Dự Báo
Thứ 4, Ngày 30/09/2015, 07:35
DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI CÂY TRỒNG TỪ 30/9 – 6/10/2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/09/2015
I. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG:
* Vụ Thu Đông (vụ Mùa) 2015:
- Cây lúa: Xuống giống được 46.806 ha, trong đó: Giai đoạn mạ 7.999 ha, đẻ nhánh 29.134 ha, làm đòng 7.254 ha, trổ 1.569 ha, chín 780 ha và thu hoạch 70 ha.
- Cây trồng khác:
Cây trồng
Diện tích (ha)
Thu hoạch (ha)
NSBQ (tấn/ha)
- Đậu phộng
871
 
 
- Bắp
675
15
 
- Đậu các loại
795
19
 
- Rau các loại
3.974
39
11
- Khoai các loại
219
 
 
- Mì trồng mới
3.445
 
 
- Mía trồng mới
615
(Mía chuyển vụ) 1.370
75
- Mè
25
 
 
- Cây khác
63
 
 
II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ 23/9 - 29/9/2015:
1. Cây lúa vụ Thu Đông (Mùa) 2015: Trong tuần, diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 1.163 ha, ở mức nhiễm nhẹ, tăng 308 ha so với tuần trước và giảm nhẹ (69 ha) so với cùng kỳ năm trước (CKNT). Chủ yếu:
+ Rầy nâu: Nhiễm nhẹ 402 ha, tăng 76 ha so với tuần trước và tăng mạnh (+256 ha) so với CKNT, chủ yếu gây hại ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, mật số 500 - 700 con/m2, tại huyện Châu Thành và Thành Phố.
+ Sâu cuốn lá: Nhiễm nhẹ 102 ha, tăng 34 ha so với tuần trước, nhưng giảm nhẹ (- 85 ha) so với CKNT, mật số phổ biến 3-10 con/m2.
+ Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm nhẹ 280 ha, tăng nhẹ so với tuần trước và giảm 122 ha so với CKNT, gây hại ở giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, với tỷ lệ phổ biến 5-10%.
+ Khô vằn: Nhiễm 228 ha, lúa chủ yếu giai đoạn làm đòng, tỷ lệ phổ biến 3-5%.
+ Dịch hại khác: Diện tích nhiễm ít, mật số thấp.
2. Cây trồng khác:
- Rau các loại: Trong tuần, diện tích rau bị nhiễm sinh vật hại là 238 ha, giảm nhẹ so với tuần trước và ở mức nhiễm thấp, giảm nhẹ (-16 ha) so với CKNT. Một số dịch hại có diện tích nhiễm nhiều như: Sâu xanh (40 ha), rầy mềm (39 ha), thán thư (75 ha), đốm lá (20 ha),chủ yếu gây hại trên cây cải, dưa leo, khổ qua, ớt…
- Cây mì:
+ Rệp sáp hồng: Trong tuần, chưa phát hiện diện tích nhiễm rệp sáp hồng trên địa bàn tỉnh.
- Cây mía: Trong tuần phát hiện 12 ha mía bị nhiễm sâu đục thân mình tím tại xã Thành Long (6 ha), Hảo Đước (2 ha), An Cơ (4 ha) huyện Châu Thành, tỷ lệ nhiễm 1-5%, Giai đoạn mía 7-8 tháng.
III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ 30/9 – 06/10/2015:
1. Cây lúa vụ Thu Đông 2015 (Mùa): Hiện nay, các trà lúatập trung chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, một số diện tích gieo sạ sớm ở giai đoạn trổ – chín, thu hoạch. Bà con nông dân cần lưu ý một số dịch hại như: Rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn, đạo ôn lá,… phát sinh gây hại. Ngoài ra, do thời tiết mưa nhiều, cần lưu ý bệnh lem lép hạt và đổ ngã tại một số trà lúa đang ở giai đoạn trổ - vào chắc.
            Đề nghị bà con nông dân thăm đồng thường xuyên, kiểm tra tình hình sâu bệnh trên đồng nhằm sớm phát hiện các đối tượng để có biện pháp xử lý kịp thời, phòng trừ đạt hiệu quả cao.
2.Cây rau vụ Thu Đông 2015 (Mùa): Các đối tượng như: Rầy mềm, sâu xanh, bọ trĩ, thán thư, đốm lá, … phát sinh gây hại ở mức nhiễm nhẹ.
3. Cây mì: Lưu ý các dịch hại: Bệnh cháy lá vi khuẩn, bệnh thối gốc, thối củ tiếp tục phát sinh gây hại. Bà con nông dân cần khai mương, tiêu thoát tốt cho đồng ruộng nhằm giảm ẩm độ đất và hạn chế bệnh phát sinh gây hại.
4. Cây mía: Lưu ý sâu đục thân 4 vạch đầu nâu gây hại cục bộ trên trà mía giai đoạn vươn lóng tại các chân ruộng có cơ cấu đất nặng và thoát nước kém. Đề nghị bà con nông dân:
+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện, phòng trị kịp thời khi sâu đục thân mía còn ở giai đoạn trứng (ngắt bỏ ổ trứng) hoặc tuổi nhỏ trước khi đục vào thân cây;
+ Cần khai mương, tiêu thoát nước tốt cho các ruộng mía trồng trên đất thấp;
+ Bóc lá mía nhằm tạo độ thông thoáng, giảm ẩm độ trong ruộng;
+ Chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối giúp cây mía sinh trưởng mạnh, tăng khả năng đền bù và giảm nhẹ tác hại do sâu đục thân;
+ Sử dụng thuốc hóa học khi cần thiết; chỉ phun thuốc hóa học vào bộ phận cây bị sâu và nơi có cây nhiễm sâu, tránh phun tràn lan khắp ruộng nhằm bảo tồn thiên địch. Đối với mía nhỏ, có thể sử dụng thuốc để rải theo hàng, gốc.
 CHI CỤC BVTV TÂY NINH

 

Lượt người xem:  Views:   401
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Dự Báo