Phát triển Nông thôn
Thứ 2, Ngày 20/07/2020, 11:00
V/v triển khai cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2020 | Văn phòng Sở

Thực hiện Công văn số 4755/VP-KTTC ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 715/VPĐP-TTHTQT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;

Căn cứ Công văn số 715/VPĐP-TTHTQT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020.

Trên cơ sở đó, ngày 16/7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) đã ban hành Công văn số 2653/SNN-VPĐP đề nghị các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các hội, đoàn thể tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung 02 cuộc thi: Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020 và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, như sau:

1. Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020

a) Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi: Được đăng tải kèm theo Công văn này trên phần mềm Văn phòng điện tử eGov và trên các phương tiện thông tin, đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn, trang fanpage "Nông thôn mới Trung ương".

b) Các tác phẩm tham dự cuộc thi: Phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020.

c) Thời gian nhận bài tham dự cuộc thi: Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục nhận bài tham dự cuộc thi đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2020.

d) Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2, Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi qua thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp; đồng gửi vpdpntmtayninh@gmail.com để theo dõi, báo cáo.

2. Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

a) Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi: Được đăng tải kèm theo Công văn này trên phần mềm Văn phòng điện tử eoffice và trên các phương tiện thông tin, đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn, trang fanpage "Nông thôn mới Trung ương".

b) Các tác phẩm tham dự cuộc thi: Được chụp trong thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, chưa đoạt giải hoặc triển lãm trong các cuộc thi nào khác. Ban Tổ chức chỉ nhận các tác phẩm dự thi đến trước 12h00 ngày 02 tháng 11 năm 2020.

c) Hình thức gửi tác phẩm tham dự cuộc thi

Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức sau:

- Ảnh dạng file kỹ thuật số gửi dự thi theo mail: ntm.tthtqt@gmail.com và theo đường link http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-thon-moi.aspx; đồng gửi vpdpntmtayninh@gmail.com để theo dõi, báo cáo.

- Ảnh in hoặc lưu trên USB gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Ban Tổ chức theo địa chỉ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2, Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, thành viên, hội viên gửi bài tham gia đúng thời hạn quy định./.


Lượt người xem:  Views:   838
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phát triển Nông thôn