Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 01/01/2018, 17:00
Sơ đồ tổ chức
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/01/2018 | Văn phòng Sở

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TÂY NINH
1. LÃNH ĐẠO SỞ
​​ ​                                                                                     
                                                                                                             Giám đốc
                                                                                                    Nguyễn Đình Xuân
              
                            Phó Giám đốc                  Phó Giám đốc                 Phó Giám đốc                         
 Nguyễn Văn Mấy            Trương Tấn Đạt                 Lê Anh Tâm


2. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ
2.3. Phòng Phát triển nông thôn
3. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
Lượt người xem:  Views:   5897
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu