Phát triển Nông thôn
Thứ 2, Ngày 31/08/2020, 09:00
Báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/08/2020 | Văn phòng Sở

​Căn cứ các Quyết định phân khai và giao vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 của UBND tỉnh (số: 2928/QĐUBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2020 - Đợt 1; 432/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2 2020 về việc giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 - Đợt 2;...).

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là đơn vị) báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 theo hướng dẫn tại Văn bản số 05/VBHN-BNNPTNT.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 04 tháng 9 năm 2020 (số 96, Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, địa chỉ Email: vpdpntmtayninh@gmail.com) để Sở tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh./.

Lượt người xem:  Views:   617
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phát triển Nông thôn