Đầu tư xây dựng Ngành
 
​Ngày 08/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2556/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu,  gói thầu: “Mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đợt 2 năm 2021” cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, với các nội dung chủ yếu như sau:1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hóa theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển ...
 
Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2113/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:1. Mục tiêu đầu tư:- Dự án nhằm triển khai thực hiện Đề án trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì và phát triển phong trào Tết trồng cây mà ...
 
​Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu, gói thầu: "Mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò năm 2021" cho Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hóa theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, danh mục mua sắm (gồm chủng loại và sổ ...
 
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ lãi vay thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt của Chủ đầu tư (cá nhân) như sau:- Tên dự án: Dự án chăn nuôi bò thịt thực hành nông nghiệp tốt VietGAHP;- Chủ đầu tư: Phạm Đăng Minh;- Địa chỉ thực hiện dự án : tại khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh;- Quy mô dự án: 2,5 ha, 200 con/đợt, dự kiến xuất chuồng 400 con/năm.- Tổng mức ...
 
Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.Theo đó, Quyết định này quy định một số nội dung cụ thể như sau:Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 1. Tên Đề ...
 
Ngày 12/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1183/QĐ-SNN về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2020” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh
 
Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua tinh bò và vật tư phục vụ Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh
 
Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 452/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020” của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh
 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 về việc phê duyệt Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả” và “Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả” năm 2019 cho Chi cục Trồng trọt và BVTV
 
​CKS QĐ phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP, GlobalGAP trên rau năm 2019” cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:1. Kế hoạch mua sắmĐồng ý kế hoạch mua sắm theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1715/SNN-KHTC ngày 28/6/2019 (kế hoạch chi tiết đính kèm theo Tờ ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đợt 2 năm 2021” cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây NinhDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởUBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đợt 2 năm 2021” cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/28/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 08/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2556/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu,  gói thầu: “Mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đợt 2 năm 2021” cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hóa theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, danh mục mua sắm (gồm chủng loại và số lượng) kèm theo Tờ trình số 797/TTr-CCCN&TY ngày 24/9/2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y .

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tên gói thầu: Mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đợt 2 năm 2021.

- Tổng số lượng gói thầu: 01 gói thầu.

- Tổng giá trị gói thầu: 1.260.875.000 đồng (Một tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

- Nguồn vốn: Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 đã giao bổ sung cho đơn vị tại Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 10 năm 2021.

- Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh./.2556 qd.signed (1).pdf

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/8/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2113/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Dự án nhằm triển khai thực hiện Đề án trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì và phát triển phong trào Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng, tạo thành một nét đẹp truyền thống của dân tộc.

- Tận dụng triệt để quỹ đất và lao động góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống cho người dân và giảm sức ép vào rừng tự nhiên. Góp phần nâng cao độ che phủ, tạo cảnh quan môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ các công trình hạ tầng cơ sở, bảo vệ đất đai và phòng hộ sản xuất nông nghiệp.

2. Quy mô đầu tư: mua và phân bổ 1.180.190 cây giống lâm nghiệp các loại cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

3. Dự án đầu tư công nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.522.362.000 đồng. Trong đó:

- Chi phí mua cây giống:                    4.804.404.000 đồng.

- Chi phí quản lý, tư vấn, khác:              218.770.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:                               499.188.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

6. Phạm vi, địa điểm thực hiện: trên địa bàn toàn bộ tỉnh Tây Ninh.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2025.

8. Diện tích sử dụng đất: do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh thực hiện trên diện tích đất được giao.

9. Hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

Dự án thực hiện trong 05 năm, bắt đầu từ năm 2021 và kết thúc năm 2025. Sau khi hoàn thành, dự án trồng được 1.180.190 cây xanh, tỷ lệ sống bình quân trên 80% thì sẽ có khoảng 944.952 cây xanh được trồng sinh trưởng, phát triển tốt trên diện tích khoảng 950 ha đất trống. Ngoài ra với diện tích cây phân tán hàng năm người dân tự gieo ươm trồng (khoảng 500.000 cây/năm) thì sau khi dự án kết thúc sẽ có khoảng 3 triệu cây xanh được trồng trên địa bàn tỉnh góp phần tăng độ che phủ của thảm cây xanh, tăng cường khả năng phòng hộ, cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; hạn chế thiên tai, tạo nguồn sinh thủy, cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất...

Việc trồng cây xanh trên các khu vực nội vi công sở, công trình giao thông, công cộng sẽ góp phần tạo không gian xanh và vẻ đẹp mỹ quan cho từng loại hình công sở. Ngoài ra trồng cây phân tán sẽ phần nào cải thiện môi trường vùng còn góp phần chống biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.

Dự án Trồng cây phân tán mang tính khả thi cao, sản phẩm thu hoạch từ cây phân tán (gồm củi, gỗ) đáp ứng một phần đáng kể trong nhu cầu đời sống của nhân dân, tăng thu nhập cho người dân tham gia. Cảnh quan được cải thiện từ việc trồng cây phân tán cũng góp phần phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện tốt phong trào trồng cây phân tán sẽ góp phần hình thành tập quán tốt đẹp trong xã hội nhằm hướng con người yêu thiên nhiên, sống hài hoà với tự nhiên, biết quý trọng cây xanh; nâng nhận thức chung của mọi người trong việc bảo vệ và phát triển cây xanh.

10. Giải pháp tổ chức thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án./.

QD 2113.pdf


Phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu, gói thầu: "Mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò năm 2021" cho Sở Nông nghiệp và PTNTDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởPhê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu, gói thầu: "Mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò năm 2021" cho Sở Nông nghiệp và PTNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/20/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu, gói thầu: "Mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò năm 2021" cho Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hóa theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, danh mục mua sắm (gồm chủng loại và sổ lượng) kèm theo Tờ trình số 654/TTr-CCCN&TY ngày 05/8/2021 cùa Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 • Tên gói thầu: Mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò năm 2021
 • Tổng số lượng gói thầu: 01 gói thầu.
 • Tổng giá trị gói thầu: 1.015.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm mười lăm triệu đằng).
 • Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2021 đã giao cho đơn vị tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 cùa Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý in năm 2021.
 • Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
 • Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh./.

1930.qdub.signed.pdf

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ lãi vay thực hiện dự án  chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện Gò DầuDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởPhê duyệt kinh phí hỗ trợ lãi vay thực hiện dự án  chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2021 12:00 PMNoĐã ban hành

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ lãi vay thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt của Chủ đầu tư (cá nhân) như sau:

- Tên dự án: Dự án chăn nuôi bò thịt thực hành nông nghiệp tốt VietGAHP;

- Chủ đầu tư: Phạm Đăng Minh;

- Địa chỉ thực hiện dự án : tại khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh;

- Quy mô dự án: 2,5 ha, 200 con/đợt, dự kiến xuất chuồng 400 con/năm.

- Tổng mức đầu tư: 9.700.000.000 đồng, trong đó: vốn chủ dự án: 2.500.000.000 đồng, vốn vay ngân hàng: 7.200.000.000 đồng, cụ thể:

+ Chi phí sản xuất: 7.800.200.000 đồng (tính cho 02 đợt/năm);

+ Chi phí đầu tư hạ tầng: 1.899.800.000 đồng;

- Thời gian thực hiện dự án: 5 năm.

a) Mức vốn vay được hỗ trợ lãi vay và thời gian hỗ trợ

* Chi phí đầu tư sản xuất: 7.411.120.000 đồng/02 đợt/năm (mỗi đợt đầu tư 200 con).

Mức vốn vay được hỗ trợ lãi vay theo từng năm như sau:

+ Năm thứ nhất: 5.500.000.000 đồng;

+ Năm thứ 2: 5.500.000.000 đồng;

+ Năm thứ 3: 5.500.000.000 đồng.

b) Mức hỗ trợ lãi vay: 825.000.000 đồng, cụ thể theo từng năm như sau:

- Năm thứ nhất: 5% x 5.500.000.000 đồng = 275.000.000 đồng;

- Năm thứ 2: 5% x 5.500.000.000 đồng = 275.000.000 đồng;

- Năm thứ 3: 5% x 5.500.000.000 đồng = 275.000.000 đồng.

c) Mốc thời gian hỗ trợ: tính từ khi có Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ lãi vay của UBND tỉnh./.

422 qd. phe duyet KP du an chan nuoi bo.signed.pdf


 UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpBài viếtVăn phòng Sở UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030/PublishingImages/2020-07/20181227_110512.jpg
8/5/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Quyết định này quy định một số nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1. Tên Đề án: Thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án OCOP).

2. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh.

4. Đối tượng thực hiện

a) Sản phẩm:

Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa và công nghệ địa phương, tập trung 6 nhóm/ngành hàng: Nhóm ngành thực phẩm; Nhóm ngành đồ uống; Nhóm sản phẩm thảo dược; Ngành thủ công mỹ nghệ; Nhóm ngành vải, may mặc; Nhóm dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng.

b) Chủ thể thực hiện:

Chủ thể sản xuất sản phẩm địa phương, tập trung các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.

5. Quan điểm, cách thức triển khai Đề án

- Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý, chính sách để thực hiện, hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá, dịch vụ.

- Cộng đồng dân cư (các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất tham gia đầu tư sản xuất các sản phẩm trên địa bàn tỉnh) chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

6. Mục tiêu Đề án

a) Mục tiêu tổng quát

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống người dân; thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí "Kinh tế và tổ chức sản xuất" trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. Thông qua phát triển sản xuất địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố, các khu công nghiệp), tận dụng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, gìn giữ, phát triển xã hội khu vực nông thôn theo hướng bền vững.

- Đưa Chương trình OCOP trở thành Chương trình phát triển kinh tế quan trọng của Tỉnh để phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa nông nghiệp và phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn, khu vực đô thị góp phần cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại của Tỉnh.

- Phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế khi Việt Nam tham gia thực hiện các Hiệp định thương mại khu vực và quốc tế. Xây dựng, quản lý nhãn hiệu OCOP thành thương hiệu mạnh của Tỉnh trên phạm vi cả nước và dần từng bước trên thị trường quốc tế.

- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế, khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; nâng cao thu nhập cho người sản xuất, Nhân dân nông thôn.

b) Mục tiêu cụ thể

b1) Giai đoạn 2020 – 2025

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP từ cấp tỉnh đến cấp xã với 100% số xã có sản phẩm đăng ký tham gia chương trình; có từ 10 - 15 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 3 - 5 sản phẩm đạt 04 sao, 05 - 10 sản phẩm đạt 03 sao; mỗi huyện (thị xã, thành phố) có ít nhất 10 chủ thể phát triển được sản phẩm.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền Chương trình OCOP nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, hệ thống quản lý Chương trình OCOP các cấp.

- Trong năm 2020, chủ yếu tập trung thực hiện thí điểm một số sản phẩm tại Phụ lục 5 của Đề án. Sau đó, tổng kết đánh, giá rút kinh nghiệm để thực hiện cho các năm tiếp theo.

b2) Giai đoạn 2026 - 2030

- Mỗi huyện (thị xã, thành phố) có ít nhất 20 chủ thể phát triển được sản phẩm; toàn tỉnh có từ 02 - 03 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia (05 sao), có từ 20 - 25 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó 05 - 10 sản phẩm đạt mức 04 sao, từ 15 - 20 sản phẩm đạt mức 03 sao;

- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất - kinh doanh gắn các sản phẩm OCOP theo hướng gia tăng lợi ích cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập người dân. Xây dựng chiến lược phát triển đối với từng loại sản phẩm OCOP, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sản phẩm OCOP đối với từng cấp (cấp quốc gia, cấp tỉnh, địa phương).

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP các cấp, lãnh đạo các doanh nghiệp/HTX tham gia OCOP thông qua đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh.

7. Nội dung Đề án

a) Xây dựng hệ thống quản lý, thực hiện Đề án

- Bộ máy cấp tỉnh: Lồng ghép, bổ sung nhiệm vụ Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh. Cơ quan thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh tại mỗi kỳ đánh giá thường niên.

- Bộ máy cấp huyện: Lồng ghép nhiệm vụ Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện. Cơ quan thường trực phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế cấp huyện. Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp huyện tại mỗi kỳ đánh giá thường niên.

- Bộ máy cấp xã: Cơ quan chỉ đạo là UBND cấp xã. Cán bộ thường trực là 01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Chương trình OCOP, được lồng nghép trong nhiệm vụ nông thôn mới tại xã.

b) Triển khai Chu trình OCOP toàn tỉnh: 

Chu trình phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh được thực hiện 06 bước (theo Quyết định số 490/QĐ-TTg), gồm: Tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP; Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm; Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh; Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh; Đánh giá, xếp hạng sản phẩm; Xúc tiến thương mại.

c) Định hướng và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP

c1) Sản phẩm hạng 04 sao trở lên

- Tập trung phát triển, hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ chủ lực đạt chất lượng cao (tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP); hỗ trợ phát triển thành sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tham gia lựa chọn sản phẩm OCOP quốc gia.

- Hỗ trợ thực hiện chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm OCOP, đồng thời kết hợp xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, hướng đến phát triển thị trường xuất khẩu.

c2) Sản phẩm hạng 03 sao

- Phát triển nội lực, phát huy tối đa điểm mạnh, lợi thế của các địa phương để củng cố lại tổ chức sản xuất cộng đồng (HTX, THT) nhằm hoàn thiện, nâng cấp chất lượng sản phẩm, dần dần áp dụng các công nghệ mới, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

- Hỗ trợ đào tạo các chủ cơ sở nâng cao năng lực quản lý, kiến thức về tổ chức sản xuất, kinh doanh, nghiệp vụ kế toán và thị trường.

- Hỗ trợ nâng cấp/hoàn thiện sản phẩm (thiết kế nhãn mác, bao bì, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý; xây dựng và công bố tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm,...), cải tiến công nghệ, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh thông qua các Hội chợ OCOP của tỉnh và các tỉnh vùng lân cận.

- Hỗ trợ kêu gọi đầu tư, liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

c3) Sản phẩm hạng 01 - 02 sao

- Tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy sản xuất, khuyến khích hỗ trợ các cơ sở nhỏ lẻ liên kết phát triển thành các tổ chức kinh tế tập thể như HTX, THT để phát huy sức mạnh cộng đồng, đặc biệt là đối với sản phẩm nghề truyền thống.

- Lồng ghép các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút nguồn nhân lực trẻ đầu tư phát triển các sản phẩm đặc trưng, lợi thế của địa phương.

- Tập trung hỗ trợ các chủ thể đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt các tiêu chuẩn chất lượng trong nước, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất.

8. Giải pháp thực hiện Đề án

a) Nhóm giải pháp tuyên truyền vận động

Thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền vận động với nhiều hình thức khác nhau từ Tỉnh đến cơ sở (các phương tiện thông tin đại chúng, trang web, bản tin, chuyên đề, câu chuyện gắn hình ảnh, hội nghị, hội thảo, tập huấn...) với các đối tượng cần tuyên truyền như: Đảng ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng, đặc biệt các chủ thể OCOP.

b) Xây dựng hệ thống tư vấn và đối tác hỗ trợ thực hiện

- Tư vấn OCOP: Các tổ chức/cá nhân (doanh nghiệp, viện, trường đại học) có kinh nghiệm, năng lực tư vấn toàn diện (hoặc lĩnh vực cụ thể) các hoạt động Chương trình OCOP.

- Hệ thống đối tác OCOP: Các tổ chức/cá nhân có quan hệ với chủ thể OCOP theo cách hợp tác cùng có lợi ích, gồm: Các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất - kinh doanh sản phẩm OCOP; Các viện, trường đại học, nhà khoa học trong lĩnh vực ngành hàng OCOP ở các tổ chức Khoa học công nghệ Trung ương, vùng và địa phương; Các tổ chức/doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương, địa phương; Các ngân hàng, các quỹ đầu tư; Các tổ chức quốc tế; Các nhà báo.

c) Đào tạo nhân lực

Tập huấn xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh; phát triển sản phẩm; kỹ năng bán hàng (phân phối, xúc tiến thương mại,...); tập huấn cán bộ tham gia quản lý, điều hành Đề án OCOP; đào tạo nghề cho lao động. Nội dung đào tạo theo khung đào tạo Chương trình OCOP quy định tại Quyết định 490/QĐ - TTg, các nội dung cần thiết khác.

d) Nhóm giải pháp phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Đề án OCOP

Phát triển tổ chức cho các đối tượng đã tham gia Đề án OCOP để nâng cấp về tổ chức sản xuất và kinh doanh. Hỗ trợ các tổ chức OCOP nâng cao chất lượng: Quản trị và sản phẩm.

đ) Nhóm giải pháp khoa học - công nghệ

Xây dựng, triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoàn thiện công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm OCOP và các đề tài/dự án dựa trên nhu cầu cụ thể của các tổ chức kinh tế OCOP (ưu tiên các HTX, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có địa chỉ ứng dụng cụ thể).

g) Nhóm giải pháp cơ chế, chính sách

Rà soát các chính sách hiện hành, ưu tiên áp dụng các chính sách đã ban hành về hỗ trợ phát triển sản xuất, du lịch, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại, chương trình khởi nghiệp,... cho sản phẩm tham gia Đề án OCOP. Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất - tiêu thụ sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2030.

h) Nhóm giải pháp các dự án ưu tiên đầu tư

Các dự án: Nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; Xây dựng Trung tâm OCOP cấp tỉnh; Đầu tư gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trong các chợ, siêu thị; Đầu tư 06 điểm (mô hình mẫu) ở các chợ, siêu thị để nhân ra diện rộng; Đầu tư thí điểm hạ tầng nông nghiệp kết hợp du lịch; Đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, bảo quản cây ăn quả; Đầu tư phát triển làng nghề bánh tráng phơi sương; Phát triển chế biến các sản phẩm hàng lưu niệm (gỗ, tre, nón lá…). Các dự án sẽ được nghiên cứu đề xuất, có kế hoạch triển khai cụ thể tùy theo điều kiện, nguồn lực của các địa phương.

9. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện Đề án OCOP giai đoạn 2020 - 2025 là 110.414.260.000 đồng, trong đó:

a) Vốn ngân sách: 62.508.550.000 đồng, chiếm 56,6%, gồm: Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại, các nguồn vốn lồng ghép trung ương, địa phương khác. Cụ thể:

Vốn sự nghiệp: 19.866.550.000 đồng, gồm:          

- Ngân sách cấp tỉnh: 12.402.490.000 đồng.

- Ngân sách cấp huyện: 7.464.060.000 đồng.

Vốn đầu tư: 42.642.000.000 đồng, gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh: 34.608.000.000 đồng.

- Ngân sách cấp huyện: 8.034.000.000 đồng.

b) Vốn ngoài ngân sách: 47.905.710.000 đồng, chiếm 43,4%, gồm: Vốn tự có của các Doanh nghiệp, HTX, THT, hộ sản xuất tự huy động; nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại; nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ Đề án OCOP...

 

 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2020” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây NinhDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2020” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-07/DSC_0121_Key_13072020163842.JPG
Ngày 12/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1183/QĐ-SNN về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2020” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh
6/16/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: "Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2020" của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2020.

- Số lượng gói thầu: 01 gói thầu.

- Giá trị gói thầu: 669.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi chín triệu đồng).

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp đã giao cho đơn vị năm 2020.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, quý IV năm 2020.

- Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh./.

Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu:  “Mua tinh bò và vật tư phục vụ Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh TinVăn phòng SởQuyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu:  “Mua tinh bò và vật tư phục vụ Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2020-06/TP be lai.jpg
Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua tinh bò và vật tư phục vụ Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh
3/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Quyết định Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: "Mua tinh bò và vật tư phục vụ Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020" cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Mua tinh bò và vật tư phục vụ Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

- Số lượng gói thầu: 01 gói thầu.

- Giá trị gói thầu: 740.500.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp (đã giao cho đơn vị năm 2020).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I và quý II năm 2020.

- Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2020.

- Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh./.

Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020” của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởQuyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020” của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2020-04/DT tiem phong 1.jpg
Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 452/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020” của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh
3/13/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: "Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020" của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020.

- Tổng số lượng gói thầu: 03 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 1.880.900.000 đồng (Một tỷ, tám trăm tám mươi triệu, chín trăm ngàn đồng). Trong đó:

+ Gói 1: Mua vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm có tỷ lệ bảo hộ cao đối với các chủng do vi rút cúm A/H5N1 nhánh 2.3.2.1.c gây ra; Giá trị: 535.500.000 đồng;

+ Gói 2: Mua thuốc sát trùng, trong thành phần có 02 hoạt chất chính: Glutaraldehyde và Benzalkonium chloride (BKC); Giá trị: 610.400.000 đồng;

+ Gói 3: Mua thuốc sát trùng, trong thành phần có 05 hoạt chất chính: Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Octyldecyldimethylammonium chloride, Didecyldimethylammonium chloride, Dioctyldimethylammonium chloride và Glutaraldehyde; Giá trị: 735.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp đã giao cho đơn vị năm 2020.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường cho từng gói thầu (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ cho từng gói thầu.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I và quý II năm 2020.

- Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho từng gói thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh./.

 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả” và “Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả” năm 2019Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả” và “Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả” năm 2019/PublishingImages/2019-08/IMG_20160802_141945.jpg
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 về việc phê duyệt Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả” và “Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả” năm 2019 cho Chi cục Trồng trọt và BVTV
8/7/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả” và “Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả” năm 2019 cho Chi cục Trồng trọt và BVTV, cụ thể như sau:

- Tên các gói thầu: "Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả" và "Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả" năm 2019.

 - Số lượng gói thầu: 02 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 1.467.677.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi bảy ngàn đồng); Trong đó:

+ Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả năm 2019; Giá trị gói thầu: 831.350.000 đồng;

+ Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn VietGAP cho 20 vùng trồng cây ăn quả năm 2019; Giá trị gói thầu: 636.327.000 đồng.

- Nguồn vốn: nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp đã giao cho đơn vị năm 2019.

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường cho từng gói thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ cho từng gói thầu.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8 năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho từng gói thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2019.

- Chủ đầu tư: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tây Ninh./.

Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP, GlobalGAP trên rau năm 2019” cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tây Ninh Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởQuyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP, GlobalGAP trên rau năm 2019” cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2017-02/BVTV_ Sản xuất rau ở huyện Châu Thành.png
7/29/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​CKS QĐ phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP, GlobalGAP trên rau năm 2019” cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch mua sắm

Đồng ý kế hoạch mua sắm theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1715/SNN-KHTC ngày 28/6/2019 (kế hoạch chi tiết đính kèm theo Tờ trình số 376/TTr-TTBVTV này 27/6/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV).

2. Kế hoạch đấu thầu

- Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận VietGAP, GlobalGAP trên rau năm 2019”.

- Số lượng gói thầu: 01 gói thầu.

- Giá trị gói thầu: 947.810.000 đồng.

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp đã giao cho đơn vị năm 2019.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2019.

- Chủ đầu tư: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tây Ninh.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2019” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây NinhDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2019” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-06/tha ca.jpg
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1157/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2019” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh
5/24/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Quyết định ​Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2019” cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch mua sắm

Đồng ý kế hoạch mua sắm theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 983/TTr-SNN ngày 24/4/2019 (danh mục mua sắm gồm chủng loại và số lượng cụ thể tại Tờ trình số 242/TTr-CCCN&TY ngày 17/4/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

2. Kế hoạch đấu thầu

- Tên gói thầu: Mua cá giống thả vào hồ Dầu Tiếng năm 2019.

- Số lượng gói thầu: 01 gói thầu.

- Giá trị gói thầu: 664.400.000 đồng.

- Nguồn vốn: nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp đã giao cho đơn vị năm 2019.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, quý III năm 2019.

- Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh.


Quyết định Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và mua vật tư gieo tinh nhân tạo thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt năm 2019”Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởQuyết định Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và mua vật tư gieo tinh nhân tạo thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt năm 2019”/PublishingImages/2018-08/CCTY-tuyen bo duc giong 2018.jpg
Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và mua vật tư gieo tinh nhân tạo thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt năm 2019”
4/8/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: "Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và mua vật tư gieo tinh nhân tạo thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt năm 2019" cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch mua sắm:

Đồng ý kế hoạch mua sắm theo Tờ trình số 545/TTr-SNN ngày 08/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Kế hoạch đấu thầu:

- Tên gói thầu: Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và mua vật tư gieo tinh nhân tạo thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt năm 2019.

- Tổng số lượng gói thầu: 03 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 2.293.900.000 đồng. Trong đó:

+ Gói 1: Mua vật tư gieo tinh nhân tạo thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019, giá trị: 914.200.000 đồng;

+ Gói 2: Mua thuốc sát trùng chuồng trại năm 2019, giá trị: 808.500.000 đồng;

+ Gói 3: Mua vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm H5N1 năm 2019, giá trị: 571.200.000 đồng.

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp đã giao cho đơn vị năm 2019.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường cho từng gói thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ cho từng gói thầu.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2019.

- Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho từng gói thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh.

Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (đang triển khai)Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinVăn phòng SởTưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (đang triển khai)/PublishingImages/2019-01/du an tuoi tieu song vam co.jpg
2/20/2019 6:00 PMNoĐã ban hành

1. Tên dự án: Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Cấp nước tưới tự chảy cho diện tích 16.953 ha đất nông nghiệp.

- Cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi với lưu lượng 1,0m3/s.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Kênh chuyển nước dài 16,67 km, lưu lượng thiết kế đầu kênh Q = 14,81 m3/s. Trong đó:

+ Công trình vượt Sông Vàm Cỏ Đông dài 2,361 km, kết cấu bằng ống thép đường kính 2D2,4m đặt trên các trụ đỡ bằng bê tông cốt thép. Tại vị trí vượt sông có khẩu độ thông thuyền lớn hơn 30m, chiều cao tĩnh không 6,0m, kết cấu cầu máng là ống thép đặt trong kết cấu giàn thép. Hai bên cầu máng bố trí đường giao thông cho xe thô sơ đi lại phục vụ nhu cầu giao thông của nhân dân trong vùng và công tác quản lý vận hành.

+ Công trình trên kênh chuyển nước: Cầu máng, cống qua đường, cầu qua kênh, cống điều tiết, cống tiêu luồn, tràn bên, cống lấy nước.

- Kênh tưới chính:

+ Chiều dài kênh 29,41 km, lưu lượng thiết kế đầu kênh Q= 12,14 m3/s.

+ Công trình trên kênh chính: Cầu máng, cống qua đường, cầu qua kênh, cống điều tiết, cống tiêu luồn, tràn bên, cống lấy nước, tràn cuối kênh.

- Kênh cấp 1:

+ Tổng chiều dài kênh 71,70 km.

+ Công trình trên kênh cấp 1: Cầu máng, cống qua đường, cầu qua kênh, cống điều tiết, cống tiêu luồn, tràn bên, cống lấy nước, tràn cuối kênh.

- Nhà quản lý phục vụ công tác quản lý vận hành.

(Các nội dung khác như trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và Thông báo Kết quả thẩm định số 2661/SNN-QLXDCT ngày 24/10/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

5. Địa Điểm xây dựng: Các huyện Châu Thành, Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

6. Diện tích đất sử dụng: Diện tích đền bù là 199,80 ha.

7. Loại, cấp công trình:

- Loại: Công trình Nông nghiệp và PTNT (Công trình thủy lợi).

- Cấp công trình: Theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT: Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông có diện tích tưới 16.953 ha là công trình cấp II.

10. Số bước thiết kế: 02 bước: -Thiết kế cơ sở

                                                  - Thiết kế BVTC-DT

11. Phương án xây dựng: Theo hình thức đầu tư xây mới.

12. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: thực hiện  theo quy định hiện hành.

13. Tổng mức đầu tư của dự án: 997.727.000.000 đồng. Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 687.788.652.984 đồng.

- Chi phí, thiết bị: 5.321.122.000 đồng.

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: 119.274.630.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 8.200.562.967 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 35.366.791.796 đồng.

- Chi phí khác: 45.802.970.729 đồng.

- Chi phí dự phòng: 95.972.269.524 đồng.

Trong quá trình thực hiện dự án, chi phí dự phòng và tiết kiệm đấu thầu được sử dụng để bê tông hóa kênh chính, kênh cấp 1 để tiết kiệm nước, thuận lợi và tiết kiệm kinh phí duy tu sửa chữa trong quá trình khai thác quản lý vận hành.

14. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương (vốn Trái phiếu Chính phủ) 650.000 triệu đồng, còn lại 347.727 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh ủy thác cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thực hiện quản lý dự án.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 ÷ 2022.

Văn phòng Sở

Nạo vét kênh tiêu cầu da ra sông vàm cỏ (kênh tiêu T13 và T13A), chuyển đổi cơ cấu cây trồngDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpNạo vét kênh tiêu cầu da ra sông vàm cỏ (kênh tiêu T13 và T13A), chuyển đổi cơ cấu cây trồng/PublishingImages/2016-12/BQL nganh-kenh cau da.JPG
12/20/2016 5:00 PMNoĐã ban hành

         Kênh tiêu cầu Da ra sông Vàm Cỏ thuộc hệ thống kênh tiêu T13 của hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng được đầu tư xây dựng từ những năm 1984. Qua nhiều năm đi vào hoạt động đến nay đã bồi lấp nghiêm trọng, vào mùa mưa gây ngập úng một vùng diện tích đất nông nghiệp khoảng 400 ha dọc theo hai bên tuyến kênh đoạn từ thượng lưu cầu Da về cầu Rỗng Tượng, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân trong vùng. 

         Dự án Nạo vét kênh tiêu cầu Da ra sông Vàm Cỏ ( kênh tiêu T13 và T13A) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 2490/QĐ – UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh tiêu cầu Da ra sông Vàm Cỏ ( kênh tiêu T13 và T13A). 

         Mục tiêu và quy mô đầu tư:       

          * Mục tiêu:

           Tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 5918 ha và tiêu ngập úng cho 400 ha diện tích đất nông nghiệp, khu dân cư các xã: Thái Bình, Trí Bình và Hảo Đước huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh. 

          * Quy mô:

           - Chiều dài kênh: L = 7.550 m

- Đoạn từ K0 ÷ K2+400 :              

+ Diện tích lưu vực :                                             F = 2571 ha

+ Lưu lượng:                                                        Q = 12.859 m3/s

+ Chiều rộng đáy kênh:                                          b = 4.0m

+ Chiều cao cột nước :                                           h = 1.79m

+ Hệ số mái:                                                           m = 1.5

+ Độ dốc đáy kênh:                                                i = 6*10-4

+ Hệ số nhám:                                                          n = 0.025

+ vận tốc:                                                                 v = 1.07m/s

- Đoạn từ K2+400 ÷ K4+927:                  

+ Diện tích lưu vực :                                             F = 5034 ha

+ Lưu lượng:                                                         Q = 25.17 m3/s

+ Chiều rộng đáy kênh:                                           b = 7.0m

+ Chiều cao cột nước :                                            h = 2.24m

+ Hệ số mái:                                                             m = 1.5

+ Độ dốc đáy kênh:                                                 i = 4*10-4

+ Hệ số nhám:                                                           n = 0.025

+ vận tốc:                                                                    v = 1.08m/s

- Đoạn từ K4+927÷ K7+550:                     

+ Diện tích lưu vực :                                              F = 5918 ha

+ Lưu lượng: Q = 29.59 m3/s

+ Chiều rộng đáy kênh:                                           b = 10.0m

+ Chiều cao cột nước :                                            h = 2.4m

+ Hệ số mái:                                                            m = 2.0

+ Độ dốc đáy kênh:                                                 i = 2*10-4

+ Hệ số nhám:                                                           n = 0.025

+ vận tốc:                                                                    v = 0.83 m/s

- Công trình trên kênh:                     

+ Sửa chữa Cống qua đường tại K0 thành CQĐ kết hợp cống điều tiết tự tràn giữ nước vào mùa khô, kích thước cống hộp 2x(1.5x1.5) m.  

+ Xây dựng  bậc nước tại vị trí K0+800 với P = 0.8 m.

+ Xây dựng  CQĐ kết hợp bậc tại K1+550 : kích thước cống hộp 2x(2.4x2.4)m, chiều dài 15m.

+ Xây dựng CQĐ kết hợp điều tiết tự tràn giữ nước vào mùa khô tại vị trí K2+223, kích thước cống hộp 2x(2.4x2.4), chiều dài 15m.

   * Khối lượng cơ bản

- Đất đào các loại :  132.500m3

- Đất đắp các loại :  600m3

- Đất san:                 39.750m3

- Bêtông các loại:    550m3

  * Tổng mức đầu tư: 9.226.440.000 đồng ( Bằng chữ: chín tỉ hai trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).                                 

  *Thời gian thực hiện dự án: năm 2016 - 2017

Đầu tư Nạo vét kênh tiêu Cầu Da ra sông Vàm Cỏ (Kênh tiêu T13 và T13A) là nhiệm vụ rất cần thiết hiện nay, để giúp người dân tránh ngập úng, cải thiện môi trường và góp phần tăng năng suất sản lượng cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới./.

Hiện trạng kênh tiêu cầu Da ra sông Vàm Cỏ ( kênh tiêu T13 và T13A)./.

Thông tin công trình được xây dựng trong năm 2017; Xây mới trụ sở làm việc chung trạm Thú y, Khuyến nông, Bảo vệ Thực vật huyện Gò DầuDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpThông tin công trình được xây dựng trong năm 2017; Xây mới trụ sở làm việc chung trạm Thú y, Khuyến nông, Bảo vệ Thực vật huyện Gò Dầu/PublishingImages/2016-12/BQL nganh-nha BVTV.JPG
12/20/2016 12:00 PMNoĐã ban hành

Trạm Thú y được xây dựng riêng biệt, Trạm Bảo vệ Thực vật chung với trạm Khuyến nông, 3 trạm này đều là nhà trệt cấp IV được xây dựng  năm 1999. Qua thời gian sử dụng, công trình xuống cấp, hư hỏng nặng. Nhằm tạo điều kiện cho người dân đến liên hệ công việc, tiếp cận được những tiến bộ khoa học trong chăn nuôi, trồng trọt và bảo vệ thực vật - động vật ngày càng tốt hơn. Đồng thời, tạo điều kiện chung cho cả 3 trạm được thuận lợi, an tâm công tác và phát huy hiệu quả làm việc. Mặt khác hợp nhất ba trạm có sự hỗ trợ cho nhau trong ngành, quản lý được thuận tiện; Tiết kiệm được đất xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng công trình.

Quy mô đầu tư:

- Xây mới trụ sở làm việc trên khu đất  có diện tích 483,6 m2.

-  Xây mới trụ sở làm việc chung Trạm Thú y, Khuyến nông và Bảo vệ Thực vật gồm: 2 tầng (1 trệt, 1 lầu), diện tích sàn 392,4 m2. Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép; Bao gồm: 03 phòng Trưởng trạm, 03 phòng làm việc, phòng khách, 01 phòng họp, 01 phòng tư vấn – tiếp dân, 03 kho vật tư, khu vệ sinh, các khu phụ trợ khác (Sảnh, hành lang, cầu thang…).

- Công trình phụ khác: Nhà xe nhân viên – Khách diện tích 40 m2, cổng, hàng rào 88 m, sân nền lát gạch terazzo 216 m2, cây xanh 100 m2, chuồng thú.

- Trang thiết bị văn phòng.

Địa điểm: Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Tổng mức đầu tư: 2.958.044.000 đồng. Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm năm mươi tám triệu không trăm bốn mươi bốn ngàn đồng.  

Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trong năm 2017.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh.

 

                                                                                                                                              Bùi Xuân Phượng

BQL Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp

 

Thông tin công trình được xây dựng trong năm 2017; Xây mới trụ sở làm việc chung trạm Thú y, Khuyến nông, Bảo vệ Thực vật huyện Hòa ThànhDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpThông tin công trình được xây dựng trong năm 2017; Xây mới trụ sở làm việc chung trạm Thú y, Khuyến nông, Bảo vệ Thực vật huyện Hòa Thành/PublishingImages/2016-12/BQL nganh-nha BVTV hoa thanh.JPG
12/20/2016 12:00 PMNoĐã ban hành

Trạm Thú y được xây mới một phần năm 1999, còn một phần chung với Trụ sở làm việc chung của Trạm Bảo vệ Thực vật – Khuyến Nông huyện Hòa Thành được xây dựng năm 1968 đến nay, qua thời gian sử dụng, công trình xuống cấp, hư hỏng nặng. Đồng thời, nhằm thu gọn đầu mối quản lý, nâng cao tính chủ động cũng như năng lực hiệu quả làm việc của hệ thống thú y, khuyến nông và bảo vệ thực vật cần thiết hợp nhất ba trạm trên vào trong một công trình thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp của địa phương.

Quy mô đầu tư:

- Xây mới trụ sở làm việc trên khu đất  có diện tích 357 m2,

bao gồm: 2 tầng (1 trệt, 1 lầu), diện tích sàn 386,1 m2. Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép; Bao gồm: 03 phòng Trưởng trạm, 03 phòng làm việc, phòng khách, 01 phòng họp, 01 phòng tư vấn – tiếp dân, 03 kho vật tư, khu vệ sinh, các khu phụ trợ khác (Sảnh, hành lang, cầu thang…).

- Công trình phụ khác: Nhà xe nhân viên – Khách diện tích 40 m2, cổng, hàng rào 79 m, sân nền lát gạch terazzo 103 m2, cây xanh 54 m2, chuồng thú.

- Trang thiết bị văn phòng.

Địa điểm XD: Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tổng mức đầu tư: 2.922.697.000 đồng

Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trong năm 2017.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh./.


 Bùi Xuân Phượng

BQL Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp


 

 

 

Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và PTNT năm2017Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpKế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và PTNT năm2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2016 12:00 PMNoĐã ban hành

BQL Dự án Đầu tư & Xây dựng ngành NN & PTNT (BQL ngành) là đơn vị sự nghiệp, được Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh giao nhiệm vụ thay mặt chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, các dự án thuộc nguồn vốn mang tính chất XDCB tập trung của Ngành và còn được giao quản lý dự án Thuỷ Lợi Phước Hoà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đầu tư từ nguồn vốn ODA do Bộ Nông Nghiệp và PTNT là cấp quyết định đầu tư.

BQL ngành hoạt động tuân thủ quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh. Tổ chức theo hình thức sự nghiệp, chi phí hoạt động của đơn vị được trích từ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hằng năm theo tỷ lệ nhà nước quy định.

1. Mục tiêu trong năm 2017:

- Hoàn thành các công trình cung cấp nước tưới cho 634ha và tiêu thoát nước cho 2.520ha gồm các dự án:

- Hoàn thành các công trình cung cấp nước sạch cho khoảng 750 hộ dân.

- Hoàn thành 06 công trình trụ sở làm việc của ngành Nông nghiệp và PTNT.

- Giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao. Song song đó công trình thi công đảm bảo tiến độ kế hoạch, đạt chất lượng về thẩm mỹ, kỹ thuật.

- Các dự án chuẩn bị đầu tư phải đảm bảo trình tự và thời gian phê duyệt dự án.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác quản lý dự án đúng trình tự thủ tục XDCB các dự án được trên giao kế hoạch hàng năm và giải ngân 100% kế hoạch vốn.

- Điều hành các nhà thầu thực hiện thi công, bảo đảm chất lượng và tiến độ nêu trong hồ sơ dự thầu.

- Quản lý vốn không gây thất thoát nguồn vốn, hiệu quả.

3. Giải pháp:

- Rà soát, khảo sát giá đền bù tương đối chính xác để đưa vào tổng mức đầu tư.

- Chú trọng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong thiết kế và thi công công trình thủy lợi để nâng cao hiệu quả dự án, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

- Đối với dự án thực hiện đầu tư: Phòng Kế hoạch phối hợp với Phòng Kỹ thuật cử cán bộ đeo bám theo kế hoạch tiến độ để thực hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc ở các khâu nhất là trong khâu thẩm định, trình duyệt hồ sơ thiết kế và đền bù.... Đảm bảo không để trễ tiến độ từng giai đoạn.

- Đối với các hợp đồng phải đảm bảo theo tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký, có biện pháp xử lý phạt hợp đồng nếu trễ hạn, nếu vi phạm nghiêm trọng thì tịch thu bảo lãnh hợp đồng, đảm bảo lập đầy đủ thủ tục nghiệm thu quyết toán.

- Thường xuyên cập nhật các Thông tư, nghị định mới để kịp thời áp dụng trong công việc quản lý dự án.

4. Kế hoạch năm 2017:

            a. Thực hiện đầu tư (nguồn vốn ngân sách tỉnh): 53.400 triệu đồng. Trong đó:

- Dự án chuyển tiếp (03 dự án): 10.000 triệu đồng

                        + Lĩnh vực Thủy lợi: Kênh tiêu vũng Rau Muống; Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu; Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

- Dự án khởi công mới (12 dự án): 43.400 triệu đồng

                        + Lĩnh vực Thủy lợi (Nạo vét kênh tiêu Tà Xia;Nạo vét kênh tiêu Cầu Da ra sông Vàm Cỏ (kênh tiêu T13 và T13A); Đê bao Phước Hội, xã Phước Chỉ; Đê bao Cẩm Bình, xã Cẩm Giang): 21.500 triệu đồng;

                        + Lĩnh vực nước sạch (Xây mới HTCN ấp Tân Lâm, xã Tân Hà; Xây mới HTCN ngả 3 Bổ Túc): 9.000 triệu đồng;

                        + Lĩnh vực trụ sở làm việc (Trạm kiểm soát lửa rừng, BQL rừng phòng hộ Dầu Tiếng; Trạm kiểm soát lửa chống cháy rừng, Khu rừng VHLS Chàng Riệc; Xây mới trụ sở làm việc chung trạm thú y, khuyến  nông, BVTV huyện Hoà Thành; Xây mới trụ sở làm việc chung trạm thú y, khuyến  nông, BVTV huyện Bến Cầu; Xây mới trụ sở làm việc chung trạm thú y, khuyến  nông, BVTV huyện Gò Dầu; Xây mới trụ sở làm việc chung trạm thú y, khuyến  nông, BVTV huyện Trảng Bàng): 12.900 triệu đồng.

            b. Thực hiện đầu tư (nguồn vốn Bộ Nông nghiệp quản lý): 22.500 triệu đồng

- Dự án chuyển tiếp (01 dự án): 22.500 triệu đồng                    

                        + Vốn ODA: 18.400 triệu đồng;

                        + Vốn đối ứng: 4.100 triệu đồng;

            c. Dự kiến thực hiện chuẩn bị đầu tư (19 dự án): 460 triệu đồng

- Lĩnh vực Thủy lợi (05 dự án): 160 triệu đồng;

- Lĩnh vực nước sạch (08 dự án): 195 triệu đồng;

- Lĩnh vực trụ sở làm việc (06 dự án): 105 triệu đồng./.

 

                                                                                                Nguyễn Phương Ngọc

BQL Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp

    

Tình hình nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toàn dự án hoàn thành ở Ban quản lý đầu tư và Xây dựng ngành năm 2016Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpTình hình nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toàn dự án hoàn thành ở Ban quản lý đầu tư và Xây dựng ngành năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2016 12:00 PMNoĐã ban hành

Để thực hiện hoàn thành dự án đầu tư phục vụ kinh tế, đáp ứng nguyện vọng dân giàu, đất nước phát triển là một quá trình trải qua nhiều giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành bảo đảm chất lượng công trình về kỹ thuật và mỹ thuật mang hiệu quả đầu tư phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Trong đó việc thanh toán và quyết toán vốn cũng là một khâu quan trọng trong quá trình thực hiện dự án, nhằm đảm bảo vốn thanh toán đúng, tiết kiệm, kịp thời và bàn giao cho đơn vị sử dụng quản lý và bảo toàn vốn đầu tư xây dựng công trình. Đây là khâu rất quan trọng được Ban lãnh đạo và phòng Tài vụ luôn quan tâm và là chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch hằng năm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh trong năm 2015 và 2016 đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng được phê duyệt quyết toán và xin vốn thanh toán và tất toán tài khoản dự án hoàn thành các dự án hoàn thành cụ thể sau:

1/ Dự án có phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu dân cư Chàng Riệc;

- Trụ sở làm việc văn phòng các đơn vị trực thuộc sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh;

- Trạm bơm Hòa Thạnh II;

-  Đập tràn Rạch Tây Ninh;

- Hệ thống Thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp khu dân cư Chàng Riệc;

- Cải tạo nhà làm việc, nhà kho đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy , chữa cháy rừng.

2. Dự án hoàn thành lập hồ sơ gửi Sở Tài chính

-  Kiên cố hóa kênh mương thành phần III;

- Trạm bơm Long Phước A;

- Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ;

- NCMR Kênh tiêu suối Cầu Đúc.

3. Dự án hoàn thành đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán

- Hệ thống cấp nước Ấp 2 Bến Củi;

- Hệ thống cấp nước Ấp Con Trăn 2,

- Hệ thống cấp nước ấp Hòa Bình, Hòa Hiệp;

- Hệ thống cấp nước ấp Tân Đông, Tân Lập.

Trong hai năm qua việc nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và tất toán dự án hoàn thành, Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng luôn quan tâm không để tồn tại dự án kết thúc mà không nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành./. 

 

                                                                                                Phan Văn Bích

BQL Dự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp

​ Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng đơn vịDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệp​ Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2016 12:00 PMNoĐã ban hành

Công tác thi đua - khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, là biện pháp để người quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái lập thành tích trong lao động, sản xuất và công tác. Để đáp ứng yêu cầu hiện nay, với chức năng tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo đơn vị đã tiến hành thực hiện giải pháp "Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng đơn vị".

Mục đích của việc thi đua - khen thưởng là nhằm động viên, giáo dục, nêu gương, để sau khi được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân được khen phát huy tính tích cực trong công việc được giao; người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới và đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị đề ra.

Nhận thức được điều đó, công tác thi đua - khen thưởng những năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của đơn vị nói riêng, và ngành Nông nghiệp và PTNT nói chung. Các phong trào thi đua được phát triển sâu rộng trong Ngành Nông nghiệp và PTNT, với nhiều hình thức phong phú có tác dụng thúc đẩy, động viên cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị tích cực học tập, cập nhật và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời phát hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm coi trọng khen thưởng tập thể và các cá nhân trực tiếp. Tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị, của ngành.

Tuy vậy, công tác thi đua - khen thưởng thời gian vừa qua bộc lộ một số mặt hạn chế như: Tại một số phòng trong đơn vị, việc chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng còn buông lỏng, chưa tập trung, thiếu cụ thể, vẫn còn mang tính hình thức coi nhẹ phong trào thi đua, chỉ chú trọng khen thưởng cuối năm, làm mất đi ý nghĩa thực của công tác thi đua - khen thưởng; ở một số đơn vị ít tổ chức phát động phong trào thi đua riêng biệt, mà chỉ tham gia những chương trình trọng tâm, trọng điểm được tổ chức trong ngành Nông nghiệp và PTNT. Ngoài các hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng và Nghị định của Chính phủ, đơn vị và ngành Nông nghiệp và PTNT chưa có nhiều hình thức khen thưởng khác để động viên các tập thể, cá nhân và làm đa dạng thêm công tác khen thưởng của ngành.

Từ thực tiễn công tác thi đua - khen thưởng của đơn vị, ngành, để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trong thời gian tới, cần quan tâm, thực hiện một số vấn đề sau:

Trước tiên, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn đối với công tác thi đua - khen thưởng. Cấp ủy Đảng cần quán triệt các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng về thi đua, khen thưởng trong văn kiện, nghị quyết của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo và quản lý của chính quyền đối với công tác thi đua - khen thưởng trong Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị, để vận dụng một cách cụ thể, sáng tạo vào ngành, đơn vị mình từ đó có sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, kịp thời làm cho công tác thi đua - khen thưởng bắt nhịp được với thực tiễn cuộc sống, phát huy vai trò to lớn của cán bộ, viên chức và người lao động, thực hiện được nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngành.

Thứ hai, nâng cao nhận thức về công tác thi đua - khen thưởng và quản lý đơn vị đối với công tác thi đua - khen thưởng. Phải bám sát và thực hiện nguyên tắc khen thưởng: "chính xác, công khai, công bằng, kịp thời"; trong đó chú trọng khen thưởng đối tượng người lao động trực tiếp là chính, phải xem người lao động là nền tảng của phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tại các đơn vị về Luật Thi đua - Khen thưởng và các quy định, chính sách về thi đua - khen thưởng của Nhà nước và của đơn vị đến mọi đối tượng.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác xây dựng điển hình tiên tiến và tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến. Khi tổng kết, rút kinh nghiệm phải khen thưởng kịp thời các cá nhân, các tập thể điển hình tiên tiến, để mỗi tập thể, cá nhân đó chính là những tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Thứ tư, tăng cường sự phối hợp của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn trong công tác thi đua - khen thưởng, thông qua vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tham gia phong trào và tham gia quản lý của Chính quyền đối với công tác thi đua - khen thưởng. Trong đó, cấp ủy Đảng đóng vai trò lãnh đạo đề ra chủ trương, mục tiêu của công tác thi đua - khen thưởng.

Thứ năm, thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý của Chính quyền về công tác thi đua - khen thưởng. Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào và các quy định, về thi đua - khen thưởng phù hợp với điều kiện, tình hình của đơn vị, ngành hiện nay. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, khiếu tố, xử lý các vi phạm về thi đua - khen thưởng (nếu có).

Thứ sáu, tăng cường năng lực hoạt động của đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác thi đua - khen thưởng. Kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng.

Thứ bảy, đổi mới phong trào thi đua - khen thưởng. Đổi mới hình thức tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Mục tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày và gắn liền với mục đích, yêu cầu chung trong từng giai đoạn của đơn vị, ngành để hướng, viên chức và người lao động vào mục tiêu đó mà phấn đấu thi đua đạt kết quả tốt. Chuyển từ khen thưởng cuối năm là chủ yếu, sang khen thưởng thường xuyên, đột xuất, kể cả đề nghị cấp trên khen thưởng đột xuất.

Bên cạnh đó, đơn vị, ngành cần xây dựng các văn bản hướng dẫn chung về khen thưởng; khen thưởng gương người tốt việc tốt; các mô hình mới, nhân tố mới, tài năng trẻ…

Thực hiện tốt một số vấn đề nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nêu trên trong thời gian tới, đó sẽ là bước đột phá vào đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, làm cho công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, ngành đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển./.

 

Nguyễn Văn Việt Danh                

  Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Ngành

 


 

Dự án: Đê bao Phước Hội xã Phước Chỉ, huyện Trảng BàngDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpDự án: Đê bao Phước Hội xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2016 12:00 PMNoĐã ban hành

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng  tiểu vùng 1,2 thuộc Dự án Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ thuộc địa bàn xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, bộ mặt nông thôn trong vùng dự án được cải thiện rõ rệt, đời sống nhân dân được nâng cao, giao thông được thuận lợi....

Tiếp bước sự thành công đó, tại Quyết định số 2491/Qđ-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Dự án đê bao Phước Hội xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng,

Dự án đê bao Phước Hội xã Phước Chỉ phục vụ chống lũ và cấp nước cho 210 ha đất nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa, cải thiện điều kiện môi sinh trong khu vực hưởng lợi, kết hợp giao thông nông thôn. Tuyến đê dài L = 7354 m, bề rộng mặt đê B = 2.5 - 4m, mặt đê gia cố cấp phối sỏi đỏ bề rộng 3 m, chiều dày  sỏi đỏ 20 cm, cao trình đỉnh đê + 2 m.

          Tổng mức đầu tư xây dựng: 14.998.778.000 đồng

          Nguồn vốn đầu tư: từ ngân sách tỉnh Tây Ninh;

          Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2018.

          Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh./.

 

                                                                             Huỳnh Tâm Sơn

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành

Nạo vét kênh tiêu xà tia, chuyển đổi cơ cấu cây trồngDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpNạo vét kênh tiêu xà tia, chuyển đổi cơ cấu cây trồng/PublishingImages/2016-12/BQL nganh-kenh xa tia.JPG
12/20/2016 12:00 PMNoĐã ban hành

I. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

    1. Sự cần thiết đầu tư:

            Hiện trạng kênh tiêu khu vực xã Tân Bình gồm hệ thống kênh tiêu Tà Xia và kênh tiêu Tân Bình đã được đầu tư xây dựng năm 1994 và năm 1999. Qua nhiều năm sử dụng kênh đã bị xuống cấp bồi lắng, cây cối mọc nhiều trong lòng kênh, không đảm bảo tiêu thoát được vào mùa mưa hàng năm, kênh tiêu Tân Bình không có kênh nhánh nên tiêu thoát chậm, các công trình trên kênh không còn phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất của người dân. Mặt khác trước đây kênh thiết kế tiêu cho cây lúa, hiện nay người dân đã chuyển đổi sang trồng cây mì, cây mía... nên quy mô kênh không còn phù hợp với nhiệm vụ tiêu để chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương.

            Năm 2013 Nhà nước đã đầu tư Dự án Thủy lợi Phước Hòa - Khu tưới Tân Biên, trong đó có hệ thống kênh tưới N2-17 và N2-19 nằm trong khu dự án kênh tiêu Tà Xia đã được thi công xong và đưa vào sử dụng. Do đó cần thiết phải đầu tư nâng cấp nạo vét kênh tiêu Tà Xia nhằm hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu trong khu dự án.

            Qua khảo sát thực tế cùng với chính quyền địa phương thì khu vực cần được tiêu thoát nước khoảng 500 ha gồm khu tưới của các kênh cấp dưới N2-19 là N2-19-(4,6,8) và  khu tưới của các kênh cấp dưới N2-17 là N2-17-(4,6,8,10,12).

     2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

            Nguồn kinh phí thực hiện dự án từ vốn ngân sách Tỉnh

            Dự án đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh tiêu Tà Xia.

     3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Dự án Nạo vét kênh tiêu Tà Xia đã được quy hoạch trong báo cáo tổng hợp rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng lớn đến năm 2020.

Khu vực dự án đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Tân Biên rà soát vùng quy hoạch, công trình phù hợp với quy hoạch phát tiển kinh tế huyện Tân Biên.

II. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư

     1. Mục tiêu:

            Sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh tiêu Tà Xia nhằm tiêu thoát triệt để một phần khu tưới Tân Biên - DA thủy lợi Phước Hòa thuộc xã Tân Bình, kết hợp giao thông đi lại phục vụ sản xuất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ hiệu quả thấp sang cây trồng hiệu quả cao, chủ yếu là phát triển cây mía và cây mì.

Cải tạo cảnh quan vệ sinh môi trường, tăng thêm quỹ đất phát triển cây mía, cây mì trên vùng đất thấp đảm bảo hàng năm đủ sản lượng mía, mì cho các nhà máy đường và nhà máy mì trong tỉnh .

Tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống người dân địa phương .

      2. Quy mô:

Phân loại công trình theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Công trình thủy lợi

Cấp công trình theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD : Công trình thủy lợi cấp IV.

Hệ số tiêu cho cây màu: q = 5l/s.ha (Lấy theo hệ thống thủy lợi Tân Hưng và Tân Châu).

Diện tích tiêu: 500 ha.

2.1 Thành phần công trình:

Căn cứ hiện trạng, mục tiêu nhiệm vụ công trình  hệ thống kênh tiêu như sau:

a. Phần kênh:

            + Nạo vét nâng cấp hệ thống kênh tiêu Tà Xia gồm:

             - Kênh chính Tà Xia:         

               Chiều dài kênh L = 9.441m. Diện tích lưu vực tiêu F = 2.740 ha

             - Kênh nhánh Tà Xia: gồm 02 tuyến T12, T14

               Tổng chiều dài L = 2331m

            + Nạo vét nâng cấp kênh tiêu Tân Bình:

               Chiều dài kênh L = 3.163m. Diện tích lưu vực tiêu F = 466 ha

b. Phần công trình:

            - Kênh chính Tà Xia:

             + 01 cống qua đường BTCT: BxH = 2x(2x2)m, tại K0+515;

            + 01 cống qua đường BTCT: BxH = 2x(2.5x2.4)m, tại K2+469;

            + 01 cống qua đường BTCT kết hợp điều tiết tự tràn BxH = 2x(2x2)m tại K5+785;

            + 01 cống điều tiết tự tràn tại K2+132;

            + 07 cống tiêu vào D100 các kênh nhánh T2,T4,T6,T8,T10,T12,T14;

            + 03 cống tiêu vào D60.

            - Kênh tiêu nhánh Tân Bình:

            + 02 cống qua đường BxH = (1.5x1.5)m.

            + 02 cống qua đường kết hợp điều tiết tự tràn BxH = (1.5x1.5)m.

            + 05 cống tiêu vào D60.

            + 02 cống tiêu vào D100.

 

2.2 Giải pháp công trình:

Căn cứ vào hiện trạng và nhiệm vụ công trình đưa ra giải pháp công trình cụ thể như sau :

            - Nạo vét nâng cấp kênh và công trình trên hệ thống kênh tiêu Tà Xia và kênh tiêu Tân Bình, đất đào đổ lên san tạo bờ.

- Các công trình trên kênh làm bằng BTCT đổ tại chỗ.

3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:

            Công trình xây dựng nâng cấp hệ thống kênh cũ với tổng chiều dài 14.935m, vị trí khu dự án nằm cặp đường 783, lưu vực tiêu từ QL 22B, rừng Quốc gia Lò Gò - Xa Mát và tiêu ra sông Vàm cỏ Đông , xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

III. Dự kiến Khối lượng công tác chính và tổng mức đầu tư:

1. Khối lượng chủ yếu:

           

TT

HẠNG MỤC

ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1

Đất đào cấp 2

m3

51.800

 

2

Đất đào cấp 3

m3

20.800

 

3

Đất san đầm nền hạ đường bờ kênh

m3

22.400

 

4

Đất san cấp1

m3

15.100

 

5

BTCT M200 công trình trên kênh

m3

1.300

 

6

Diện tích đền bù đất sản xuất

ha

1,25

 

 

2. Dự kiến tổng mức đầu tư: 

                   Tổng mức đầu tư:                  14.857.259.000 đồng

               ( Mười bốn tỉ tám trăm năm mươi bảy triệu hai trăm năm mươi chín ngàn đồng)

IV. Tiến độ thực hiện:

            Năm 2016 - 2017.

          Xã Tân Bình huyện Tân Biên nói chung và khu vực dự án nói riêng có nhiều ưu thế để phát triển nông nghiệp. Do đó việc đầu tư hạ tầng về thuỷ lợi kết hợp giao thông nội đồng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực dự án và các vùng lân cận góp phần ổn định an ninh và đời sống nhân dân vùng biên giới.

          Đầu tư dự án Nạo vét kênh tiêu Tà Xia nhằm phát huy hết hiệu quả tưới tiêu, giao thông đi lại phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện môi trường, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân trong vùng dự án, mang lại sự an toàn cho người sản xuất và người tiêu thụ, vừa duy trì sự ổn định và bền vững của môi trường sinh thái và quan trọng hơn là góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hoá, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất; góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới./.

Tính cấp thiết của Dự án: Tháp kiểm soát lửa phòng, chống cháy rừng khu rừng phòng hộ Dầu TiếngDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpTính cấp thiết của Dự án: Tháp kiểm soát lửa phòng, chống cháy rừng khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 4:00 PMYesĐã ban hành

Tháp canh lửa nhằm mục đích phát hiện được sớm các điểm cháy rừng, để kịp thời xử lý dập tắt đám cháy, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, đồng thời còn là phương tiện để quản lý, ngăn chặn và giám sát mọi người vào rừng trong mùa cao điểm của cháy rừng.

      Yêu cầu tầm quan sát 10km, phạm vi quan sát khoảng 1.000ha, chiều cao quan sát 30m, trường hợp đặt máy ngắm tầm nhìn xa và chính xác hơn.

     *  Địa điểm xây dựng gồm hai vị trí:

       - Vị trí thứ 1: Xây dựng tại Chốt 522 rừng phòng hộ Dầu Tiếng, thuộc ấp Con Trăn, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

       - Vị trí thứ 2: Xây dựng tại tiểu khu 50-58 rừng phòng hộ Dầu Tiếng, ấp Trãng Trai, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

     *  Quy mô đầu tư: Xây dựng mới.

       - Chiều cao tháp: 31m.

       - Cấp công trình: Cấp II.

       - Bậc chịu lửa: Bậc III.

      * Tổ chức thực hiện:

       - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

       - Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 – 2017.

       - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

       - Tổng mức đầu tư xây dựng: 4 tỉ đồng.

                   (Bốn tỉ đồng)

       Ảnh minh hoạ Tháp canh lửa phòng, chống cháy rừng.

 

                                                                                 Nguyễn Công Lý -  BQL DA ngành

Dự án: Nâng cấp sửa chữa Hệ thống cấp nước ấp Long Hoà 1, xã Long Chữ, huyện Bến CầuDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpDự án: Nâng cấp sửa chữa Hệ thống cấp nước ấp Long Hoà 1, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 4:00 PMYesĐã ban hành

Hiện nay, trạm đang hoạt động vượt công suất thiết kế vào mùa khô có xảy ra tình trạng thiếu nước. Mặt khác một số hạng mục bị hư hỏng xuống cấp gây ảnh hưởng đến việc quản lý vận hành do đó cần phải nâng cấp, sửa chữa đảm bảo nước cấp đạt quy chuẩn, công trình vận hành được thường xuyên, liên tục.  

Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục chủ yếu, đảm bảo cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, về số lượng cũng như chất lượng cho các hộ dân khu vực ấp Long Hoà 1, xã Long Chữ với tổng số khoảng 372 hộ.

Lưu lượng cấp sẽ tính toán nhu cầu dùng nước 100 lít nước/người/ngày và lượng nước dự phòng phát triển, dịch vụ công cộng và trường học (sơ bộ tính toán khoảng 270-300m3/ngày.đêm). Phương án tăng lưu lượng: thay đổi vật liệu lọc nhằm tăng tốc lọc nước trong phạm vi diện tích lọc hiện hữu đồng thời cải tạo bể cho phù hợp.

- Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu.

- Địa điểm xây dựng: ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu.

- Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa.

- Cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III.

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 1,6 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh.

Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ có tác động tốt đối với kinh tế xã hội. Cơ sở hạ tầng đảm bảo, cuộc sống của người dân ổn định, tạo được môi trường đầu tư thuận lợi sẽ thu hút đầu tư, phát triển thêm các ngành nghề mới, góp phần cho sự tăng trưởng cho nền kinh tế địa phương.

Đây là dự án cấp nước nằm trong chương trình cấp nước sạch Nông thôn, vì vậy mục tiêu chính của dự án không phải là hiệu quả kinh tế, mà là hiệu quả về xã hội: Số lượng người dân sử dụng nước sạch tăng sẽ góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, đẩy lùi dịch bệnh, tương đương với việc tiết kiệm các chi phí đầu tư y tế chống lại dịch bệnh. Đây cũng là tư tưởng chính của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn./.

 

                                                                         Nguyễn Văn Việt Danh - Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hệ thống cấp nước ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến CầuDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpDự án: Nâng cấp, sửa chữa Hệ thống cấp nước ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/14/2016 4:00 PMYesĐã ban hành

Hiện trạng một số hạng mục trong trạm xử lý của hệ thống cấp nước ấp Long Phi, xã Long Thuận sau thời gian dài sử dụng đã xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cấp cũng như công tác vận hành và quản lý. Vì vậy việc đầu tư cải tạo cụm xử lý để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn xã là rất cần thiết.

Mục tiêu nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục chủ yếu, đảm bảo cung cấp nước sạch đạt Quy chuẩn của Bộ Y tế, về số lượng cũng như chất lượng cho các hộ dân khu vực ấp Long Phi, xã Long Thuận với tổng số khoảng 350 hộ, tương đương với 260 m3/ng.đêm.

Phạm vi sửa chữa một số hạng mục chủ yếu như đài nước, cụm xử lý, sân nền, cổng, hàng rào, nâng cấp hệ thống điện từ 1 pha thành 3 pha đồng thời nâng cấp hệ thống bơm cấp 1, cấp 2. Đầu tư hệ thống hoá chất khử trùng, rêu, tảo và nâng độ pH. Bổ sung một số tuyến ống gần khu vực trạm cấp nước.

- Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu.

- Địa điểm xây dựng: ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu.

- Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chũa.

- Cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III.

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 1,5 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh.

Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ có tác động tốt đối với kinh tế xã hội. Cơ sở hạ tầng đảm bảo, cuộc sống của người dân ổn định, tạo được môi trường đầu tư thuận lợi sẽ thu hút đầu tư, phát triển thêm các ngành nghề mới, góp phần cho sự tăng trưởng cho nền kinh tế địa phương.

Mục tiêu chính của dự án ngoài hiệu quả kinh tế, còn đặc biệt chú trọng  hiệu quả về xã hội: Số lượng người dân sử dụng nước sạch tăng sẽ góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, đẩy lùi dịch bệnh, tiết kiệm các chi phí y tế chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân nông thôn./.


Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành

 

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân ChâuDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpDự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2016 9:00 AMYesĐã ban hành

Hiện tại xã Suối Dây đã có hệ thống cấp nước sạch tập trung công suất 147 m3/ng.đ, năng lực thiết kế của hệ thống là phục vụ cho 410 hộ, 720 học sinh trường tiểu học, khai thác từ nguồn nước ngầm với mạng đường ống truyền tải và phân phối được lắp đặt chạy hai bên đường ĐT 795 và các tuyến đường đất đỏ, đảm bảo cung cấp nước cho khu dân cư tập trung khu trung tâm và các vùng lân cận. Ngoài ra còn lắp đặt một số tuyến ống phân phối cho một số hẻm cạnh khu trung tâm xã có mật độ dân cư đông đúc, ở một số tuyến đường dân cư sinh sống thưa thớt chưa được đầu tư tuyến ống.

Qua nhiều năm phục vụ, một số hạng mục công trình đã xuống cấp, công suất cấp vượt thiết kế 121 m3/ng.đ (thiết kế 147 m3/ng.đ; hiện tại trạm đang cấp 268 m3/ng.đ) do đó cần phải duy tu, sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn cấp nước của công trình.

Dân số trong xã ngày càng gia tăng, nhu cầu sử dụng nước sạch cũng tăng lên. Công suất cấp của Trạm vượt công suất thiết kế do đó vào mùa khô xảy ra tình trạng thiếu nước cấp. Một số hộ gần khu vực chưa có tuyến ống nên không có nước sạch để sử dụng.

Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục chủ yếu và mở rộng khu vực cấp nước, đảm bảo cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, về số lượng cũng như chất lượng cho các hộ dân khu vực ấp 4, xã Suối Dây với tổng số khoảng 500 hộ.

Thực tế trạm đang cấp cho 380 hộ, đấu nối vào Trạm cấp nước ấp Chăm để bổ sung nước vào giờ cao điểm. Qua xem xét đánh giá lưu lượng nâng cấp khoảng 500 hộ, trong đó cấp cho ấp 4, Suối Dây 380 hộ và bổ sung lượng nước tương đương 120 hộ cho Trạm ấp Chăm.

- Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

- Địa điểm xây dựng: ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

- Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa.

- Cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III.

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 1,558 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT.

Khi công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế địa phương phát triển, nhất là các ngành liên quan đến nước sạch và du lịch.

Điều kiện sống được nâng cao, môi trường sống vệ sinh, lành mạnh, làm cho sức khỏe cộng đồng được nâng cao, chi phí khám chữa bệnh giảm, ngày công lao động tăng, số lượng và chất lượng sản phẩm tăng.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao (nhất là tiêu chuẩn vệ sinh) sẽ được tiêu thụ nhiều hơn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân cũng như toàn xã hội.           

Cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người dân, tạo tiền đề cho dân trí phát triển, từng bước xây dựng cụm xã ngày càng văn minh, hiện đại.

Giảm gánh nặng cho phụ nữ trong những vấn đề có liên quan đến nước sạch (bệnh phụ nữ và trẻ em, lấy nước cho nhu cầu hàng ngày...).

Tạo điều kiện cho người nghèo được sử dụng nước sạch.

Tạo công ăn việc làm tại chỗ cho nhân dân địa phương, góp phần giảm đói nghèo và các tệ nạn xã hội.

 

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành

Dự án: Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò DầuDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpDự án: Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2016 9:00 AMYesĐã ban hành

Theo Quyết định số : 244/QĐ-SKHĐT, ngày 31/10/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu;

Diện tích mất đất để thực hiện dự án là:

 • Mất đất vĩnh viễn  :  67.742 m2;
 • Mất đất tạm thời:       11.100 m2

Dự án có tổng vốn đầu tư  : 24.983.703.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh.

Khi hoàn thành, công trình  sẽ đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước mưa và nước thải cho 470 ha của khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời và 1014 ha đất nông nghiệp cho khu vực lân cận, đảm bảo năng suất và sản lượng cây trồng, góp phần bảo vệ môi trường nước và sinh thái cho khu vực.

Để có thể thực hiện được dự án này và hạn chế đến mức thấp nhất các tác động  có ảnh hưởng đến người dân;  Căn cứ điều kiện địa chất, điều kiện tự nhiên  của khu vực, Ban quản lý Dự án đã kết hợp với  các ngành chức năng trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án với diện tích được thu hồi để triển khai thực hiện công trình như sau:

 • Mất đất vĩnh viễn : 8.450 m2;
 • Mất đất tạm thời: 14.280 m2
 • Dự án có tổng vốn đầu tư điều chỉnh  : 17.721.619.000 đồng.

Với phương án thiết kế mới, công trình sẽ tiết kiệm  cho ngân sách được 7.262.084.000 đồng,  Nhưng khi  hoàn thành vẫn đảm bảo mục tiêu , nhiệm vụ ban đầu đã đề ra cho dự án.


Ban quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng ngành

Dự án: Đê bao Cẩm Bình, xã Cẩm GiangDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpDự án: Đê bao Cẩm Bình, xã Cẩm Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2016 9:00 AMYesĐã ban hành

Trước đây dự án:  Đê bao Cẩm Bình, xã Cẩm Giang được Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 760/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015; Theo đó công trình có tổng mức đầu tư là 3.640.641.000 đồng.

Năm 2016, công trình được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh  làm chủ đầu tư.  Qua khảo sát thực tế vùng dự án, Ban quản lý Dự án ngành  đã kết hợp cùng với UBND  xã Cẩm Giang và các ngành có liên quan tiến hành khảo sát hiện trường, lấy ý kiến của nhân dân trong khu vực và thống nhất lại phương án thiết kế. Công trình đã được Ban  báo cáo cho cấp thẩm quyền xem xét nhiều lần  trước khi đề xuất phương án khả thi nhất.

Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, công trình có tổng mức đầu tư là 7.204.458.000 đồng  với một số điều chỉnh về qui mô và biện pháp thi công so với phương án thiết kế đã được UBND Gò Dầu phê duyệt như sau:Khi công trình hoàn thành sẽ ngăn lũ triệt để  hơn, đáp ứng  cho yêu cầu sản xuất của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu đưa cơ giới, vật tư bằng đường bộ ra đồng ruộng và nhu cầu giao thông của nhân dân trong vùng,  hình thành tuyến giao thông khép kín từ  quốc lộ 22B - sông Vàm Cỏ Đông - Đường Bến Đình - Quốc lộ 22B, góp phần thay đổi bộ mặt của nông thôn, phát huy tối đa hiệu quả của công trình. 

Việc đầu tư đê bao Cẩm Bình, xã Cẩm Giang  với qui mô được điều chỉnh và biện pháp thi công được thay đổi như trên  làm tăng tổng mức đầu tư cho công trình là 3.563.817.000 đồng. Việc tăng vốn cho công trình chủ yếu từ việc vận chuyển đất từ xa đến đắp và các thông số  kỹ thuật thay đổi như cao trình đỉnh đê, chiều rộng mặt đê.

 Tuy nhiên, suất đầu tư của dự án sau khi tăng vốn là 31.878.132 đồng/ha, vẫn thấp hơn suất đầu tư trung bình của các  dự án khác.

                                                                                                 

Ban quản lý Dự án ngành

Phương pháp giám sát thi công công trình kênh mương trên địa bàn trải rộngDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpPhương pháp giám sát thi công công trình kênh mương trên địa bàn trải rộng/HoatDongAnh/BQL DTXD/thi cong kenh muong.JPG
11/9/2016 5:00 PMYesĐã ban hành

Gói thầu XL3-TB là 1 trong 4 gói thầu của Dự án thủy lợi Phước Hòa - Khu tưới Tân Biên và là gói thầu có khối lượng bê tông lớn nhất (18.000 m3) với tổng chiều dài các tuyến kênh là 43.510 m và gần 500 công trình trên kênh. Các tuyến kênh trải dài và rộng khắp từ xã An Cơ lên tới xã Hòa Hiệp nên công tác giám sát thi công rất khó khăn.

Mùa mưa công tác giám sát càng khó khăn hơn vì đường đi sình lầy trơn trợt mà phải đi kiểm tra nhiều tổ đội thi công cùng lúc trong ngày.

Trong quá trình thi công, Nhà thầu triển khai nhiều tổ đội ở nhiều cụm công trình; để đảm bảo công tác kiểm tra giám sát, nghiệm thu công việc xây dựng không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các tổ đội mà công trình vẫn đảm bảo đạt chất lượng, Cán bộ giám sát của Ban quản lý đã đề ra phương pháp kiểm tra giám sát và thống nhất với Đơn vị thi công như sau:

1. Thống nhất trước biện pháp thi công với tất cả các Cán bộ kỹ thuật và các Đội trưởng. Hướng dẫn kỹ từng thao tác cho từng công việc với các tổ đội thi công. Cán bộ giám sát kiểm tra bất kỳ lúc nào cũng phải làm đúng như đã thống nhất, nếu làm sai phải làm lại. Cán bộ kỹ thuật phụ trách tổ nào sẽ có trách nhiệm điện thoại báo trực tiếp với Cán bộ giám sát về công việc tổ thi công trong ngày, yêu cầu kiểm tra nghiệm thu trước 1 giờ. Giám sát chưa đến kịp vẫn cho thi công nhưng nếu tới khi đang thi công mà không đúng sẽ tháo ra làm lại.

2. Tất cả các đội phải thống nhất cách làm và kiểm tra từ công tác đất, vữa lót, thép, ván khuôn đến công tác đổ bê tông. Với cấp phối bê tông M200: 1 bao xi măng, 4 thùng cát, 8 thùng đá và trộn bê tông phải dẻo đều (thùng bê 20 lít). Nếu phát hiện đang trộn bê tông mà đá cát xúc không đúng tỷ lệ theo yêu cầu sẽ phải trộn lại. Chuẩn bị đổ bê tông thì các công tác trước đó phải đạt yêu cầu, nếu không phải làm lại cho đạt.

3. Bê tông khi đổ phải được đầm bảo đảm bê tông không bị rổ khi tháo cốp pha.

                                                                Hiển thị image1.PNGHiển thị image1.PNGHiển thị image1.PNGĐức – BQL ĐT&XD ngành.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới hệ thống cấp nước ấp: Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân ChâuDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpBáo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới hệ thống cấp nước ấp: Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2016 5:00 PMYesĐã ban hành

Nước sạch và vệ sinh môi trường là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày của mọi người và đang trở thành yêu cầu bức bách trong việc bảo vệ sức khoẻ và cải thiện đời sống sinh hoạt của nhân dân, cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay dân số trong xã ngày càng gia tăng, nhu cầu sử dụng nước sạch cũng tăng lên. Tuy nhiên, khu vực này chưa có hệ thống cấp nước sạch phục vụ cho các nhu cầu sử dụng nước của địa phương. Mặt khác chất lượng nguồn nước ngầm hiện nay tại khu vực xã Tân Hà đang bị nhiễm phèn nặng nên ảnh hướng tới đời sống sức khỏe của người dân rất nhiều.

Giải quyết nhu cầu của người dân về nước sạch là góp phần nâng cao niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng là thực hiện những hướng dẫn trong chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung - một trong những công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng đảm bảo số lượng và chất lượng phục vụ cho nhân dân trong khu vực dự án thuộc ấp Tân Lâm - xã Tân Hà, huyện Tân Châu là việc làm cần thiết.

Xây dựng Hệ thống cấp nước đảm bảo cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế về số lượng cũng như chất lượng cho Khu dân cư ấp Tân Lâm, xã Tân Hà với tổng số khoảng 370 hộ trong đó số hộ dự kiến bố trí Khu dân cư là 332, số hộ gần khu vực dự án là 38 hộ; tương đương 1.850 người. Ngoài ra, cấp nước cho các công trình công cộng như chợ, trường học theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tên dự án: Xây mới Hệ thống cấp nước ấp Tân Lâm, xã Tân Hà.

-Địa điểm xây dựng: Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng mới.

- Cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III.

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 6,5 tỷ.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh.

Khi công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế địa phương phát triển, nhất là các ngành liên quan đến nước sạch và du lịch.

Điều kiện sống được nâng cao, môi trường sống vệ sinh, lành mạnh, làm cho sức khỏe cộng đồng được nâng cao, chi phí khám chữa bệnh giảm, ngày công lao động tăng, số lượng và chất lượng sản phẩm tăng.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao (nhất là tiêu chuẩn vệ sinh) sẽ được tiêu thụ nhiều hơn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân cũng như toàn xã hội.      

Cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người dân, tạo tiền đề cho dân trí phát triển, từng bước xây dựng cụm xã ngày càng văn minh, hiện đại.

Giảm gánh nặng cho phụ nữ trong những vấn đề có liên quan đến nước sạch (bệnh phụ nữ và trẻ em, lấy nước cho nhu cầu hàng ngày...).

Tạo điều kiện cho người nghèo được sử dụng nước sạch.

Tạo công ăn việc làm tại chỗ cho nhân dân địa phương, góp phần giảm đói nghèo và các tệ nạn xã hội./.

 

 Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp

Thông tin dự án xây mới Hệ thống cấp nước Ngã 3 Bổ Túc, xã Suối Dây, huyện Tân ChâuDự án đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệpTinBQL dự án đầu tư và Xây dựng ngành nông nghiệpThông tin dự án xây mới Hệ thống cấp nước Ngã 3 Bổ Túc, xã Suối Dây, huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2016 3:00 PMYesĐã ban hành

Xã Suối Dây và Suối Ngô hiện nay đã có 1 công trình cấp nước tập trung nông thôn phục vụ cho các hộ dân gần khu vực trung tâm xã; Các khu vực chưa có nước sạch chủ yếu là cách xa khu vực trung tâm xã, gặp nhiều khó khăn trong việc dẫn nước từ nhà máy nước hiện hữu. Hiện nay tại các khu vực này người dân đang sử dụng nước giếng khoan và giếng đào để ăn uống, sinh hoạt. Nguồn nước ngầm tại đây đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

Hiện tại người dân thuộc cụm dân cư gần khu vực ngã ba Bổ Túc (thuộc 2 xã Suối Dây và Suối Ngô) chủ yếu dùng nguồn nước từ các giếng khoan và giếng đào từ 15-40m, các giếng này có trữ lượng nước thấp, nguồn nước chưa qua xử lý, chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn như hàm lượng sắt, chất lượng không đảm bảo vệ sinh gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Về mùa khô một số khu vực trong xã thường bị thiếu nước, người dân phải mua nước từ các xe bồn với giá cao.

Để người dân ở đây có được nguồn nước sạch hợp vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt và hoàn thành mục tiêu của Chính phủ đề ra thì việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho khu vực này là cần thiết nhằm tạo điều kiện cho người dân trong xã có được nguồn nước sạch sử dụng đạt tiêu chuẩn quốc gia. Ngoài việc cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn, dự án góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng của xã Suối Dây, xã Suối Ngô và huyện Tân Châu nói chung; đồng thời, tạo tiền đề cho việc phát triển công nghiệp và đặc biệt là góp phần cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chính vì vậy việc có nguồn nước sạch đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế, được cung cấp ổn định, thường xuyên là nhu cầu cấp thiết của nhân dân trong xã. Trong đợt lấy ý kiến vừa qua, người dân thống nhất đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung phục vụ cho nhu cầu dân cư ấp 7 xã Suối Dây; ấp 1 và ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô với tổng số khoảng 550 hộ, tương đương 2.750 người.

Trong tương lai khi nhu cầu dùng nước của người dân tăng lên sẽ xây dựng thêm một số hạng mục xử lý chính (cụm xử lý, lắp thêm bơm trong trạm bơm cấp II,…) để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân trong xã. Đồng thời mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các khu vực còn lại.

- Tên dự án: Xây mới Hệ thống cấp nước ngã ba Bổ Túc.

- Địa điểm xây dựng: Xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng mới.

- Cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III.

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 8,7 tỷ.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh.

Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ có tác động tốt đối với kinh tế xã hội. Cơ sở hạ tầng đảm bảo, cuộc sống của người lao động ổn định, tạo được môi trường đầu tư thuận lợi sẽ thu hút đầu tư, phát triển thêm các ngành nghề mới, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế địa phương.

Điều kiện sống được nâng cao, môi trường sống vệ sinh, lành mạnh, làm cho sức khỏe cộng đồng được nâng cao, chi phí khám chữa bệnh giảm, ngày công lao động tăng, số lượng và chất lượng sản phẩm tăng.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao (nhất là tiêu chuẩn vệ sinh) sẽ được tiêu thụ nhiều hơn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân cũng như toàn xã hội. 

Cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người dân, tạo tiền đề cho dân trí phát triển, từng bước xây dựng cụm xã ngày càng văn minh, hiện đại.

Giảm gánh nặng cho phụ nữ trong những vấn đề có liên quan đến nước sạch.

Tạo điều kiện cho người nghèo được sử dụng nước sạch.

Tạo công ăn việc làm tại chỗ cho nhân dân địa phương, góp phần giảm đói nghèo và các tệ nạn xã hội.


Nguyễn Văn Việt Danh

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành


1 - 30Next