Nước sạch Nông thôn
Thứ 6, Ngày 29/11/2019, 16:00
Kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu 17.1-Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành năm 2019 ​ ​
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/11/2019 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Thực hiện Kế hoạch số 1165/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 471/KH-TTNS ngày 10/9/2019 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu 17.1 - Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2019; Ngày 7/11/2019 tại UBND xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với Phòng Nông nghiệp Hòa Thành, tổ chức kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu 17.1-Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch. Tại cuộc họp Lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trình bày theo quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% và tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT đạt 65%. Ngoài ra phải đáp ứng các tiêu chí 5 điều kiện công trình cấp nước bền vững;

Kết quả kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu 17.1 - Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch trên địa xã Trường Hòa, cụ thể:

* Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh:

Theo số liệu thẩm tra của UBND huyện Hòa Thành tại Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 28/10/2019 và kết quả kiểm tra thực tế tại một số hộ dân trên địa bàn xã,  tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh tại xã Trường Hòa là (2.884 hộ/2.928 hộ) đạt tỷ lệ 98,5% > 98%. Đạt Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh.

* Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt":

- Năm 2019, Trung tâm Nước sạch tổ chức lấy: 48 mẫu nước các hộ dân sử dụng nước từ giếng khoan, giếng đào thuộc 02 ấp (Trường Xuân, Trường Cửu) thuộc xã Trường Hòa. Kết quả xét nghiệm: 31/48 mẫu đạt QCVN 02:2009/BYT"Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt", chiếm tỷ lệ: 64,58%, tương ứng: 1.891 hộ dân xã Trường Hòa. Số hộ gia đình sử dụng nước từ giếng khoan, giếng đào, đạt QCVN 02:2009/BYT: 64,58% x 2.928 = 1.891 hộ;

          - Trên địa bàn xã Trường Hòa có 53 hộ dân đang sử dụng nước từ hệ thống lọc nước hộ gia đình theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh. Do đó, xã Trường Hòa có số hộ dân sử dụng nước đạt QCVN 02:2009/BYT là (1.944 hộ/2.928 hộ) đạt tỷ lệ 66,4% > 65%. Đạt Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt", đối với xã xây dựng nông thôn mới;

Hình ảnh: Ủy ban nhân dân xã Trường Hòa

Đến nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã thẩm định hồ sơ của UBND huyện Hòa Thành và tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ký Công văn số 3289/SNN-TTNS ngày 18/11/2019 xác nhận kết quả thực hiện chỉ tiêu 17.1 thuộc tiêu chí 17 của xã Trường Hòa năm 2019;

Để duy trì và nâng cao tỷ lệ nước sạch, nước hợp vệ sinh, đề nghị UBND xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân: Sử dụng nước đun sôi, nước lọc, nước bình trong ăn uống; chọn vị trí đặt giếng cách xa nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm ít nhất 10m. Thành giếng cao tối thiểu 0,6 m, xây bằng gạch, đá và thả ống buy sâu ít nhất 3m kể từ mặt đất. Sân giếng làm bằng bê tông hoặc lát gạch đá, không bị nứt nẻ; thường xuyên vệ sinh phương tiện trữ nước; phương tiện trữ nước phải có nắp đậy. Tiếp tục hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý lọc nước hộ gia đình cho các hộ dân có nhu cầu sử dụng theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh.\.

Lượt người xem:  Views:   553
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn