Đầu tư xây dựng Ngành
Thứ 4, Ngày 07/08/2019, 15:00
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả” và “Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả” năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2019 | Văn phòng Sở
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1665/QĐ-SNN ngày 05/8/2019 về việc phê duyệt Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả” và “Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả” năm 2019 cho Chi cục Trồng trọt và BVTV

​Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả” và “Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả” năm 2019 cho Chi cục Trồng trọt và BVTV, cụ thể như sau:

- Tên các gói thầu: "Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả" và "Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả" năm 2019.

 - Số lượng gói thầu: 02 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 1.467.677.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi bảy ngàn đồng); Trong đó:

+ Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả năm 2019; Giá trị gói thầu: 831.350.000 đồng;

+ Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả năm 2019; Giá trị gói thầu: 636.327.000 đồng.

- Nguồn vốn: nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp đã giao cho đơn vị năm 2019.

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường cho từng gói thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ cho từng gói thầu.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8 năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho từng gói thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2019.

- Chủ đầu tư: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tây Ninh./.

Lượt người xem:  Views:   1182
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đầu tư xây dựng Ngành