Phát triển Nông thôn
Thứ 6, Ngày 08/04/2022, 16:00
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2022 | Phòng Phát triển nông thôn

Ngày 06/4/2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1155/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022.

Nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung Chương trình OCOP từ tỉnh đến cơ sở, phát huy sự tham gia của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và cộng đồng, đặc biệt là vai trò của cấp xã trong triển khai Chương trình OCOP. Hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2022; tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cấp hạng sao các sản phẩm OCOP đã được công nhận trong các năm qua; tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đối với các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất) tham gia Chương trình OCOP. Xây dựng lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình OCOP đạt hiệu quả, góp phần thực hiện đạt nhóm tiêu chí "Kinh tế và tổ chức sản xuất" trong Bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM), chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân.

Trong năm 2022, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu có từ 10 - 15 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng và hệ thống quản lý Chương trình OCOP. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, các trang thương mại trực tuyến, các hội chợ và tổ chức 02 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP cấp tỉnh.

Chi tiết Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022. Tải về 1155 ub.signed.pdf

Phòng Phát triển nông thôn (MT)

Lượt người xem:  Views:   622
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phát triển Nông thôn