Nước sạch Nông thôn
Thứ 2, Ngày 01/04/2019, 10:00
Ban hành Bộ chỉ số Đánh giá - Thẽo dõi Nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/04/2019 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Ngày 22/10/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 2570/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn nhằm mục đích theo dõi, đánh giá các kết quả đạt được so với mục tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Cuối năm 2015, CTMTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn kết thúc; kể từ năm 2016 nội dung triển khai về nước sạch nông thôn là một trong những nhiệm vụ của CTMTQG về xây dựng Nông thôn mới.

Để kế thừa các kết quả của Bộ chỉ số theo Quyết định 2570/QĐ-BNN-TCTL. Đồng thời, để không gây lãng phí đối với toàn bộ kinh phí và số liệu điều tra Bộ chỉ số từ năm 2008 đến 2015 thì cần thiết phải rà soát, điều chỉnh và xây dựng một số chỉ số mới nhằm đảm bảo Bộ chỉ số là một công cụ để Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như các địa phương tăng cường công tác quản lý giai đoạn 2016 -2020 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực Nước sạch nông thôn.

Bên cạnh đó, đáp ứng nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp; thực hiện công tác Theo dõi, giám sát và đánh giá CTMTQG xây dựng Nông thôn mới; trong đó tập trung vào các chỉ số để theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ tiêu 17.1 - Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch thuộc Tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.


(Nguồn: Tài liệu hướng dẫn Bộ chỉ số Đánh giá - Theo dõi Nước sạch nông thôn 2018)

Do đó, ngày 07/12/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL về việc ban hành Bộ chỉ số Đánh giá - Theo dõi Nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai thay thế Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012.

Theo đó, Bộ chỉ số Đánh giá - Theo dõi Nước sạch nông thôn có 05 chỉ số (Chỉ số 1: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh (%); Chỉ số 2: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước đạt Quy chuẩn Việt Nam (%); Chỉ số 3: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%); Chỉ số 4: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước đạt Quy chuẩn Việt Nam (%); Chỉ số 5: Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững (%), theo cấp độ: Bền vững, tương đối bền vững, kém bền vững và không hiệu quả), giảm 03 chỉ số so với Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn của Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL.

Hiện nay, Hướng dẫn triển khai Bộ chỉ số Đánh giá - Theo dõi Nước sạch nông thôn đã được Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức hướng dẫn, triển khai tại 03 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh./.

Lượt người xem:  Views:   1885
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn