Phát triển Nông thôn
Thứ 5, Ngày 30/08/2018, 15:00
Công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/08/2018 | Phòng Phát triển nông thôn

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, gồm 4 xã: Mỏ Công huyện Tân Biên, Trường Tây huyện Hòa Thành, Thái Bình huyện Châu Thành và Thanh Phước huyện Gò Dầu. Các xã có trách nhiệm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Như vậy tính đến nay toàn tỉnh đã có 26/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 32,5%).

Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu năm 2018: nâng cao chất lượng 19 tiêu chí của 26 xã đã đạt chuẩn; phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 36/80 xã). 44 xã còn lại, mỗi xã tăng ít nhất 02 tiêu chí so với năm 2017. Bình quân toàn tỉnh 15,4 tiêu chí/xã (tăng 1,2 tiêu chí so với năm 2017), trong đó: Thành phố Tây Ninh 15,7 tiêu chí/xã (tăng 1,4 tiêu chí) và các huyện: Tân Biên 16,4 tiêu chí/xã (tăng 1,4 tiêu chí), Tân Châu 12,5 tiêu chí/xã (tăng 2,4 tiêu chí), Dương Minh Châu 15,7 tiêu chí/xã (tăng 2 tiêu chí), Châu Thành 14,9 tiêu chí/xã (tăng 1,8 tiêu chí), Hòa Thành 17,9 tiêu chí/xã (tăng 0,9 tiêu chí), Gò Dầu 17,8 tiêu chí/xã (tăng 1 tiêu chí), Bến Cầu 16,6 tiêu chí/xã (tăng 0,7 tiêu chí), Trảng Bàng 16,1 tiêu chí/xã (tăng 1,5 tiêu chí).

Thai Binh.JPG

Chiến sỹ Sư đoàn 5 Bộ binh tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu trên, cần triển khai các giải pháp trọng tâm: UBND tỉnh ban hành Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến 2030". Tổ chức sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án Xây dựng xã nông thôn mới ở các xã. Các Sở, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh; đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất. Chỉ đạo, hỗ trợ 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 khẩn trương hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xác nhận đạt từng tiêu chí theo hướng dẫn của các Sở, Ngành tỉnh./.

Chi cục Phát triển nông thôn

Lượt người xem:  Views:   1475
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phát triển Nông thôn