Nước sạch Nông thôn
Thứ 4, Ngày 22/07/2020, 11:00
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp UBND xã Tân Bình, bàn biện pháp nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, đáp ứng chỉ tiêu 17.1 xã xây dựng nông thôn mới năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/07/2020 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh có 01 công trình cấp nước tập trung do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực tiếp quản lý, cấp nước: 220 hộ dân thuộc ấp Tân Trung. Tổng công suất thiết kế công trình cấp nước: 100 m3/ng.đ, công suất hiện tại cấp nước thực tế vận hành: 159 m3/ng.đ;

Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh có 01 công trình cấp nước tập trung do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực tiếp quản lý, cấp nước: 220 hộ dân thuộc ấp Tân Trung. Tổng công suất thiết kế công trình cấp nước: 100 m3/ng.đ, công suất hiện tại cấp nước thực tế vận hành:   159 m3/ng.đ;

Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm Nước sạch), UBND xã Tân Bình và Phòng Kinh tế Thành phố Tây Ninh, triển khai nội dung hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu 17.1 theo Kế hoạch số 70/KH-TTNS, đánh giá thực trạng những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu 17.1; trao đổi, bàn biện pháp nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh: 98%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo QCVN: 02:2009/BYT: 65% và đáp ứng 5 điều kiện hoạt động công trình cấp nước bền vững, đối với xã xây dựng nông thôn mới năm 2020.


Hình ảnh: UBND xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh


Nhằm khắc phục những tồn tại khó khăn trong hoạt động cấp nước, đảm bảo chỉ tiêu 17.1 xã xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tháng 5/2020 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với UBND xã Tân Bình thực hiện một số biện pháp, cụ thể:

 - Mở rộng tuyến ống nước, vận động người dân sử dụng nước mới và những hộ dân trước đây sử dụng nước nay ngưng sử dụng. Đối với những hộ dân sử dụng nước mới và những hộ dân trước đây ngưng sử dụng nay tiếp tục sử dụng nước, Trung tâm Nước sạch gắn đồng hồ nước miễn phí và hỗ trợ một phần kinh phí lắp đặt mới, tạo điều kiện hộ dân được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước;

- Đối với các hộ dân hiện đang sử dụng chung đồng hồ nước, đề nghị tách riêng đồng hồ nước, tăng số hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước, đảm bảo 5 điều kiện công trình cấp nước bền vững ;

- Các hộ dân nằm ngoài phạm vi cấp nước, chưa có điều kiện sử dụng nước sạch, UBND xã rà soát danh sách các hộ dân thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ hệ thống lọc theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh, nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn xã;

- Kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân hiện đang sử dụng: Giếng đào, giếng khoan, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác, kịp thời khắc phục các hộ dân thực hiện chưa đúng theo quy định tại Kế hoạch số 70/KH-TTNS ngày 24/02/2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông;

Qua buổi làm việc giữa Trung tâm Nước sạch, UBND xã Tân Bình và Phòng Kinh tế Thành phố Tây Ninh, đã trao đổi thống nhất biện pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn trong thời gian qua. Đặc biệt nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành công trình cấp nước trên địa bàn xã, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng nước sạch, đảm bảo 5 điều kiện công trình cấp nước hoạt động bền vững và đáp ứng chỉ tiêu 17.1 - Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh: 98% và tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo QCVN: 02:2009/BYT: 65% theo quy định Bộ Tiêu chí Quốc gia xã xây dựng nông thôn mới./.


Lượt người xem:  Views:   354
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn