng năm 2013 với diện tích 692,4 ha, đạt 85,5% so với KH (810 ha), đạt 97,1% so với diện tích thực hiện (713,3 ha), trong đó: Rừng phòng hộ, đặc dụng 239,9 ha, đạt 50% so với KH, bằng 92% so với diện tích đã trồng; rừng sản xuất, rừng trồng ngoài Quy hoạch 452,5 ha, vượt 37,1% so với KH, đạt 100% so với diện tích thực hiện.

Ngành đang tiến hành rà soát quỹ đất, vận động người dân tham gia trồng rừng nhằm chuẩn bị tốt cho công tác trồng mới rừng năm 2014, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3. Công tác chăm sóc rừng trồng, phòng chống cháy rừng

Đến nay ngành đã hoàn thành nghiệm thu phúc tra công tác chăm sóc rừng trồng năm 2013 với diện tích 2.616,3 ha, đạt 95,7% so với KH, đạt 97,2% so với diện tích thực hiện, trong đó: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng 2.510,3 ha, đạt 95,6% so với KH, đạt 97,1% so với diện tích đã trồng; rừng ngoài Quy hoạch     106 ha, đạt 100% so với KH, đạt 100% so với diện tích thực hiện.

Trong quý, đã xảy ra 01 vụ cháy rừng trồng, diện tích 0,6 ha tại TK 66 Ban quản lý Khu rừng VHLS Núi Bà, nguyên nhân do người dân sử dụng lửa bất cẩn xảy ra cháy. Ngoài ra, ngành đã tập trung thực hiện công tác phòng chống cháy, đốt chủ động những điểm dễ cháy lan. 

4. Tình hình về vốn

Hiện các Ban quản lý Khu rừng đang tập trung hoàn tất công tác thanh quyết toán khối lượng năm 2013 đến các hộ nhận khoán. Kế hoạch vốn năm 2014 đã được Sở phân khai, đang trình UBND tỉnh phê duyệt.

III. THỦY LỢI

Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP, góp ý Nghị định thay thế Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; trình UBND tỉnh: Ban hành mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dự thảo góp ý quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng; triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê, Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; lấy ý kiến Sở, Ngành liên quan dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành mức trần phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; kiểm tra việc xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; báo cáo: Kết quả thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; kiểm tra công trình sau mùa mưa bão năm 2013; kết quả tưới, tiêu vụ Mùa, năm 2013; tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển; kết quả áp dụng Bộ chỉ số đánh giá quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Công tác tưới phục vụ sản xuất: Ngành đã thường xuyên kiểm tra, điều tiết nước hợp lý, theo yêu cầu; phối hợp chính quyền địa phương, tổ chức hợp tác dùng nước tiếp tục triển khai đến người dân đăng ký đúng, đủ diện tích sản xuất. Vụ Đông Xuân 2013-2014, diện tích đã ký hợp đồng 43.780 ha, đạt 105% so với KH vụ, tăng 12,9% so với CK.

IV. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO (PCLB) VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

Sở đã trình UBND tỉnh dự thảo báo cáo công tác kiểm định và lập phương án phòng chống lũ lụt theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP; đề nghị Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh hoàn thành Tờ trình xin chủ trương khôi phục cột đo mực nước rạch Tây Ninh; góp ý kiến đề cương dự án Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đề nghị Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão, Chủ tịch UBND tỉnh cấp phép 10 xe hộ đê năm 2014; góp ý Bộ Chỉ số và tài liệu hướng dẫn theo dõi đánh giá việc thực hiện đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; báo cáo: Tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014; kiểm kê phương tiện, trang thiết bị PCLB và TKCN thời điểm 0 giờ ngày 31/12/2013.

Trong quý (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/3/2014) đã xảy ra lốc xoáy tại ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành (ngày 21/01/2014) gây một số thiệt hại như: Bị thương 01 người, tốc mái 01 căn nhà, hư đầu xe hon đa. Giá trị thiệt hại 05 triệu đồng.

Mực nước hồ Dầu Tiếng ngày 10/3/2014 ở cao trình 22,59 m, cao hơn so cùng kỳ 0,7 m. Mặt khác, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa mở nước xả tràn qua hồ Dầu Tiếng đợt 1 (từ ngày 17/02 đến 23/02/2014) đẩy mặn cho nhà máy nước Tân Hiệp, vùng hạ du hồ Dầu Tiếng không bị thiệt hại do việc xả tràn nêu trên.

V. XÂY DỰNG CƠ BẢN (XDCB)

Tổng vốn đầu tư XDCB được giao năm 2014 là 130.300 triệu đồng, ước GTKLTH 13.360 triệu đồng, đạt 10,3% so với KH; giải ngân 8.274 triệu đồng, đạt 61,9% so với GTKLTH, đạt 6,3% so với KH. Trong đó:

- Vốn ngân sách Tỉnh 28.500 triệu đồng, ước GTKLTH 3.360 triệu đồng, đạt 11,8% so với KH; giải ngân 1.274 triệu đồng, đạt 37,9% so với GTKLTH, đạt 4,5% so với KH.

- Vốn ngân sách Trung ương 101.800 triệu đồng, ước GTKLTH 10.000 triệu đồng, bằng 9,8% so với KH; giải ngân 7.000 triệu đồng, đạt 70% so với GTKLTH, bằng 6,9% với KH.

VI. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngành đã phối hợp: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Dương Minh Châu thành lập mới 01 Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn, với Liên minh hợp tác xã tỉnh, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Biên hướng dẫn chuẩn bị thành lập tổ hợp tác dịch vụ thủy lợi; xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện Tiêu chí 13 Hình thức tổ chức sản xuất đối với các xã nông thôn mới trên địa bàn các xã trọng điểm XDNTM đến năm 2015; tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn năm 2014, đề nghị kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quy hoạch, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy hoạch; cung cấp thông tin tình hình hoạt động làng nghề lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2013 cho Sở Công Thương.

VII. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (MTQG)

1. Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM)

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh: Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành: Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách xã điểm XDNTM giai đoạn 2011-2015, Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; xây dựng các kế hoạch: Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo, tham mưu triển khai thực hiện XDNTM năm 2014, Phối hợp thực hiện chuyên trang, tuyên truyền XDNTM trên Báo Tây Ninh, Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cán bộ triển khai XDNTM năm 2014; thành lập Tổ biên soạn tái bản tài liệu tuyên truyền XDNTM giai đoạn 2010-2020; tổ chức, báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai kế hoạch XDNTM năm 2014 tại 9 xã trọng điểm; lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời trình tự thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị in tái bản tài liệu tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (18.000 sổ tay hỏi - đáp, 8.000 tờ rơi); tổ chức kiểm tra việc triển khai chương trình năm 2014 của 9 xã trọng điểm; đã có 80/80 xã được phê duyệt đề án XDNTM (cuối tháng 02/2014).

Thực hiện nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và PTNT: Xây dựng, hướng dẫn các huyện, Thành phố thực hiện các chỉ tiêu của ngành theo sự phân công của UBND tỉnh, cụ thể: Tiêu chí 3 - Thủy lợi, Tiêu chí 13 - Phát triển sản xuất, Tiêu chí 17 (Chỉ tiêu 17.1) - Tỷ lệ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; hoàn chỉnh xây dựng dự toán triển khai tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn năm 2014.

2. Chương trình Nước sạch và VSMTNT

Sở đã phân khai dự toán chi ngân sách thực hiện vốn sự nghiệp Chương trình  MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2014; trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư xây dựng trạm cấp nước ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu; đề nghị Sở Tài chính bổ sung kinh phí thực hiện công tác cập nhật Bộ Chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và VSMTNT; triển khai thực hiện Quyết định số 2899/2013/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế thanh tra, kiểm tra và kiểm toán nội bộ Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT, Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; báo cáo: Tình trạng hoạt động các công trình cấp nước nông thôn tập trung, kết quả xét nghiệm chất lượng nước tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, tình hình quản lý cung cấp nước sạch nông thôn; ký hợp đồng đơn vị thi công nâng cấp, sửa chữa 06 hệ thống cấp nước.

3. Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)

Ngành đang xây dựng kế hoạch thực hiện dự án Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản thuộc Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014.

4. Chương trình Việc làm và dạy nghề

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch triển khai thực hiện về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014.

VIII. VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, CHẾ BIẾN

1. Tình hình đầu tư, chế biến mía đường

Vụ 2013-2014, khối lượng mía đưa vào sản xuất đến ngày 10/3/2014 là 1.278.122 tấn, bằng 91,6% so với CK; lượng đường sản xuất 129.256 tấn, bằng 97,8% so với CK; chữ đường BQ 9,36 CCS; diện tích mía cháy 2.926 ha, bằng 95,9% so với CK, khối lượng mía cháy 175.366 tấn, bằng 95,2% so với CK. Giá thu mua mía 10 CCS tại ruộng trên phương tiện vận chuyển 1.050.000 đồng/tấn.

Vụ 2014-2015, diện tích mía đã được đầu tư, bao tiêu đến ngày 10/3/2014 là 11.609 ha, bằng 87,8% so với CK, cụ thể: Trong tỉnh 9.984 ha (trong đó mía gốc 6.758 ha), ngoài tỉnh 1.625 ha (Campuchia, tỉnh khác).

Sở đã đề nghị UBND các huyện liên quan, các Công ty, Nhà máy đường trong tỉnh báo cáo công tác phòng chống cháy mía mùa khô và dịp tết Nguyên đán Giáp ngọ 2014; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ giám sát chữ đường các nhà máy đường vụ mía 2013 - 2014.

2. Chế biến mì

Trong quý, ước khối lượng củ mì đưa vào chế biến là 783.596 tấn, tăng 41,3% so với CK (trong đó chế biến công nghiệp 666.057 tấn); sản xuất được 195.899 tấn bột, tăng 41,3% so với CK (trong đó chế biến công nghiệp 29.385 tấn). Giá thu mua củ mì tươi dao động 2.050 - 2.200 đồng/kg (30 chữ bột) tùy khu vực.

IX. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN

Ngành đã xây dựng kế hoạch công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản năm 2014; xây dựng, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; đề nghị Sở Y tế bàn giao hồ sơ quản lý nhà nước ATTP (theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ); báo cáo: Tình hình thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Bà Đen cho sản phẩm mãng cầu; tình hình thực hiện công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

X. CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác thanh tra

Trong quý, Sở đã nhận, xử lý 04 đơn tố cáo, khiếu nại (không thuộc thẩm quyền), tiếp tục thụ lý, xác minh, giải quyết 01 đơn tố cáo (chuyển tiếp năm 2013); thực hiện thanh tra phân bón đợt 2 năm 2013, kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh phân bón, lấy 14 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, kết quả: 09 mẫu đạt chất lượng, 05 mẫu kém chất lượng; phối hợp với thanh tra chuyên ngành kiểm tra ATVSTP trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Mặt khác, thanh tra chuyên ngành thường xuyên kiểm tra công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, điều kiện vệ sinh thú y, tiêu độc sát trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (kết quả phát hiện 06 vụ vi phạm); thanh tra các quy định về kiểm dịch thực vật, xông hơi khử trùng (kết quả 60 cơ sở vi phạm); thanh tra quy định về quản lý thuốc BVTV (35 cơ sở kinh doanh, kết quả không phát hiện vi phạm); xử lý kết quả kiểm tra chất lượng thuốc BVTV (01 mẫu thuốc Carmanthai 80 WP của Công ty Bình Điền Mê Kong không đạt chất lượng); kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 05 cơ sở (kết quả: 2 cơ sở đạt loại A, 03 cơ sở đạt loại B) theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT, Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT.

Ngành đã xử phạt vi phạm hành chính về kiểm dịch thực vật, thú y với số tiền 1.032 triệu đồng.

2. Công tác khác

Sở đã trình UBND tỉnh: Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình bố trí dân cư các vùng thường xảy ra thiên tai, dân cư trú trong rừng đặc dụng, Góp ý dự thảo quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chính sách sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Ngành đã xây dựng các kế hoạch về: Triển khai thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của ngành Nông nghiệp và PTNT; Thực hiện chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015; Thực hiện đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật về nông nghiệp và PTNT cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; Phòng chống tham nhũng; Cải cách hành chính năm 2014.

Ngoài ra, hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện đề án Cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất, thu hoạch một số cây trồng chính của tỉnh (lúa, mì, đậu phọng) giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh mở lớp tuyên truyền thực hiện Tiểu đề án 1 Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Nông nghiệp và PTNT cho người dân nông thôn năm 2014.

XI. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Những mặt làm được

Tình hình chăn nuôi gia súc phát triển ổn định, riêng dịch cúm gia cầm tuy có xảy ra nhưng đã được ngành kịp thời xử lý các ổ dịch phát sinh và triển khai các biện pháp chống dịch khẩn cấp. Công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (đặc biệt là cúm gia cầm, heo tai xanh), khuyến cáo người chăn nuôi tự chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại được đẩy mạnh; công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra về sinh thú y được tăng cường. Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tình hình dịch hại trên các loại cây trồng đa số phát sinh gây hại ở mức nhiễm nhẹ, ảnh hưởng không đáng kể đến sinh trưởng của cây trồng. Công tác kiểm dịch thực vật, hàng hóa nhập khẩu được thực hiện chặt chẽ.

Công tác bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh được thực hiện tốt, công tác tuần tra, kiểm tra được tăng cường, nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng cơ bản được hạn chế. Công tác phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2013-2014 được thực hiện khá tốt. Rừng khoanh nuôi phát triển tốt, khả năng thành rừng cao.

Các dự án XDCB đã được tích cực triển khai thực hiện đạt tiến độ kế hoạch được giao.

Công tác phê duyệt đề án 80/80 xã thuộc chương trình XDNTM đã hoàn thành.

Công tác thanh tra được tiến hành theo kế hoạch, việc thanh tra chất lượng, nhãn mác các mặt hàng vật tư nông nghiệp được tăng cường. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, kịp thời, không có đơn thư tồn đọng.

2. Những mặt chưa làm được

Trên địa bàn tỉnh dịch cúm gia cầm đã xảy ra, tình hình dịch diễn biến phức tạp (sự biến chủng của vi rút gây bệnh, thời tiết bất thường). Công tác quản lý gia cầm còn gặp nhiều khó khăn do tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ. Một bộ phận người chăn nuôi chưa quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh, không chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh, vứt xác gia cầm bệnh, chết xuống sông, kênh, ao,…; ý thức chấp hành quy định về vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi của người dân chưa cao nên số vụ vi phạm trong các lĩnh vực này xảy ra còn nhiều.

Rệp sáp bột hồng trên cây mì đã bắt đầu phát sinh gây hại mạnh do điều kiện thời tiết đang vào mùa nắng nóng, khô hạn, trong khi việc nhân nuôi ong ký sinh có giới hạn do chưa mở rộng được quy mô nhân nuôi; nhện đỏ trên cây mì tiếp tục gia tăng mức độ hại ở những ruộng triền gò, không chủ động được nước tưới.

Công tác xây dựng chương trình, dự án khuyến nông còn chậm; giá giống, vật tư cao trong khi thị trường nông sản không ổn định, giá cả thấp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp gây khó khăn cho nông dân, ảnh hưởng đến công tác khuyến nông.

Tình trạng trộm lậu lâm sản, săn bắt động vật hoang dã, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra; trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ chống cháy rừng trồng của nhiều hợp đồng nhận khoán chưa cao, tình trạng phá rừng trồng, chặt cành nhánh cây rừng vẫn còn xảy ra.

Công tác giải quyết một số trường hợp còn tồn đọng về bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích chậm, gặp nhiều khó khăn; việc điều chỉnh ký lại hợp đồng trồng rừng, bảo vệ rừng điều chỉnh theo mẫu mới với các hộ nhận khoán chưa hoàn thành.

Năng lực các nhà thầu thi công dự án Thủy lợi Phước Hòa yếu kém nên tiến độ thi công quá chậm.

Phần lớn HTX, THT nông nghiệp hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa có nguồn thu để chi trả lương cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Nhiều HTX nông nghiệp quy mô nhỏ, thiếu đất sản xuất, thiếu vốn thực hiện các dịch vụ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; việc hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều hạn chế. Nhiều HTX, THT nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, chưa có kinh phí trả lương hoặc phụ cấp cho cán bộ HTX. Chủ trang trại chưa quan tâm và làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận trang trại theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT; một số hộ nghèo có máy móc, thiết bị được hỗ trợ nhưng chưa thật sự chủ động tham gia sản xuất đạt hiệu quả.

Nội dung, chất lượng đề án XDNTM của các xã đã được phê duyệt qua kiểm tra chưa cao (chưa xác định cụ thể hiện trạng các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, thu nhập; nguồn lực thực hiện); một số huyện, Thành phố (Châu Thành, Gò Dầu, Thành phố Tây Ninh) chưa đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định (thời gian báo cáo còn chậm), ảnh hưởng đến công tác quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện chương trình (nhất là kết quả huy động nguồn lực); giữa các Sở, ngành với huyện, Thành phố chưa có sự thống nhất về đánh giá các tiêu chí (tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, người dân tham gia các hình thức BHYT, hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt quy chuẩn quốc gia).

Hoạt động công tác thanh tra chưa có chiều sâu do phạm vi hoạt động gồm nhiều lĩnh vực, khối lượng công việc lớn, phức tạp, địa bàn công tác rộng, nhân lực thanh tra ít, kinh phí hoạt động thanh tra chuyên ngành hạn chế và trang thiết bị phục vụ cho công tác của CBCC thanh tra còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu công tác.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2014 

I. NÔNG NGHIỆP

Tổ chức sơ kết vụ Đông Xuân 2013 - 2014, triển khai thực hiện vụ Hè Thu, theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên từng loại cây trồng; thường xuyên điều tra nhằm dự báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ các loại dịch hại đạt hiệu quả, góp phần bảo vệ năng suất cây trồng.

Tiếp tục nhân nuôi ong ký sinh Anagyrus lopezi trong nhà lưới; tiếp tục tập huấn 02 lớp IPM về quản lý rệp sáp bột hồng 02 huyện Tân Biên, Tân Châu, rà soát diện tích mì bị nhiễm rệp sáp bột hồng tại các địa phương, phóng thích ong ký sinh ra đồng ruộng; theo dõi, điều tra, đánh giá hiệu quả phòng trừ rệp sáp bột hồng bằng ong ký sinh.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm dịch thực vật tại các cửa khẩu biên giới, kiểm tra chặt chẽ hàng hóa nông sản nhập khẩu; kiểm tra các kho lưu chứa hàng nông sản mùa khô năm 2014. Hoàn thành các điểm mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và Cánh đồng mẫu lớn vụ Đông xuân 2013 - 2014, triển khai thực hiện vụ Hè Thu.

Trình UBND tỉnh phê duyệt: Đề án xây dựng mạng lưới nhân giống lúa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020, định mức khuyến nông; phê duyệt chương trình, dự án khuyến nông năm 2014; tiếp tục theo dõi mô hình khuyến nông chuyển tiếp năm 2013, dự án triển khai năm 2014.

Tổ chức sơ kết thực hiện Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2020; Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến 2020.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, bệnh LMLM, heo tai xanh trên gia súc; giám sát tình hình dịch tể. Tăng cường quản lý công tác tiêm phòng gia súc và giám sát huyết thanh sau tiêm phòng. Thường xuyên tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia cầm mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tiêm phòng gia cầm với các loại vắc xin: THT gia cầm, newcastle, dịch tả vịt.

Phát động chiến dịch tiêu độc sát trùng các đợt trong năm, tăng cường công tác tiêu độc sát trùng thường xuyên cho các chuồng trại, khu chăn nuôi, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm.

Tăng cường công tác kiểm dịch tại gốc, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo ATVSTP và phòng chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch; tiếp tục tăng cường quản lý việc ấp nở, nuôi mới thủy cầm; kiểm tra chặt chẽ các lò mổ trâu bò, nắm lại số liệu tổng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm 1/4.

Tiếp tục phối hợp các huyện, Thành phố điều tra, thống kê các trại nuôi trồng thủy sản, điều tra sản lượng khai thác thủy sản trong hồ Dầu Tiếng. Phối hợp thanh, kiểm tra định kỳ các cơ sở kinh doanh dịch vụ thủy sản; ngăn chặn, xử lý các hợp chất cấm lưu hành sử dụng trong thủy sản; lấy mẫu phân tích kiểm tra chất lượng đăng ký.

Phối hợp Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ giám sát vùng nuôi thâm canh tập trung cá tra xuất khẩu, tình hình sử dụng hóa chất trong nuôi trồng thủy sản, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu tại cơ sở nuôi để đưa vào vùng kiểm soát dư lượng.

II. LÂM NGHIỆP

Đôn đốc các chủ rừng, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên tuần tra dọc biên giới Việt Nam - Campuchia nhằm ngăn chặn tình trạng trộm lậu lâm sản, săn bắt động vật hoang dã; đồng thời có kế hoạch phối hợp với công an, chính quyền địa phương kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm khai chặt phá trồng trái phép.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng về bao, lấn chiếm sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích để đưa diện tích vào thiết kế trồng rừng.

Kiểm tra tình hình chuẩn bị cây giống cho kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2014; hướng dẫn lập hồ sơ dự toán các hạng mục lâm sinh, trình phê duyệt để có cơ sở thực hiện. Xây dựng Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển rừng đặc dụng cấp tỉnh; phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh dự án cơ sở giai đoạn 2011-2020; khẩn trương triển khai: Tổ chức bộ máy hoạt động Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh, Xây dựng đề án Chi trả dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

III. THỦY LỢI

Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Tha La huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh.

Triển khai Quyết định ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, báo cáo kết quả: Tưới vụ Hè Thu 2013; công tác duy tu sửa chữa công trình trong mùa mưa lũ; việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

IV. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO (PCLB) VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

Trình UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tổng hợp, trình UBND tỉnh giao kế hoạch thu Quỹ PCLB năm 2014.

 Kiểm tra công tác PCLB và TKCN trên địa bàn các huyện, Thành phố đợt 1 năm 2014; kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh; triển khai tập huấn đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (15 lớp); tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

V. XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tiếp tục thực hiện các dự án XDCB theo kế hoạch năm 2014, trong đó:

- Dự án Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ: Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu số 5 (tiểu vùng 1), phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thực hiện công tác đấu thầu gói thầu số 6 (tiểu vùng 2).

- Trạm bơm Hòa Thạnh II: Thi công hoàn thành các gói thầu xây lắp.

- Nâng cấp mở rộng suối Cầu Đúc, huyện Gò Dầu: Thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu số 2 (xây lắp kênh, tổ chức đấu thầu), gói thầu số 3 (công trình trên kênh) và triển khai thi công đạt tiến độ hợp đồng.

VI. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Phối hợp phòng Kinh tế Thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện kiểm tra thực hiện Tiêu chí 13 Hình thức tổ chức sản xuất đối với các xã nông thôn mới trên địa bàn các xã trọng điểm XDNTM đến năm 2015; tư vấn thành lập HTX, THT, cấp giấy chứng kinh tế trạng trại.

Phối hợp: Liên minh hợp tác xã tỉnh mở lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho các HTX, THT lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (tập trung trên địa bàn các xã trọng điểm XDNTM đến năm 2015); phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Biên hướng dẫn thành lập 02 tổ hợp tác dịch vụ thủy lợi, nông nghiệp.

Phối hợp Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, Thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn năm 2014, phối hợp kiểm tra nắm tình hình thực hiện Quy hoạch 6 tháng đầu năm.

VII. CHƯƠNG TRÌNH MTQG

1. Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM)

Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh: Trình UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời trình tự thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phối hợp Trường Quản lý cán bộ Nông nghiệp và PTNT II thực hiện kế hoạch phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo, tham mưu triển khai thực hiện XDNTM năm 2014 (18 lớp cán bộ cấp xã, 5 lớp chuyên đề cán bộ huyện, Thành phố, các xã); phát hành tài liệu tuyên truyền Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2010-2020; triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2014; phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy mở các lớp tuyên truyền XDNTM cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận; tổ chức hội nghị triển khai Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Thực hiện nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và PTNT: Tuyên truyền hướng dẫn các huyện, Thành phố triển khai thực hiện các tiêu chí XDNTM do ngành quản lý.

2. Chương trình Nước sạch và VSMTNT

Xử lý các chỉ tiêu không đạt theo báo cáo kết quả xét nghiệm mẫu nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch giám sát, đánh giá chất lượng nước các trạm cấp nước tập trung theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT; tổng hợp báo cáo kết quả giám sát, đánh giá chất lượng nước tại 69 trạm cấp nước tập trung.

3. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Triển khai thực hiện dự án Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản thuộc Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014.

4. Chương trình Việc làm và dạy nghề

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014 .

VIII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN

Tiếp tục kiểm tra, đánh giá phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

IX. CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác thanh tra

Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 03 cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thanh tra thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thanh tra phân bón đợt 1 năm 2014.

Kiểm tra thường xuyên công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật, vệ sinh thú y, tiêu độc sát trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thanh tra việc chấp hành các quy định đối với cửa hàng bán thuốc BVTV, lấy mẫu thuốc BVTV phân tích chất lượng định kỳ; thanh, kiểm tra hoạt động kiểm dịch thực vật; thanh tra tình hình sử dụng ngư cự cấm khai thác thủy sản trong hồ Dầu Tiếng.

Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y và cấp giấy chứng nhận hành nghề thú y.

2. Công tác khác

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, đề án liên quan đến thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đề án Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy hoạch bố trí dân cư, đề án Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp.

Phối hợp: UBND huyện Trảng Bàng lập dự án xây dựng cụm dân cư số 19, UBND huyện Bến Cầu lập dự án xây dựng cụm dân cư số 16 theo Quy hoạch bố trí dân cư của tỉnh.

Tiếp tục theo dõi tình hình chế biến mía, mì năm 2014. Tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất, chế biến mía đường niên vụ 2013-2014, kế hoạch niên vụ 2014-2015.

Phần III

KIẾN NGHỊ 

UBND tỉnh xem xét bổ sung vốn dự án Trạm bơm Hòa Thạnh II 8.500/9.500 triệu đồng nhu cầu vốn năm 2014 để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án (KH năm 2014 đã ghi 1.000 triệu đồng)./.

                                                                                                GIÁM ĐỐC

Lượt người xem:  Views:   196
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức Sự kiện