Nước sạch Nông thôn
Thứ 2, Ngày 18/12/2017, 15:00
Thực hiện Chuyên mục “Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn” năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/12/2017 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Ngày 15/12/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch Liên tịch số: 3863/KHLT-SNN-ĐPTTH tổ chức phát sóng chuyên mục và tọa đàm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên Đài Truyền hình Tây Ninh. Trong đó, thực hiện "46 chuyên mục" và "12 chủ đề tọa đàm".

 

Riêng lĩnh vực "Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn", Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng 03/46 chuyên mục để phản ánh hiện trạng, đề xuất các giải pháp cung cấp nước sạch đến các hộ dân. Đồng thời, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nước sạch, sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu quả và tăng tỷ lệ người dân nông thôn tiếp cận nguồn nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt", chuyên mục gồm các nội dung:

          Chuyên mục 1: Tăng cường cấp nước cho người dân trong mùa khô 2017.

          Chuyên mục 2: Nâng cao hiệu quả cung cấp nước cho các hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

          Chuyên mục 3: Hiệu quả từ việc đầu tư nâng cấp sữa chữa các công trình cấp nước.

          Đến tháng 6/2017, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh thực hiện được 2/3 chuyên mục (chuyên mục 1 và 2). Dự kiến, đến quý III/2017, sẽ thực hiện Chuyên mục 3: Hiệu quả từ việc đầu tư nâng cấp sữa chữa các công trình cấp nước./.

Lượt người xem:  Views:   299
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn