Cơ Hội Đầu Tư
 
Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND phê duyệt đề cương, dự toán Đề án phát triển du lịch sinh thái và Dự án đầu tư phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, với các nội dung chủ yếu như sau:
 
​Ngày 25/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1363/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương lập Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:I. GIỚI THIỆU CHUNG, VỊ TRÍ, QUY MÔ, THỜI KỲ LẬP ĐỀ ÁN1. Tên đề án: Đề án Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.2. Vị trí nghiên cứu lập Đề án: Khu vực đất của Công ty Cổ phần ...
 
​Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3189/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 cụ thể một số nội dung sau:1. Hiện trạng ba loại rừng trước quy hoạch:Tổng diện tích đất trong quy hoạch ba loại rừng trước thời điểm rà soát, điều chỉnh (theo kết ...
 
1. Dự án chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp công nghệ cao- Mục tiêu: sơ chế, chế biến rau quả theo tiêu chuẩn HACCP; chế biến các sản phẩm từ mãng cầu; chế biến và bảo quản các sản phẩm từ cây dược liệu; Chế biến muối ớt (thương hiệu muối ớt Tây Ninh) - Địa điểm thực hiện: địa bàn các huyện và thành phố Tây Ninh. Trường hợp nhà đầu tư đề xuất địa điểm đầu tư phù hợp với vùng nguyên liệu ...
 
​QĐ ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnhQD 15 - 3960.PDF
 
​Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20303-2017-TCC_final.rar Baocaochinh_TCCNN_TayNinh.pdf
 
 PHẦN  I CƠ SỞ QUY HOẠCH I. Cơ sở pháp lý: Quyết định số 628/QĐ-CT ngày 27/10/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc : Quy hoạch vùng nguyên liệu mì cho các Công ty: - Công ty Khoai mì – Tây Ninh. - Công ty Tinh bột sắn Tân Châu – Singapore. Quyết định số 2469/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND tỉnh Tây Ninh  về việc phê duyệt Báo cáo rà soát - bổ sung quy hoạch ...
 
 BÁO CÁO TÓM TẮT -------------- ĐỀ ÁN CƠ GIỚI HÓA CÁC KHÂU TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, THU HOẠCH MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH CỦA TỈNH TÂY NINH: CÂY LÚA, CÂY MÌ VÀ CÂY ĐẬU PHỘNG, GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020     PHẦN MỞ ĐẦU I. Sự cần thiết hình thành đề án. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ...
 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
 
Quy hoạch vùng sản xuất mía tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2004 – 2010, gồm 4 vấn đề lớn: Diện tích; cơ sở hạ tầng, chính sách đầu tư và năng suất mía.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán Đề án phát triển du lịch sinh thái  và Dự án đầu tư phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát  giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Kêu gọi đầu tưTinVăn phòng SởUBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán Đề án phát triển du lịch sinh thái  và Dự án đầu tư phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát  giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND phê duyệt đề cương, dự toán Đề án phát triển du lịch sinh thái và Dự án đầu tư phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, với các nội dung chủ yếu như sau:
8/13/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt Đề cương lập Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu, tỉnh Tây NinhThông tin quy hoạchTinVăn phòng SởPhê duyệt Đề cương lập Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-06/trong hoa lan(LocHung-TB).jpg
6/30/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035Thông tin quy hoạchTinVăn phòng SởPhê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035/PublishingImages/2019-01/quy hoach 3 loai rung.JPG
2/28/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhKêu gọi đầu tưBài viếtVăn phòng SởDanh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
QĐ ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnhThông tin quy hoạchTinVăn phòng SởQĐ ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Thông tin quy hoạchTinVăn phòng SởQuyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
BÁO CÁO RÀ SÓAT QUY HOẠCH VÙNG NGUYÊN LIỆU MÌ ĐẾN NĂM 2010Thông tin quy hoạch(None)BÁO CÁO RÀ SÓAT QUY HOẠCH VÙNG NGUYÊN LIỆU MÌ ĐẾN NĂM 2010 /HoatDongAnh/BQL DTXD/_W/DSC02276_511x383_jpg.jpg
10/30/2013 2:15 PMNoĐã ban hành
ĐỀ ÁN CƠ GIỚI HÓA CÁC KHÂU TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, THU HOẠCH MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH CỦA TỈNH TÂY NINHThông tin quy hoạch(None)ĐỀ ÁN CƠ GIỚI HÓA CÁC KHÂU TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, THU HOẠCH MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH CỦA TỈNH TÂY NINH /HoatDongAnh/BQL KRCR/_W/DSC00260_474x356_jpg.jpg
10/7/2013 8:45 AMNoĐã ban hành
Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệpThông tin quy hoạch(None)Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp /HoatDongAnh/BVTV/_W/DSC04692_337x253_jpg.jpg
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định
số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
10/2/2013 3:35 PMYesĐã ban hành
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT MÍA TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020Thông tin quy hoạch(None)ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT MÍA TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 /HoatDongAnh/BQL KRDT/_W/DSC02177_474x356_jpg.jpg
Quy hoạch vùng sản xuất mía tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2004 – 2010, gồm 4 vấn đề lớn: Diện tích; cơ sở hạ tầng, chính sách đầu tư và năng suất mía.
7/29/2013 10:40 AMNoĐã ban hành
Quy hoạch sản xuất, phát triển và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Thông tin quy hoạch(None)Quy hoạch sản xuất, phát triển và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 /HoatDongAnh/CCQLCL/_W/DSC02980_292x219_jpg.jpg
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3162/TTr-SNN ngày 27 tháng 12 năm 2011,
1/29/2013 2:05 PMNoĐã ban hành
Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng  tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2011-2020Thông tin quy hoạch(None)Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng  tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2011-2020 /HoatDongAnh/cckl/_W/DSC02233_jpg.jpg
1/9/2013 10:30 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2020”Thông tin quy hoạch(None)Phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2020” /HoatDongAnh/cckl/_W/P4160573_jpg.jpg
1/9/2013 10:25 AMNoĐã ban hành
Về việc ban hành Quy hoạch phát triển nông nghiệp  tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Thông tin quy hoạch(None)Về việc ban hành Quy hoạch phát triển nông nghiệp  tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 /HoatDongAnh/Nongnghiep/_W/DSC04754_207x156_jpg.jpg
1/9/2013 10:25 AMNoĐã ban hành