Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 31/05/2018, 17:00
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 03/5/2018 (TB87)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/05/2018 | Văn phòng Sở

Ngày 03/5/2018, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Sở thông qua: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Báo cáo hiện trạng khu vực 94 ha ngoài quy hoạch lâm nghiệp thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Báo cáo hồ sơ thiết kế công trình Nhà làm việc hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên; Báo cáo phương án điều chỉnh, bổ sung nạo vét kênh tiêu Tà Xia phục vụ chuyển đổi sang trồng cây ăn trái; Báo cáo Quy hoạch chuyển đổi sang vùng cây ăn trái xã Truông Mít và Bàu Đồn thuộc hệ thống tưới N4; N6; N8; N10. Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Sở; Thủ trưởng: Các phòng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Ban quản lý Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi thông qua các nội dung nêu trên; ý kiến phát biểu của phòng, cơ quan, đơn vị liên quan và các Phó Giám đốc Sở; Giám đốc Sở đã kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (phòng Kế hoạch, Tài chính)

Giao phòng Kế hoạch, Tài chính viết gọn lại; nội dung báo cáo bám sát theo Nghị quyết số 26-NQ/TW; đánh giá kết quả mang tính tổng thể, toàn diện (không viết cụ thể, chi tiết).

Giao Phó Giám đốc Nguyễn Duy Ân chủ trì tiếp Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

2. Báo cáo hiện trạng khu vực 94 ha ngoài quy hoạch lâm nghiệp thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Chi cục Kiểm lâm)

Giao Chi cục Kiểm lâm chậm nhất ngày 03/5/2018 tham mưu Sở văn bản đề xuất UBND tỉnh sử dụng diện tích 09 ha khu vực này (hiện đang sản xuất nông nghiệp và trảng cỏ) để phục vụ phát triển kinh tế. Khẩn trương phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xử lý diện tích bị lấn chiếm (nếu diện tích lớn đưa vào kêu gọi các dự án phát triển kinh tế của Tỉnh).

Giao Phó Giám đốc Tạ Văn Đáo chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở Báo cáo giải trình cho Chủ tịch UBND tỉnh về nguồn gốc đất của đồng chí Mang Văn Thới (Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm) tại khu vực xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

3. Báo cáo phương án điều chỉnh, bổ sung nạo vét kênh tiêu Tà Xia phục vụ chuyển đổi sang trồng cây ăn trái (Ban quản lý Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT)

Cơ bản thống nhất theo dự thảo đề xuất, giao Ban quản lý Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT chậm nhất ngày 04/5/2018 tham mưu Sở văn bản trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

Chậm nhất ngày 11/5/2018, hoàn chỉnh lại Báo cáo để tổ chức làm việc huyện, xã liên quan việc hỗ trợ vận động làm đường ranh nông lâm và mở rộng kênh T8, T9.

Giao Trung tâm Khuyến nông khẩn trưởng triển khai, nhân rộng một số mô hình khu vực này như khóm, sầu riêng, bưởi.

4. Báo cáo Quy hoạch chuyển đổi sang vùng cây ăn trái xã Truông Mít và Bàu Đồn thuộc hệ thống tưới N4; N6; N8; N10 (Ban quản lý Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT)

Giao phòng Kế hoạch, Tài chính phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Ban quản lý Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT tham mưu Sở văn bản trình UBND tỉnh bổ sung khu vực này vào Quy hoạch định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Tỉnh (trên cơ sở đánh giá thực trạng sản xuất, hệ thống thủy lợi, đề xuất định hướng quy hoạch).

Lượt người xem:  Views:   82
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức Sự kiện