Nước sạch Nông thôn
Thứ 4, Ngày 28/11/2018, 10:00
Hội nghị về công tác quản lý nước sạch nông thôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/11/2018 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, tại trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị về công tác quản lý nước sạch nông thôn. Chủ trì Hội nghị Ông Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ông Nguyễn Tiến Nhường - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, Trà Vinh; đại diện các bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính , Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tộc, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Hiệp hội cấp nước nông thôn Đồng bằng sông Cửu long; các tổ chức quốc tế, một số doanh nghiệp cáp nước, các nhà cung cấp công nghệ, thiết bị ngành nước; đại diện Sở Nông Nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT các tỉnh/thành phố tham gia.

       

Ảnh: Ông Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị (Ảnh trích nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Sau khi nghe Tổng cục Thủy lợi báo cáo về công tác quản lý nước sạch nông thôn và báo cáo tham luận của các dơn vị: Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMTNT, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Sơn La, Hiệp hội Cấp nước nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long và ý kiến của các đại biểu Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cấp nước nông thôn đã đạt được mục tiêu đề ra, góp phần dạt được mục tiêu thiên niên kỷ mà Chính phủ đã cam kết với cộng đồng quốc tế (Theo báo cáo thực hiện Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá (M&E) của các địa phương, tới nay, có khoảng 88,5% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó gần 51% sử dụng nước đạt QC 02:2009/BYT "Quy chuẩn kỹ thuạt quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt", với khoảng 44% dân số nông thôn (hơn 28,5 triệu người) được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung, 56% dân số nông thôn (36,3 triệu người) còn lại sử dụng công trình cấp nước quy mô gia đình - nguồn: Tổng cục Thủy lợi), góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Tuy nhiên, công tác nước sạch nông thôn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và cơ hội.

Qua hội nghị, để đảm bảo phát triển bền vững thành quả đã đạt được, không ngừng cải thiện, nâng cao tỷ lệ cấp nước, chất lượng dịch vụ cấp nước nông thôn, Thứ trưởng kết luận, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1.  Đối với các cơ quan Trung ương

Tổng cục Thủy lợi tiếp tục phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan rà soát cơ chế chính sách về cấp nước sạch nông thôn; đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các chính sách phù hợp, khả thi, tài liệu kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cung cấp dịch vụ cấp nước.

Chỉ đạo việc lồng ghép các nguồn lực từ các Chương trình, dự án hiện có để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước nông thôn gắn với yêu cầu đầu ra về cấp nước bền vững và các tiêu chí về xã nông thôn mới. Chú trọng thúc đẩy các giải pháp cấp nước, xử lý, trữ nước hộ gia đình.

Phối hợp với Sở Nông Nghiệp và PTNT trong việc triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho các dơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn ở địa phương, đặc biệt là Chi cục Thủy Lợi.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đầu tư, quản lý và cung cấp dịch vụ cấp nước sạch nông thôn tại các địa phương, đặc biệt lưu ý vấn đề bảo vệ chất lượng nguồn nước cấp, đảm bảo cấp nước an toàn.

Đẩy mạnh các chương trình đào tạo, tập huấn cho các địa phương về quản lý, vận hành công trình cấp nước; thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn. Áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ và tự động hóa trong quản lý rủi ro, kiểm soát chất lượng nước cấp.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong thu hút nguồn lực đầu tư, mô hình hợp tác doanh nghiệp - doanh nghiệp, giới thiệu các quỹ, mô hình liên kết đầu tư, thí điểm và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Rà soát kế hoạch truyền thông về nước sạch nông thôn theo từng giai đoạn (5 năm) đảm bảo thúc đẩy các sáng kiến mới về truyền thông, thay đổi mục tiêu truyền thông từ truyền thông nâng cao nhận thức sang truyền thông thay đổi hành vi; đồng thời triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

2.  Đối với các địa phương

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động tham mưu UBND tỉnh phương án kiện toàn tổ chức của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đảm bảo hộ máy tinh gọn, hiệu quả, làm tốt nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn.

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về cấp nước nông thôn đối với Chi cục Thủy Lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, bố trí cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ.

Ưu tiên bố trí kinh phí từ các chương trình, dự án cho sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước trên địa bàn. Gắn điều kiện đầu tư với điều kiện về tổ chức quản lý, khai thác và kết quả đầu ra.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành: Nông nghiệp, Y tế và các sở, ngành liên quan trong tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị cấp nước nông thôn trên địa bàn.

Bố trí kinh phí duy trì thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, giám sát đánh giá về nước sạch nông thôn trên địa bàn.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấp nước nông thôn, tăng cường nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, chi trả tiền nước và sử dụng nước tiết kiệm./.

Lượt người xem:  Views:   1265
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn