Nước sạch Nông thôn
Thứ 7, Ngày 10/11/2018, 10:00
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn ứng dụng phần mềm Quản lý công trình nước sạch nông thôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2018 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang quản lý 70 công trình cấp nước trong địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1997 đến 2018, được phân bố rộng trên 41 xã, trong đó có 16 xã biên giới. Do đó, việc ứng dụng phần mềm Quản lý công trình nước sạch nông thôn vào công tác quản lý là rất cần thiết, giúp cho đơn vị nắm rõ chi tiết về các công trình một cách đầy đủ và xuyên suốt.

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang quản lý 70 công trình cấp nước trong địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1997 đến 2018, được phân bố rộng trên 41 xã, trong đó có 16 xã biên giới. Do đó, việc ứng dụng phần mềm Quản lý công trình nước sạch nông thôn vào công tác quản lý là rất cần thiết, giúp cho đơn vị nắm rõ chi tiết về các công trình một cách đầy đủ và xuyên suốt.

Phần mềm này được chạy hoàn toàn trên nền tảng Web, dữ liệu quản lý tập trung tại Bộ Tài chính và hoạt động theo cơ chế phân quyền cho Sở Tài chính các địa phương cập nhật số liệu và báo cáo theo quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC. Người dùng có thể sử dụng phần mềm ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào nếu máy tính được kết nối Internet.


Phần mềm Quản lý công trình nước sạch nông thôn là ứng dụng về dịch vụ tài chính trực tuyến được ứng dụng tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn nhằm thực hiện:

- Quản lý thông tin hình thành của 70 công trình cấp nước sử dụng bơm động lực.

- Quản lý các thông tin biến động tăng/ giảm nguyên giá công trình; thay đổi thông tin công trình; Bàn giao công trình; Giao khoán công trình; cho thuê công trình; điều chuyển, chuyển nhượng, thanh lý, … công trình thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Theo dõi giá trị khấu hao công trình.

- Tạo lập, kết xuất các báo cáo, biên bản bàn giao công trình theo yêu cầu.

- Tổng hợp dữ liệu báo cáo về hệ thống công trình theo từng cấp bậc đơn vị quản lý: Báo cáo tổng hợp và chi tiết về tình hình tăng, giảm, hiện trạng sử dụng công trình; Báo cáo kê khai lần đầu về công trình; Kê khai xóa thông tin về công trình; Danh mục công trình cần xử lý.

Việc sử dụng và khai thác thông tin cũng được quy định rõ. Theo đó, Cơ sở dữ liệu về công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung là một bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu này có giá trị pháp lý như hồ sơ dạng giấy.

Đến nay Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã quản lý thông tin của 70 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung với tổng nguyên giá trên 100 tỷ đồng, trong đó trên 80% tổng giá trị các công trình được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia./.

Lượt người xem:  Views:   186
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn