Phát triển Nông thôn
Thứ 4, Ngày 28/12/2016, 10:00
Triển khai thực hiện cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Agribank
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/12/2016 | Chi cục Phát triển nông thôn

Ngày 06 tháng 6 năm 2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Quyết định số 529/QĐ – NHNo – HSX ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Agribank hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân vay vốn nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Theo nội dung của Quyết định trên, Agribank Quy định cụ thể điều kiện vay vốn, lãi suất và mức cho vay. Agribank cho vay theo mức lãi suất cho vay thấp nhất áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ, cụ thể:

Đối với các khoản vay để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong hai năm đầu, 50% trong năm thứ ba;

Đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;

Việc hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất chỉ áp dụng đối với các khoản vay khách hàng trả nợ đúng hạn, đối với những khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn sẽ không được hưởng hỗ trợ kể từ thời điểm phát sinh nợ xấu;

Việc hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất đối với khánh hàng được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng giám đốc Agribank.

Mức cho vay tối đa để mua các loại máy, thiết bị quy định theo danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố bằng 100% giá trị hàng hóa; đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp: Mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị của dự án.

Thời hạn cho vay cũng được quy định rõ, đối với các khoản vay để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Thời hạn cho vay là các khoản cho vay ngắn, trung, dài hạn do Agribank nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận; đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp: Thời hạn cho vay là các khoản cho vay dài hạn, trung hạn do Agribank nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận, phù hợp với khả năng thu hồi vốn của dự án, nhưng tối đa không quá 12 năm.

Bộ hồ sơ cho vay: Ngoài bộ hồ sơ cho vay theo quy định hiện hành, tùy theo từng khoản vay theo quy định này cần bổ sung một số tài liệu sau:

Xác nhận của UBND cấp xã (trên giấy đề nghị vay vốn theo Điểm a Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 529/QĐ – NHNo – HSX ngày 06/6/2014 của Tổng Giám đốc Agribank;

Hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa theo Điểm b Khoản 3 Điều 4 529/QĐ – NHNo – HSX;

Tài liệu xác nhận loại máy móc, thiết bị thuộc danh mục được hỗ trợ; tài liệu chứng minh dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị sản xuất trong nông nghiệp được thẩm định theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tài liệu chứng minh dự án đầu tư chưa được hỗ trợ từ các chính sách khác.

Bộ hồ sơ cho vay được lưu trữ riêng. Trên bộ hồ sơ được đóng dấu "Cho vay theo QĐ 68". Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) quy định cho vay về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Agribank để triển khai thực hiện.Hình ảnh có liên quan

Được biết, trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2016 đến nay doanh số cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ các đối tượng theo quy định để mua máy móc thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp là 8.136 triệu đồng; dư nợ cho vay vốn là 7.304 triệu đồng và số tiền lãi khách hàng được hỗ trợ từ đầu năm đến nay là 377,82 triệu đồng./.


Người viết bản tin: Trần Văn Thắng - Chi cục Phát triển nông thôn

Lượt người xem:  Views:   265
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phát triển Nông thôn