Dự Báo
Thứ 4, Ngày 14/10/2015, 10:30
DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI CÂY TRỒNG TỪ 14/10 – 20/10/2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/10/2015
DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI CÂY TRỒNG TỪ 14/10 – 20/10/2015
I. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG:
* Vụ Thu Đông (vụ Mùa) 2015:
- Cây lúa: Xuống giống được 50.720 ha, đạt 101,4% so KH và bằng 100,6% so cùng kỳ năm trước (CKNT). Trong đó: Giai đoạn mạ 3.991 ha, đẻ nhánh 19.846 ha, làm đòng 21.039 ha, trổ 4.372 ha, chín 1.270 ha và thu hoạch 202 ha với năng suất bình quân (NSBQ) 5 tấn/ha.
- Cây trồng khác:
Cây trồng
Diện tích (ha)
Thu hoạch (ha)
NSBQ (tấn/ha)
- Đậu phộng
1.163
27
2,5
- Bắp
813
57
6,0
- Đậu các loại
1.314
35
1,2
- Rau các loại
5.473
356
10,7
- Khoai các loại
307
3
12,0
- Mì trồng mới
4.273
Mì vụ Đông xuân: 8.126
30,0
- Mía trồng mới
249
(Mía chuyển vụ) 1.470
75,0
- Mè
26
 
-
- Cây khác
137
 
-
II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ 07/10 - 13/10/2015:
1. Cây lúa vụ Thu Đông (Mùa) 2015: Trong tuần, diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 799 ha, ở mức nhiễm nhẹ, giảm 216 ha so với tuần trước trước và giảm 221 ha so với CKNT. Một số sâu, bệnh hại nổi bật như:
+ Rầy nâu: Gây hại nhẹ 195 ha, giảm nhẹ so với tuần trước và CKNT, chủ yếu gây hại ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, rầy phổ biến ở tuổi trưởng thành – tuổi 1, mật số phổ biến 500 – 1.000 con/m2, tại huyện Châu Thành và Thành Phố.
+ Sâu cuốn lá: Gây hại nhẹ 182 ha, giảm nhẹ so với tuần trước và CKNT, mật số phổ biến 5-7 con/m2.
+ Bệnh khô vằn: Nhiễm nhẹ 211 ha, giảm nhẹ so với tuần trước nhưng tăng 65 ha so với CKNT, gây hại chủ yếu trên lúa giai đoạn làm đòng – trổ, tỷ lệ phổ biến 3-5%.
+ Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm nhẹ 147 ha, giảm 28 ha so với tuần trước và giảm 160 ha so với CKNT, gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, với tỷ lệ phổ biến 5-10%.
+ Dịch hại khác: Diện tích nhiễm ít, mật số thấp.
2. Cây trồng khác:
- Rau các loại: Trong tuần, diện tích rau bị nhiễm sinh vật hại là 246 ha, ở mức nhiễm nhẹ, tăng nhẹ so với tuần trước và CKNT. Một số dịch hại có diện tích nhiễm nhiều như:
+ Sâu xanh: Gây hại 50 ha, chủ yếu trên cải ngọt, dưa leo, khổ qua và bầu bí;
+ Rầy mềm: Gây hại 38 ha, chủ yếu trên cây cải bẹ xanh, bầu bí và khổ qua;
+ Sâu khoang: Gây hại 22 ha, chủ yếu trên cây dưa leo và cây ớt ;
+ Thán thư: 62 ha, gây hại chủ yếu trên cây ớt.
- Cây mì: Trong tuần, chưa phát hiện diện tích nhiễm rệp sáp hồng trên địa bàn tỉnh.
            - Cây mía: Trong tuần, chưa phát hiện diện tích nhiễm mới sâu đục thân 4 vạch đầu nâu trên địa bàn tỉnh.
III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ 14/10 – 20/10/2015:
1.   Cây lúa: Lưu ý một số đối tượng gây hại phổ biến trên lúa như: Rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn,… tiếp tục phát sinh gây hại nhất là các trà lúa đang giai đoạn làm đòng – trổ.
2.   Cây rau: Các đối tượng như: Rầy mềm, sâu xanh, bọ trĩ, thán thư, đốm lá, … phát sinh gây hại ở mức nhiễm nhẹ.
3. Cây mía: Lưu ý các loài sâu đục thân nhất là sâu đục thân 4 vạch đầu nâu gây hại cục bộ trên trà mía giai đoạn vươn lóng tại các chân ruộng có cơ cấu đất nặng và thoát nước kém.
 CHI CỤC BVTV TÂY NINH

 

Lượt người xem:  Views:   362
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Dự Báo