Chuyên ngành Lâm Nghiệp, Kiểm lâm
Thứ 6, Ngày 21/05/2021, 17:00
Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2021)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/05/2021 | Chi cục Kiểm lâm
Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2021)

Thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ rừng năm 1972 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 21/5/1973 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/CP quy định Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm nhân dân, và lực lượng Kiểm lâm nhân dân. Từ đó ngày 21/5 trở thành ngày truyền thống của lực lượng Kiểm lâm.

 Sau ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước; Hội đồng Chính phủ có Quyết định số 1329/CP ngày 31/7/1976 về việc tổ chức lại ngành Kiểm lâm nhân dân. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN và PTNT) ban hành Quyết định số 157/QĐ ngày 19/10/176 thành lập Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh Tây Ninh, trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh. Từ khi thành lập đến nay lực lượng Kiểm lâm đã trải qua nhiều thay đổi về tổ chức, cụ thể như sau:

- Từ năm 1976 - 1980, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc UBND tỉnh.

- Từ năm 1980 - 1994, Kiểm lâm tỉnh trực thuộc Sở Lâm nghiệp, Sở Nông lâm theo quy định của Nghị định 368/NĐ-CP của Chính phủ.

- Từ năm 1994 – 2006, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ.

- Từ năm 2007 đến năm 2018, Kiểm lâm tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT theo Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ.

- Năm 2019, Chi cục Kiểm lâm thực hiện theo Nghị định 01/2019/NĐ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Qua 48 năm (21/5/1973-21/5/2021), lực lượng Kiểm lâm đã qua nhiều giai đoạn khẳng định được vị trí vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp lâm nghiệp .

Lực lượng Kiểm lâm Tây Ninh luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Sở NN và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục LN, Cục Kiểm lâm, sự quan tâm phối hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp, các đoàn thể và nhân dân, và sự nổ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động qua nhiều thế hệ, lực lượng Kiểm lâm Tây Ninh không ngừng  được củng cố, kiện toàn và ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương

Từ khi thành lập đến nay lực lượng Kiểm lâm đã không ngừng rèn luyện, trưởng thành cả về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp cận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiểu quả hoạt động lâm nghiệp. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh ngày càng hiệu quả, các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, cháy rừng ngày càng giảm, trật tự quản lý Nhà nước luôn được giữ vững; nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường ngày được nâng cao, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nhân dịp Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2021) lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đề nghị toàn thể lực lượng kiểm lâm của đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đảm bảo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh nâng cao chất lượng tuyên truyền, phát triển tài nguyên rừng trong thời gian tới đặc biệt là tuyên truyền, chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án " Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" vì một Việt Nam xanh góp phần thực hiện chủ trương phát triển rừng bền vững của Đảng và Nhà nước./.

                                                                                                                                      Chi cục Kiểm lâm

Lượt người xem:  Views:   55
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Chuyên ngành Lâm Nghiệp, Kiểm lâm