Tin tức Sự kiện - Chỉ đạo BGĐ
 
Vào lúc 09 giờ ngày 05/7/2021 tại Phòng họp số 2, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT họp về việc phân công trách nhiệm Lãnh đạo Sở. Sau khi nghe Văn phòng Sở trình bày dự thảo phân công Lãnh đạo Sở và ý kiến của Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Mấy, Giám đốc Sở kết luận nội dung cuộc họp như sau:- Thống nhất phân công trách nhiệm đối với Phó Giám đốc Nguyễn Văn Mấy như sau:+ Thay mặt Giám đốc Sở ...
 
Ngày 08/3/2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh. Tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo: Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh.Sau khi Lãnh đạo: Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh báo cáo công tác xử lý rác thải, xác chết động vật tại các công ...
 
Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Giám đốc Sở chủ trì cuộc, với thánh phần tham gia cuộc họp gồm có: Giám đốc Sở; Giám đốc, Phó Giám đốc và phụ trách kế toán của Trung tâm Khuyến nông; Trưởng phòng và phó trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính Sở.Nội dung: chấn chỉnh công tác tài chính, kế toán tại Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh. Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Khuyến nông báo cáo tình hình quản lý tài ...
 
Ngày 04/3/2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Điện toán trường Đại học Bách Khoa TPHCM để thống nhất nội dung thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp. Tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo Sở; phòng Kế hoạch, Tài chính Sở, Văn phòng Sở, Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Kỹ thuật Điện toán trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.Sau khi nghe đại diện ...
 
​Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Giám đốc, cùng các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT,  Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Sở, ngành, Công ty, Ban; UBND các huyện, thành phố; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng kinh tế ...
 
Ngày 03 tháng 7 năm 2019, Giám đốc, cùng các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT,Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Sở, ngành, Công ty, Ban; UBND các huyện, thành phố; phòng nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng kinh tế thành phố; ...
 
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giám đốc, cùng các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị Sơ kết quí I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT. Thành phần tham dự: Đại diện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Liên minh Hợp tác xã; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hội Nông dân tỉnh; Báo Tây Ninh; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Hội ...
 
Ngày 18/01/2018, Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, Ban, ngành tỉnh: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Hội nông dân tỉnh; Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát; Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh; Công ty TNHH một thành ...
 
Nhằm đánh giá hiện trạng chuỗi giá trị một số sản phẩm nông nghiệp tỉnh Tây Ninh; phân tích thuận lợi, khó khăn, khả năng phát triển của các chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Từ đó, có định hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển, góp phần đưa nền nông nghiệp Tây Ninh phát triển theo hướng nông nghiệp hiệu ...
 
Ngày 07/12/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất, chế biến mía đường niên vụ 2017 - 2018 và Kế hoạch niên vụ 2018 - 2019. Tham dự hội nghị có Giám đốc Sở; Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam; Đại diện: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Hội Nông dân, Cục Hải ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Báo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2022Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của ngành Nông nghiệp và PTNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của ngành Nông nghiệp và PTNT
4/12/2022 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2022Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2022/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
2/21/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2022Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2022/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
1/19/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 và xây dựng Kế hoạch năm 2022Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 và xây dựng Kế hoạch năm 2022/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
12/17/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
11/22/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
10/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/14/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
8/19/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2021Báo cáoTinTrung tâm Nước sạch và VSMTNTBáo cáo tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
7/15/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết luận cuộc họp phân công trách nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (TBKL số 57/TB-SNN ngày 09/7/2021)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo kết luận cuộc họp phân công trách nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (TBKL số 57/TB-SNN ngày 09/7/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/10/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
5/18/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
4/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh (TBKL số 15/TB-SNN ngày 16/3/2021)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh (TBKL số 15/TB-SNN ngày 16/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/17/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động quý I, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động quý I, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/15/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp ngày 09/3/2021 (TBKL số 13/TB-SNN ngày 10/3/2021)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp ngày 09/3/2021 (TBKL số 13/TB-SNN ngày 10/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/11/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Điện toán trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (TBKL số 12/TB-SNN ngày 09/3/2021))Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo kết luận của Giám đốc Sở tại buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Điện toán trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (TBKL số 12/TB-SNN ngày 09/3/2021))/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/10/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
2/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
1/16/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 12, nhiệm vụ, giải pháp tháng 01 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 12, nhiệm vụ, giải pháp tháng 01 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
12/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
11/17/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
10/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 8 nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
8/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7 nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 7 nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
7/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/16/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019Báo cáoBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019
10/15/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB181)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB181)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next