Chuyên ngành Lâm Nghiệp, Kiểm lâm
Thứ 2, Ngày 02/12/2019, 13:00
Kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/12/2019
Kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam

          Nhân dịp 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam với mục đích, ý nghĩa là nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng; tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và tạo mọi điều kiện để triển khai thực hiện; vận động mọi tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng.

          Chi cục Kiểm lâm, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong lực lượng Kiểm lâm hãy yêu ngành, yêu nghề và ra sức phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của năm 2019.

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Ban hành chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 3357/KH-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020; tiếp tục thực hiện triển khai thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 phê duyệt Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2035;

         Tiếp tục Tham mưu tổ chức thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

           Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam thiết thực, hiệu quả, bồi dưỡng tình yêu nghề của cán bộ, công chức, viên chức trong lực lượng Kiểm lâm, có hình thức động viên, khen thưởng, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trong năm 2019; thăm hỏi các gia đình cán bộ lão thành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp sắp đến Tết Canh Tý – năm 2020.​

                                                                                                                                Phòng Quản lý, Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm


Lượt người xem:  Views:   352
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Chuyên ngành Lâm Nghiệp, Kiểm lâm