Chuyên ngành Lâm Nghiệp, Kiểm lâm
 
Triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” và phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ“ năm 2022
 
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển động vật rừng trái pháp luật xảy ra tại khu vực thành phố Tây Ninh
 
Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 
Phát hiện và xử lý trường hợp chặt cây Cao su trái quy định pháp luật tại khoảnh 8, Tiểu khu 59, thuộc Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng
 
Lực lượng Kiểm lâm địa bàn với công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu rừng sản xuất xã Phước Vinh
 
Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm địa bàn của Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu
 
Hộ ông Nguyễn Văn Thế tại lô đất số 54, 57, khoảnh 1, tiểu khu 54 thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng tự nguyện thực hiện khắc phục hậu quả (Sau khi Ban cưỡng chế phát hành lệnh cưỡng chế)
 
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp nhận và thả về rừng nhiều cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp
 
Tình trạng rừng bị tác động tại khoảnh 4, Tiểu khu 47 thuộc Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng
 
Hướng dẫn đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp phụ lục II và III Cites tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” và phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ“ năm 2022Tin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmTriển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” và phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ“ năm 2022/PublishingImages/2022-05/tc1_Key_20052022111347.jpg
Triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” và phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ“ năm 2022
5/20/2022 1:00 PMNoĐã ban hành
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển động vật rừng trái pháp luật xảy ra tại khu vực thành phố Tây NinhTin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmĐội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển động vật rừng trái pháp luật xảy ra tại khu vực thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2022-04/bkdr1.jpg
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển động vật rừng trái pháp luật xảy ra tại khu vực thành phố Tây Ninh
5/6/2022 8:00 AMNoĐã ban hành
Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây NinhTin tức Lâm nghiệpChi cục Kiểm lâmHạt Kiểm lâm huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2022-04/vc01.jpg
Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
4/29/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Phát hiện và xử lý trường hợp chặt cây Cao su trái quy định pháp luật tại khoảnh 8, Tiểu khu 59, thuộc Ban quản lý  Khu rừng phòng hộ Dầu TiếngTin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmPhát hiện và xử lý trường hợp chặt cây Cao su trái quy định pháp luật tại khoảnh 8, Tiểu khu 59, thuộc Ban quản lý  Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng/PublishingImages/2022-04/chatcas.jpg
Phát hiện và xử lý trường hợp chặt cây Cao su trái quy định pháp luật tại khoảnh 8, Tiểu khu 59, thuộc Ban quản lý
Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng
4/29/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Lực lượng Kiểm lâm địa bàn với công tác  bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu rừng sản xuất xã Phước VinhTin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmLực lượng Kiểm lâm địa bàn với công tác  bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu rừng sản xuất xã Phước Vinh/PublishingImages/2022-04/kld-1.jpg
Lực lượng Kiểm lâm địa bàn với công tác
bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
tại khu rừng sản xuất xã Phước Vinh
4/29/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm địa bàn của Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến CầuTin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmChi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm địa bàn của Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu/PublishingImages/2022-04/thdbr1.jpg
Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm địa bàn của Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu
4/29/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Hộ ông Nguyễn Văn Thế tại lô đất số 54, 57, khoảnh 1, tiểu khu 54 thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng tự nguyện thực hiện khắc phục hậu quả (Sau khi Ban cưỡng chế phát hành lệnh cưỡng chế)Tin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmHộ ông Nguyễn Văn Thế tại lô đất số 54, 57, khoảnh 1, tiểu khu 54 thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng tự nguyện thực hiện khắc phục hậu quả (Sau khi Ban cưỡng chế phát hành lệnh cưỡng chế)/PublishingImages/2022-04/cc1.jpg
Hộ ông Nguyễn Văn Thế tại lô đất số 54, 57, khoảnh 1, tiểu khu 54 thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng tự nguyện thực hiện khắc phục hậu quả (Sau khi Ban cưỡng chế phát hành lệnh cưỡng chế)
4/26/2022 8:00 AMNoĐã ban hành
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp nhận và thả về rừng nhiều cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp Tin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmĐội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp nhận và thả về rừng nhiều cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp /PublishingImages/2022-04/doi 2.jpg
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp nhận và thả về rừng nhiều cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp
4/26/2022 8:00 AMNoĐã ban hành
Tình trạng rừng bị tác động tại khoảnh 4, Tiểu khu 47 thuộc Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu TiếngTin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmTình trạng rừng bị tác động tại khoảnh 4, Tiểu khu 47 thuộc Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng/PublishingImages/2022-03/rbtd2.jpg
Tình trạng rừng bị tác động tại khoảnh 4, Tiểu khu 47 thuộc Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng
3/18/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp phụ lục II và III Cites tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây NinhTin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmHướng dẫn đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp phụ lục II và III Cites tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2022-03/hcth1.jpg
Hướng dẫn đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp phụ lục II và III Cites tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh
3/10/2022 1:00 PMNoĐã ban hành
Thực hiện công khai danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâmTin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmThực hiện công khai danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm/PublishingImages/2022-03/hcth2-2.png
Thực hiện công khai danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết
của Chi cục Kiểm lâm
3/10/2022 1:00 PMNoĐã ban hành
Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và chống phá rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmTổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và chống phá rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2022-03/pqlbv1.jpg
Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và chống phá rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3/10/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng cho lực lượng kiểm lâmTin tức Lâm nghiệpTinChi cục Kiểm lâmChi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng cho lực lượng kiểm lâm/PublishingImages/2022-03/qlbcptr2.jpg
Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng cho lực lượng kiểm lâm
3/10/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tham gia xử lý khỉ hoang vào khu dân cư  cắn người dân tại thành phố Tây NinhTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmĐội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tham gia xử lý khỉ hoang vào khu dân cư  cắn người dân tại thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2021-12/khican.jpg
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tham gia xử lý khỉ hoang vào khu dân cư
cắn người dân tại thành phố Tây Ninh
12/10/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm, cập nhật cơ sở dữ liệu, tổng hợp báo cáo theo dõi, giám sát đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành gắn với thông kê ngành lâm nghiệp.Tin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmChi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm, cập nhật cơ sở dữ liệu, tổng hợp báo cáo theo dõi, giám sát đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành gắn với thông kê ngành lâm nghiệp./PublishingImages/2021-11/thpmgs.jpg
11/19/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh tổ chức thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 3 năm 2021Tin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmSở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh tổ chức thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 3 năm 2021/PublishingImages/2021-11/ttdr1.jpg
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh tổ chức thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 3 năm 2021
11/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên tổ chức thả động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên Tin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmHạt Kiểm lâm huyện Tân Biên tổ chức thả động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên /PublishingImages/2021-09/TBtk1.jpg
9/20/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tổ chức tiếp nhận và thực hiện Chăm sóc động vật hoang dãTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmĐội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tổ chức tiếp nhận và thực hiện Chăm sóc động vật hoang dã/PublishingImages/2021-09/tkd-1_Key_17092021163101.jpg
9/17/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tổ chức tiếp nhận động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân tự nguyện giao nộp thả về môi trường rừng tự nhiênTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmĐội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tổ chức tiếp nhận động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân tự nguyện giao nộp thả về môi trường rừng tự nhiên/PublishingImages/2021-07/cr.jpg
7/19/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ khai thác lâm sản trái pháp luật trên địa bàn xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây NinhTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmNgăn chặn, xử lý kịp thời các vụ khai thác lâm sản trái pháp luật trên địa bàn xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-06/nd1.jpg
6/22/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép cây bằng lăng trên địa bànTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmHạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép cây bằng lăng trên địa bàn/PublishingImages/2021-06/cblct_Key_11062021101814.jpg
6/11/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên vận động người dân giao nộp một con diều hoa miến ĐiệnTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmHạt Kiểm lâm huyện Tân Biên vận động người dân giao nộp một con diều hoa miến Điện/PublishingImages/2021-05/gndchd.jpg
6/4/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng bắt giữ 01 vụ tàng trữ động vật rừng trái pháp luậtTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmĐội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng bắt giữ 01 vụ tàng trữ động vật rừng trái pháp luật/PublishingImages/2021-05/26ctgom23.jpg
5/27/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2021)Tin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmKỷ niệm 48 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2021)/PublishingImages/2021-05/ky niem 48 nam.jpg
Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2021)
5/21/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành, Bến cầu tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm locus map 4 (Hiking and Biking GPS navigation and maps) hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng cho lực lượng Kiểm lâm địa bànTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmHạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành, Bến cầu tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm locus map 4 (Hiking and Biking GPS navigation and maps) hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng cho lực lượng Kiểm lâm địa bàn/PublishingImages/ctth3.jpg
5/21/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Bắt giữ 01 vụ khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại Khu vực xã Tân Hội, huyện Tân ChâuTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmBắt giữ 01 vụ khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại Khu vực xã Tân Hội, huyện Tân Châu/PublishingImages/2021-05/ktlsh.jpg
5/18/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện 03 vụ tàng trữ động vật rừng trái pháp luậtTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmĐội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện 03 vụ tàng trữ động vật rừng trái pháp luật/PublishingImages/2021-04/Noname_Key_20042021110919.jpg
4/29/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng chủ trì , phối hợp với phòng Thanh tra – Pháp chế, Cảnh sát môi trường, Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh (Đoàn 12) kiểm tra phát hiện 03 vụ tàng trữ động vật rừng trái pháp luậtTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmĐội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng chủ trì , phối hợp với phòng Thanh tra – Pháp chế, Cảnh sát môi trường, Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh (Đoàn 12) kiểm tra phát hiện 03 vụ tàng trữ động vật rừng trái pháp luật/PublishingImages/2021-04/Noname_Key_22042021111948.jpg
4/22/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tổ chức tiếp nhận và thực hiện Chăm sóc động vật hoang dã Tin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmĐội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tổ chức tiếp nhận và thực hiện Chăm sóc động vật hoang dã /PublishingImages/csdvhd.jpg
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tổ chức tiếp nhận và thực hiện Chăm sóc động vật hoang dã
4/20/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Bắt giữ 01 vụ khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại Khu rừng phòng hộ Dầu TiếngTin tức Lâm nghiệpBài viếtChi cục Kiểm lâmBắt giữ 01 vụ khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng/PublishingImages/2021-04/ktvc1_Key_19042021164824.jpg
Bắt giữ 01 vụ khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng
4/19/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next