Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 17/07/2018, 16:00
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 11/7/2018 (TB154)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2018 | Văn phòng Sở

Ngày 11/7/2018, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Sở thông qua: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT; Báo cáo: Đề xuất chủ trương ĐTXD công trình Nhà tập thể cho CB, nhân viên và KTKT hạng mục hàng rào xung quanh trụ Sở làm việc BQL rừng phòng hộ Dầu Tiếng; cho ý kiến đầu tư đấu nối hộ dân (gắn đồng hồ lưu lượng nước đến hộ gia đình) cho các trạm cấp nước sạch chuẩn bị đầu tư; nhiệm vụ dự án: Hạ tầng vùng nông nghiệp CNC. Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Sở; Thủ trưởng: Các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi thông qua các nội dung nêu trên; ý kiến phát biểu của phòng, cơ quan, đơn vị liên quan và các Phó Giám đốc Sở; Giám đốc Sở đã kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới (phòng Kế hoạch, Tài chính)

Giao Kế hoạch, Tài chính viết lại một số nội dung theo góp ý tại cuộc họp và nội dung chỉnh sửa trực tiếp văn bản của Lãnh đạo Sở; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo đảm bảo thời gian quy định.

2. Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT (phòng Tổ chức cán bộ).

Giao phòng Tổ Chức cán bộ phối hợp các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc viết lại:

- Về bố cục: Cơ bản thống nhất theo dự thảo đề xuất, tuy nhiên "kiến nghị, đề xuất" chuyển xuống phần cuối của Đề án.

- Về sự cần thiết: Viết lại (xây dựng Đề án theo chủ trương Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW).

- Chức năng, nhiệm vụ: Bổ sung đầy đủ, cụ thể đảm bảo khi cơ cấu lại tất cả các nhiệm vụ của ngành đều có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở đảm nhiệm, không chồng chéo; phần giao về phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố đảm trách.

- Về hạn chế, khó khăn; kiến nghị, đề xuất: Viết lại một cách cụ thể.

- Về phụ lục biểu biên chế: Viết lại (trên cơ sở hiện trạng và chức năng nhiệm vụ, sau khi cơ cấu lại biên chế Sở còn bao nhiêu, trong đó cụ thể biên chế từng phòng; biên chế chuyển về cấp huyện bao nhiêu, trong đó cụ thể biên chế từng huyện) và biên chế giảm theo lộ trình như thế nào.

3. Báo cáo: Đề xuất chủ trương ĐTXD công trình Nhà tập thể cho CB, nhân viên và KTKT ĐTXD Hàng rào xung quanh trụ Sở làm việc BQL rừng phòng hộ Dầu Tiếng (Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT)

Thống nhất theo dự thảo đề xuất, tuy nhiên Nhà tập thể cho cán bộ, nhân viên (phòng ăn bổ sung thêm cửa phía sau).

Giao Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT hoàn chỉnh trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

4. Ý kiến đầu tư đấu nối hộ dân (gắn đồng hồ lưu lượng nước đến hộ gia đình) cho các trạm cấp nước sạch chuẩn bị đầu tư (Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT)

Thống nhất theo dự thảo đề xuất (phần có trong chuẩn bị đầu tư thì thực hiện gắn đồng hồ lưu lượng nước đến hộ gia đình theo quy định, riêng phần còn thiếu sau này do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT gắn đồng hồ lưu lượng nước đến hộ gia đình).

5. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng vùng nông nghiệp công nghệ cao (Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT)

- Giao Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp phòng Kế hoạch, Tài chính Sở viết lại mục tiêu, hiệu quả dự án.

- Bổ sung thêm đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội (sông, nước, kênh mương, tưới tiêu, tình hình sản xuất cây trồng, khó khăn, vướng mắc trong vùng dự án, …).

- Về phạm vi và nguồn vốn đầu tư: Cần cụ thể tổng thể hạ tầng tiêu từng khu vực và tổng vốn đầu tư (trong đó hạng mục nào vốn tỉnh thực hiện, hạng mục nào vốn huyện thực hiện và hạng mục nào vốn Công ty TNNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh thực hiện).

- Về giải phóng mặt bằng thực hiện dự án các vùng, đề nghị giao các huyện vận động nhân dân giải phóng mặt bằng không đền bù.

Lượt người xem:  Views:   66
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức Sự kiện