Phát triển Nông thôn
Thứ 2, Ngày 13/08/2018, 08:00
Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/08/2018 | Chi cục Phát triển nông thôn

​Ngày 08/8/2018, UBND tỉnh tổ chức họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đối với 04 xã: Mỏ Công huyện Tân Biên, Trường Tây huyện Hoà Thành, Thái Bình huyện Châu Thành, Thanh Phước huyện Gò Dầu. Đồng chí Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Hội đồng thẩm định đã thông qua Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Hội đồng) về tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, mức độ đạt  19 tiêu chí nông thôn mới tại 04 xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017; đồng thời thảo luận một số vấn đề khó khăn, hạn chế trong công tác thẩm định, nguồn vốn đầu tư, nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới để rút kinh nghiệm cho công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới những năm tiếp theo. 

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định tổ chức biểu quyết bằng phiếu về việc công nhận 04 xã đạt chuẩn xây dựng NTM. Kết quả, có 30/32 thành viên (02 thành viên vắng mặt) Hội đồng thẩm định đồng ý công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (đạt 93,7%). Theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, 04 xã trên đủ điều kiện để trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện quan tâm chỉ đạo các xã quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn nông thô mới; giao Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Chi cục Phát triển nông thôn

Lượt người xem:  Views:   1408
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phát triển Nông thôn