Chuyên ngành Lâm Nghiệp, Kiểm lâm
Thứ 3, Ngày 20/10/2020, 09:00
Chuyển giao rừng và đất rừng sản xuất từ Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng về UBND huyện Tân Châu Quản lý để giao, cho thuê rừng theo quy định của pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/10/2020 | Chi cục Kiểm lâm

Thực hiện Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2020 UBND tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi diện tích rừng sản xuất do Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng quản lý và giao cho UBND huyện Tân Châu để thực hiện Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng năm 2035, với tổng diện tích được bàn giao là 3.579,72 ha, trong đó:

+ Rừng tự nhiên:47,11 ha

+ Rừng trồng: 3.372,52 ha

+ Diện tích chưa có rừng: 160,09 ha

1. Mục đích: Từ năm 2021, UBND huyện Tân Châu sẽ giao, cho thuê rừng sản xuất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định vào mục đích lâm nghiệp.

2. Định hướng hiệu quả: Việc giao, cho thuê đất rừng sản xuất đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tạo điều kiện cho các đối tượng được giao, thuê đất phát huy hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập, thực hiện đầy đủ các quyền sử dụng đất theo Luật đất đai quy định.

Phát triển công nghệ chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ, nâng cao giá trị các sản phẩm gỗ, lâm sản, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, tăng thu nhập cho lao động tư nghề rừng.

Nhà nước có nguồn thu ngân sách từ thuê rừng, thuê đất rừng sản xuất và không phải chi ngân sách để bảo vệ rừng tự nhiên như hiện nay.

Tạo việc làm thường xuyên, ổn định, giảm nhanh bền vững số hộ nghèo trên địa bàn các xã có rừng.

Góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Duy trì và nâng cao độ che phủ của rừng, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo cung ứng dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2035 chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao thu nhập đáng kể cho người dân sống bằng nghề rừng./.

Chi cục Kiểm lâm (HKLTC)

Lượt người xem:  Views:   124
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Chuyên ngành Lâm Nghiệp, Kiểm lâm