Nước sạch Nông thôn
Thứ 3, Ngày 20/11/2018, 10:00
Chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2018 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Ngày 21/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước Hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. Đối tượng được hỗ trợ là những hộ sống ở ngoài vùng cấp nước, ngoài vùng quy hoạch cấp nước của các công trình cấp nước tập trung; chưa tiếp cận với nguồn nước sạch theo QCVN 02:2009 Bộ Y tế, bao gồm gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và hộ nông thôn khác. Mức hỗ trợ đối với từng đối tượng hộ gia đình là khác nhau, trong đó hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo... được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% giá trị của hệ thống xử lý nước; đối với hộ cận nghèo, ngân sách nhà nước hỗ trợ 75%; đối với hộ có mức sống trung bình, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% và đối với hộ nông thôn khác, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.

Đến nay, công tác hỗ trợ hệ thống xử lý nước Hộ gia đình được sở ban ngành phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nói chung và huyện Hòa Thành nói riêng.

Xã Trường Đông nằm cuối huyện Hòa Thành, có tổng diện tích tự nhiên 2.286,55 ha, có 4.613 hộ và 17.884 nhân khẩu trong đó có 46 hộ nghèo, 97 hộ gia đình cận nghèo, 19 hộ mức sống trung bình (hộ nghèo tỉnh), 279 hộ gia đình chính sách. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của sở ban ngành và chính quyền địa phương, số hộ gia đình được hỗ trợ hệ thống xử lý nước theo Quyết định 05/2018/QĐ-UBND là 186 hộ.

Hình: hệ thống xử lý nước Hộ gia đình tại ấp Năm Trại, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành.

Qua công tác kiểm tra, đánh giá xã đạt chỉ tiêu 17.1 -  Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại xã Trường Đông năm 2018 theo QCVN 02:2009/BYT đạt 66,67% (2.951/4.613 hộ). Tuy nhiên, tỷ lệ trên tăng lên thành 68% trong đó có 186 hộ sử dụng nước từ hệ thống lọc. Qua đó, cho thấy nhận thức và nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ngày càng tăng, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT, hoàn thành chỉ tiêu 17.1 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tiến tới đạt mục tiêu đặt ra đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh có 50/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Lượt người xem:  Views:   1153
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn