Tin tức Sự kiện - Chỉ đạo BGĐ
 
​Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Giám đốc, cùng các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT,  Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Sở, ngành, Công ty, Ban; UBND các huyện, thành phố; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng kinh tế ...
 
Ngày 03 tháng 7 năm 2019, Giám đốc, cùng các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT,Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Sở, ngành, Công ty, Ban; UBND các huyện, thành phố; phòng nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng kinh tế thành phố; ...
 
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giám đốc, cùng các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị Sơ kết quí I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT. Thành phần tham dự: Đại diện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Liên minh Hợp tác xã; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hội Nông dân tỉnh; Báo Tây Ninh; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Hội ...
 
Ngày 18/01/2018, Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, Ban, ngành tỉnh: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Hội nông dân tỉnh; Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát; Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh; Công ty TNHH một thành ...
 
Nhằm đánh giá hiện trạng chuỗi giá trị một số sản phẩm nông nghiệp tỉnh Tây Ninh; phân tích thuận lợi, khó khăn, khả năng phát triển của các chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Từ đó, có định hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển, góp phần đưa nền nông nghiệp Tây Ninh phát triển theo hướng nông nghiệp hiệu ...
 
Ngày 07/12/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất, chế biến mía đường niên vụ 2017 - 2018 và Kế hoạch niên vụ 2018 - 2019. Tham dự hội nghị có Giám đốc Sở; Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam; Đại diện: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Hội Nông dân, Cục Hải ...
 
Ngày 27/9/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Lãnh đạo Sở; Đại diện UBND các huyện: Dương Minh Châu, Tân Biên; Đại diện: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Cục Thống kê tỉnh, Hội Nông dân; Đại diện Đảng ủy Sở, Công đoàn ngành Nông ...
 
Ngày 11/7/2018, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Sở thông qua: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT; Báo cáo: Đề xuất chủ trương ĐTXD công trình Nhà tập thể cho CB, nhân viên và KTKT hạng mục hàng rào xung quanh trụ Sở làm việc BQL rừng phòng hộ ...
 
Ngày 04/7/2018, Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Lãnh đạo Sở; đại diện: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Đại diện Đảng ủy Sở, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT; Đại diện các Ban quản lý: ...
 
Ngày 03/5/2018, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Sở thông qua: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Báo cáo hiện trạng khu vực 94 ha ngoài quy hoạch lâm nghiệp thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Báo cáo hồ sơ thiết kế công trình Nhà làm việc hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên; Báo cáo phương án điều ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Báo cáo tình hình hoạt động quý I, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động quý I, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/15/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
2/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
1/16/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 12, nhiệm vụ, giải pháp tháng 01 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 12, nhiệm vụ, giải pháp tháng 01 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
12/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
11/17/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
10/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 8 nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
8/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7 nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 7 nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
7/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/16/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019Báo cáoBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019
10/15/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB181)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB181)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 9, nhiệm vụ, giải pháp tháng 10 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 9, nhiệm vụ, giải pháp tháng 10 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB146)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB146)/PublishingImages/2019-05/VP_TBKL QuyI.jpg
7/16/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
7/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/17/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 6 nhiệm vụ, giải pháp tháng 7 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 6 nhiệm vụ, giải pháp tháng 7 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/17/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
5/10/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết quí I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB87)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết quí I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB87)/PublishingImages/2019-05/VP_TBKL QuyI.jpg
5/3/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
4/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 3, nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 3, nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 02 nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 02 nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
2/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 (TB35)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 (TB35)/PublishingImages/2019-01/VP-TBKL nam.jpg
1/30/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo nội dung buổi Hội thảo Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây NinhChỉ đạo BGĐBài viếtPhòng Kế hoạch - Tài chínhThông báo nội dung buổi Hội thảo Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-01/KHTC-Hoi thao.jpg
1/23/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 xây dựng kế hoạch năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 xây dựng kế hoạch năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 01 nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 01 nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
1/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next