Cơ Hội Đầu Tư
 
      Số:   1867 /2012/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày  28  tháng 9  năm 2012   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển chăn ...
 
  Số:    44/2012/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày  15    tháng 10   năm 2012           QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Quy hoạch ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035Thông tin quy hoạchTinVăn phòng SởPhê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035/PublishingImages/2019-01/quy hoach 3 loai rung.JPG
2/28/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhKêu gọi đầu tưBài viếtVăn phòng SởDanh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
QĐ ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnhThông tin quy hoạchTinVăn phòng SởQĐ ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Thông tin quy hoạchTinVăn phòng SởQuyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
BÁO CÁO RÀ SÓAT QUY HOẠCH VÙNG NGUYÊN LIỆU MÌ ĐẾN NĂM 2010Thông tin quy hoạch(None)BÁO CÁO RÀ SÓAT QUY HOẠCH VÙNG NGUYÊN LIỆU MÌ ĐẾN NĂM 2010 /HoatDongAnh/BQL DTXD/_W/DSC02276_511x383_jpg.jpg
10/30/2013 2:15 PMNoĐã ban hành
ĐỀ ÁN CƠ GIỚI HÓA CÁC KHÂU TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, THU HOẠCH MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH CỦA TỈNH TÂY NINHThông tin quy hoạch(None)ĐỀ ÁN CƠ GIỚI HÓA CÁC KHÂU TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, THU HOẠCH MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH CỦA TỈNH TÂY NINH /HoatDongAnh/BQL KRCR/_W/DSC00260_474x356_jpg.jpg
10/7/2013 8:45 AMNoĐã ban hành
Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệpThông tin quy hoạch(None)Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp /HoatDongAnh/BVTV/_W/DSC04692_337x253_jpg.jpg
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định
số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
10/2/2013 3:35 PMYesĐã ban hành
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT MÍA TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020Thông tin quy hoạch(None)ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT MÍA TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 /HoatDongAnh/BQL KRDT/_W/DSC02177_474x356_jpg.jpg
Quy hoạch vùng sản xuất mía tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2004 – 2010, gồm 4 vấn đề lớn: Diện tích; cơ sở hạ tầng, chính sách đầu tư và năng suất mía.
7/29/2013 10:40 AMNoĐã ban hành
Quy hoạch sản xuất, phát triển và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Thông tin quy hoạch(None)Quy hoạch sản xuất, phát triển và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 /HoatDongAnh/CCQLCL/_W/DSC02980_292x219_jpg.jpg
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3162/TTr-SNN ngày 27 tháng 12 năm 2011,
1/29/2013 2:05 PMNoĐã ban hành
Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng  tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2011-2020Thông tin quy hoạch(None)Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng  tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2011-2020 /HoatDongAnh/cckl/_W/DSC02233_jpg.jpg
1/9/2013 10:30 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2020”Thông tin quy hoạch(None)Phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2020” /HoatDongAnh/cckl/_W/P4160573_jpg.jpg
1/9/2013 10:25 AMNoĐã ban hành
Về việc ban hành Quy hoạch phát triển nông nghiệp  tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Thông tin quy hoạch(None)Về việc ban hành Quy hoạch phát triển nông nghiệp  tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 /HoatDongAnh/Nongnghiep/_W/DSC04754_207x156_jpg.jpg
1/9/2013 10:25 AMNoĐã ban hành