Nước sạch Nông thôn
Thứ 5, Ngày 19/12/2019, 11:00
Khảo sát, lắp đặt đồng hồ, đấu nối sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung Ngã ba Bổ Túc cho các hộ dân ấp 7, xã Suối Dây
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/12/2019 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Để đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân tại ấp 7, xã Suối Dây; ấp 1 và ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, UBND tỉnh Tây Ninh quyết định đầu tư xây dựng Công trình cấp nước ngã ba Bổ Túc (công trình) và giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng và đưa vào hoạt động tháng 5 năm 2018, có công suất thiết kế 480 m3/ngày.đêm, 545 hộ được đấu nối đồng hồ nước sử dụng. Sau khi công trình đi vào hoạt động chỉ có khoảng 100 hộ sử dụng. Trước những khó khăn trên, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cử cán bộ phối hợp với UBND xã Suối Dây và UBND xã Suối Ngô vận động người dân sử dụng. Đến tháng 10/2019, Công trình đã hoạt động với công suất thực tế 168m3/ngày.đêm (đạt 35% so với công suất thiết kế), cấp nước cho 607 hộ dân (vượt 10,36% công suất thiết kế). Công trình đảm bảo hoạt động ổn định, thời gian hoạt động cấp nước từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối, chất lượng nước đạt QCVN 02:2009/BYT.

Khảo sát, lắp đặt đồng hồ, đấu nối sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung Ngã ba Bổ Túc cho các hộ dân ấp 7, xã Suối Dây

 

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân tại ấp 7, xã Suối Dây; ấp 1 và ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, UBND tỉnh Tây Ninh quyết định đầu tư xây dựng Công trình cấp nước ngã ba Bổ Túc (công trình) và giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng và đưa vào hoạt động tháng 5 năm 2018, có công suất thiết kế 480 m3/ngày.đêm, 545 hộ được đấu nối đồng hồ nước sử dụng.

Sau khi công trình đi vào hoạt động chỉ có khoảng 100 hộ sử dụng. Trước những khó khăn trên, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cử cán bộ phối hợp với UBND xã Suối Dây và UBND xã Suối Ngô vận động người dân sử dụng. Đến tháng 10/2019, Công trình đã hoạt động với công suất thực tế 168m3/ngày.đêm (đạt 35% so với công suất thiết kế), cấp nước cho 607 hộ dân (vượt 10,36% công suất thiết kế). Công trình đảm bảo hoạt động ổn định, thời gian hoạt động cấp nước từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối, chất lượng nước đạt QCVN 02:2009/BYT.


Hình 1. Công trình cấp nước tập trung Ngã ba Bổ Túc, xã Suối Dây, huyện Tân Châu

Qua quá trình hoạt động của công trình và thực hiện tốt công tác truyên truyền nên ý thức sử dụng nước sạch của người dân được nâng cao, hiện có 290 hộ dân tại ấp 7, xã Suối Dây có nhu cầu sử dụng nước sạch. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã tổ chức, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Châu, UBND xã Suối Dây khảo sát và đưa ra phương án, giải pháp hỗ trợ cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân tại đây. Kết quả điều tra có khoảng 156 hộ nằm trên  tuyến ống hiện hữu. Đối với các hộ dân này, có nhu cầu sử dụng nước, liên hệ nhân viên quản lý, vận hành Công trình để được hướng dẫn thủ tục đăng ký lắp đặt đồng hồ nước, các phụ kiện kèm theo và chịu chi phí đấu nối khoảng 01 triệu đồng/hộ.

Nếu các hộ dân này nằm xa tuyến ống cấp nước sạch, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ tiến hành xây dựng bảng dự toán chi phí thi công thêm tuyến ống cấp nước và phải chịu toàn bộ chi phí này.

Hiện tại, Công trình vẫn còn có khả năng cung cấp thêm nước sạch cho các hộ dân mà vẫn đảm bảo công suất hoạt động, UBND xã Suối Dây tiếp tục thống kê số hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch và đăng ký để Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện thi công đường ống và lắp đặt đồng hồ nước.

Ngoài ra, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thường xuyên tổ chức rà soát tuyến ống, nâng cấp, sửa chữa công trình đảm bảo chất lượng và nhu cầu nước sạch phục vụ đời sống nhân dân, nâng cao sức khỏe cộng đồng./.

Lượt người xem:  Views:   222
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn