Chuyên ngành Lâm Nghiệp, Kiểm lâm
Thứ 3, Ngày 30/07/2019, 15:00
Thực hiện công tác trồng rừng 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/07/2019 | BQL KRPH Chàng Riệc
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-SNN, ngày 23 /01/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch năm 2019 của ngành nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 90/QĐ-SNN, ngày 27 /02/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban quản lý Khu rừng Văn hóa Lịch sử Chàng Riệc.

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-SNN, ngày 23 /01/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT  ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch năm 2019 của ngành nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 90/QĐ-SNN, ngày 27 /02/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT  Phê duyệt những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban quản lý Khu rừng Văn hóa Lịch sử Chàng Riệc. Theo đó, đơn vị được giao kế hoạch trồng rừng đặc dụng với diện tích là 20 ha.

Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2019, BQL Khu rừng VHLS Chàng Riệc đã trồng được 19,0 ha, đạt 95% so với kế hoạch.

67295720_572252189973542_3186958861407879168_n.jpg

 Các hộ nhận khoán tiến hành trồng rừng cho kịp thời vụ

Diện tích đất đưa vào trồng rừng được cán bộ kỹ thuật địa bàn thiết kế và hướng dẫn cho hộ nhận khoán thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật quy định.          

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Kế hoạch xử lý vi phạm trồng cây nông nghiệp trái quy định trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và Khu rừng Văn hóa- Lịch sử Chàng Riệc; Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh, về việc Ban hành Kế hoạch giải quyết, xử lý tài sản (cây trồng) trên đất khi thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trùng trên đất quy hoạch lâm nghiệp và các trường hợp có Hợp đồng, giấy xác nhận cho trồng cây không đúng mục đích, sai quy hoạch lâm nghiệp; Ban quản lý Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệcdự kiến năm 2019 đơn vị sẽ trồng được 20,7ha, đạt 103% so với kế hoạch được giao./.

                                                                                                                                                                                             BQL Chàng Riệc

Lượt người xem:  Views:   954
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Chuyên ngành Lâm Nghiệp, Kiểm lâm