Nước sạch Nông thôn
Thứ 2, Ngày 09/04/2018, 15:00
Tổ chức đánh giá xã xây dựng nông thôn mới năm 2017 (Chỉ tiêu 17.1 -tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/04/2018 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Nhằm tổ chức đánh giá xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thành phố, đạt tiêu chí 17.1- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định;

Từ ngày 14/12/2017 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã tổ chức đi hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá xây dựng nông thôn mới đạt chỉ tiêu 17.1- tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới năm 2017 tại 08 xã: xã Long Chữ, huyện Bến Cầu; xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng; xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu; xã Trường Tây, huyện Hòa Thành; xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu; Mỏ Công, huyện Tân Biên; xã Tân Hưng, huyện Tân Châu; xã Thái Bình, huyện Châu Thành;         


Hình ảnh: Trụ sở làm việc HĐND, UBND xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng

Kết quả đạt được: tổng số xã hoàn thành tiêu chí 17.1 về nước sạch năm 2017 là 08/08 xã; riêng xã Tân Hưng đã có Quyết định công nhận của UBND huyện Tân Châu công nhận đạt tiêu chí 17.1, cần tiếp tục vận động, tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong quá trình đi hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tại các xã trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã làm việc, trao đổi với các cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới tại UBND xã về việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với mục đích, ý nghĩa, nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm nâng cao nhận thức người dân vùng nông thôn trong việc sử dụng nước sạch. Qua đó, đoàn chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi, vì đại đa số người dân đã ý thức được việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày và việc làm thiết thực của Nhà nước đạt được kết quả cao. Tuy nhiên, đời sống kinh tế của các hộ dân khu vực nông thôn còn khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định, nhiều hộ dân vẫn sử dụng nước giếng khoan, giếng đào hơn là sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung. Vì vây cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch.

Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, trong đó tiêu chí 17 (chỉ tiêu 17.1 -Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định) là một trong những tiêu chí quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Đồng thời, duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí 17 (chỉ tiêu 17.1) các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.

Lượt người xem:  Views:   231
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn