Tin tức Sự kiện
Thứ 6, Ngày 20/04/2018, 16:00
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 17/4/2018 (TB81)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/04/2018 | Văn phòng Sở

Ngày 17/4/2018, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Sở thông qua: Kịch bản chi tiết chương trình Lễ khởi công dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông; Báo cáo thẩm định Đề án cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà Tây Ninh; Báo cáo các mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang lại hiệu quả trong thời gian qua. Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Sở; Thủ trưởng: Các phòng (Kế hoạch, Tài chính; Quản lý xây dựng công trình; Văn phòng Sở); các Chi cục (Chăn nuôi và Thú y; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật); Trung  tâm Khuyến nông; Ban quản lý Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi thông qua các nội dung nêu trên; ý kiến phát biểu của phòng, cơ quan, đơn vị liên quan và các Phó Giám đốc Sở; Giám đốc Sở đã kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Kịch bản chi tiết chương trình Lễ khởi công dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (Ban quản lý Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT)

Cơ bản thống nhất theo dự thảo đề xuất, tuy nhiên cần chỉnh sửa một số nội dung như sau:

- Giấy mời Lễ khởi công: Thẩm quyền ban hành, thể thức kỹ thuật trình bày của UBND tỉnh và chậm nhất ngày 20/4/2018 tham mưu UBND tỉnh ban hành giấy mời.

- Video clip về Dự án: Xây dựng, bổ sung thêm (nêu khái quát hiện trạng trước khi dự án và hiệu quả Dự án sau khi hoàn thành); đồng thời trình chiếu kèm theo thuyết minh song song hình ảnh trình chiếu.

Giao Ban quản lý Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT chủ động, phối hợp, kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công.

Giao Phó Giám đốc Nguyễn Thái Sơn sau khi phát hành giấy mời đăng ký làm việc huyện Châu Thành đề nghị hỗ trợ giữ gìn an ninh, trật tự và y tế trong thời gian tổ chức Lễ khởi công.

2. Báo cáo thẩm định Đề án cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà Tây Ninh (Chi cục Kiểm lâm)

Thống nhất theo dự thảo đề xuất, tuy nhiên cần chỉnh sửa một số nội dung theo ý kiến của Lãnh đạo Sở tại cuộc họp (làm rõ quy mô các công trình hạ tầng phục vụ du lịch gắn với diện tích thuê môi trường rừng; nêu 2 kiến nghị rõ hơn).

Tham mưu Sở Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt (khi trình kèm theo Báo cáo thẩm định của Sở, dự thảo Quyết định UBND tỉnh phê duyệt Đề án).

3. Báo cáo các mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang lại hiệu quả trong thời gian qua (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông)

Giao phòng Kế hoạch, Tài chính phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông viết lại.

Báo cáo cần đánh giá cụ thể từng mô hình trên từng loại cây trồng, vật nuôi, cũng như hiệu quả của các mô hình và giải pháp, cơ chế, chính sách định hướng chuyển đổi, nhân rộng mô hình mang lại hiệu quả trong thời gian tới.

Chậm nhất ngày 24/4/2018 Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông gửi Báo cáo về phòng Kế hoạch, Tài chính. Chậm nhất 02/5/2018 phòng Kế hoạch, Tài chính trình Lãnh đạo Sở.

Lượt người xem:  Views:   94
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức Sự kiện