Nước sạch Nông thôn
Thứ 5, Ngày 15/12/2016, 17:00
Hướng dẫn đánh giá xã đạt tiêu chí 17.1 tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2016 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn, tạo động lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh;

Theo đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn số 2613/HD-SNN ngày 22/09/2014 về việc đánh giá, công nhận xã đạt tiêu chí tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo Quy chuẩn quốc gia.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm Nước sạch) được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện và đánh giá chỉ tiêu 17.1-Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia thuộc tiêu chí 17- Môi trường. Năm 2016 Trung tâm Nước sạch tổ chức hai đợt kiểm tra hướng dẫn tại một số xã trên địa bàn các huyện, dự kiến năm 2016, 2017 đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả kiểm tra đợt 1/2016, có 3/8 xã đạt tỷ lệ (trên 50%) số hộ được sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN:02:2009/BYT: Xã Tân Hưng (huyện Tân Châu), xã Tân Phong (huyện Tân Biên) và xã Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu). Qua kết quả kiểm tra, Trung tâm Nước sạch hướng dẫn các xã còn lại chưa đạt tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia, tiến hành điều tra, vận động các hộ dân trên địa bàn xã sử dụng nước bình, nước đun sôi; đối với các xã có công trình cấp nước tập trung, cán bộ xã trực tiếp xuống vận động người dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước đảm bảo sức khỏe;

Đến tháng 11/2016, Trung tâm Nước sạch thành lập Đoàn tiến hành kiểm tra đánh giá (đợt 2) tại một số các xã chưa đạt. Qua kiểm tra cho thấy, tại 6 xã đạt tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia cụ thể: xã Lộc Hưng (huyện Trảng Bàng), xã Long Thuận (huyện Bến Cầu), xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu), xã Long Thành Nam (huyện Hòa Thành), xã Thái Bình (huyện Châu Thành);

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch trực tiếp quản lý 68 Công trình cấp nước tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố, chủ yếu tại các xã vùng nông thôn, biên giới. Năm 2016Trung tâm Nước sạch đã tổ chức tuyên truyền vận động người dân tại các vùng nông thôn sử dụng nước sạch. Đến nay, số hộ dân sử dụng nước sạch 15.620 hộ, tăng so với năm 2015: 1.480 hộ;

Sự cố gắng nỗ lực của toàn thể viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Nước sạch trong việc sản xuất, cung cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân trong thời qua, giúp người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng nông thôn, biên giới được sử dụng nguồn nước sạch, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng nông thôn; đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nông mới./.

                                                                                         Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Lượt người xem:  Views:   351
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn