Nước sạch Nông thôn
Thứ 4, Ngày 17/02/2021, 11:00
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/02/2021 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Ngày 12/01/2021, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm Nước sạch) tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, đề ra giải pháp, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nâng cao hiệu quả hoạt động cấp nước sạch nông thôn.

Ngày 12/01/2021, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm Nước sạch) tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, đề ra giải pháp, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nâng cao hiệu quả hoạt động cấp nước sạch nông thôn.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Mấy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, ông Lữ Trung Lành, Chủ tịch Công Đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT và toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch trực tiếp quản lý, vận hành 69 công trình cấp nước tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố, chủ yếu các xã vùng nông thôn, biên giới (17/20 xã biên giới). Hoạt động cấp nước sạch nông thôn đã tạo điều kiện người dân nghèo có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc được sử dụng nguồn nước sạch từ các công trình cấp nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khỏe của người dân; đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nông mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh;

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2020:

- Công suất hoạt động trung bình: 9.929/10.359m3/ngày.đêm, đạt 95,85% công suất thiết kế. Khối lượng nước tiêu thụ đạt: 2.813.674 m3, tăng: 9,20% so với năm 2019;

- Số hộ sử dụng nước: 19.322/20.000 hộ, đạt 96,61% số hộ thiết kế, tăng 1.084 hộ so với năm 2019. Trong đó: 1.330 hộ đồng bào dân tộc (chủ yếu là dân tộc: Khmer, Chăm, Thái), chiếm tỷ lệ: 6,89% trên tổng số hộ sử dụng nước;

- Doanh thu tiền nước: 15.362.700 đồng, vượt: 7,2% so với kế hoạch, tỷ lệ người dân nợ tiền nước chiếm 0,5% trên doanh thu;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu 17.1-Tỷ lệ nước sạch và nước hợp vệ sinh đối với xã xây dựng nông thôn mới, đến nay: 10/10 xã đạt chỉ tiêu 17.1. Các xã: Hưng Thuận, Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng; xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu; xã Phan, huyện Dương Minh Châu; xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu; xã Phước Vinh, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành; xã Tân Hòa, xã Tân Đông, huyện Tân Châu; xã Tân Bình, TP.Tây Ninh;

- Ứng dụng phần mềm quản lý mạng cấp nước CityWork: 39/69 công trình cấp nước sạch nông thôn: Quản lý mạng lưới đường ống, theo dõi giám sát quy trình chốt đồng đồ, in hóa đơn, công tác sửa chữa vận hành của các công trình cấp nước.

* Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2021:

- Nâng cao chất lượng, an toàn đối với các công trình cấp nước thuộc đơn vị quản lý; đảm bảo trên 95% các công trình cấp nước đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;

- Tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,2%, tỷ lệ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt đạt 64% toàn tỉnh, các xã xây dựng nông thôn mới đạt thấp nhất 65%, xã xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt 100%. Thực hiện kế hoạch giảm dưới 5% nợ trên tổng doanh thu tiền nước;

- Kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu 17.1- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch các xã xây dựng nông thôn mới năm 2021. Kiểm tra, đánh giá tiêu chí nâng cao về nước sạch đối với các xã xây dụng nông thôn mới nâng cao năm 2021;

- Tăng hiệu quả quản lý kỹ thuật trạm cấp nước về chất lượng, thất thoát nước năm 2021 đạt tỷ lệ 23,6%, đảm bảo thời gian trạm ngưng hoạt động không quá 3 tiếng. Tăng số lượng trạm cấp nước bền vững, quản lý, vận hành khai thác và duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện kinh phí được giao năm 2021, quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, sử dụng tiết kiệm đúng mục đích. Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ hoạt động cấp nước;

- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục xây dựng phương án chống thất thoát nước, tiết kiệm điện, bão dưỡng thiết bị tại các công trình cấp nước, hạn chế tối đa tình trạng hư hỏng, sửa chữa tiết kiệm kinh phí.

* Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT:

Biểu dương tập thể viên chức, người lao động đã cố gắng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể: Công suất hoạt động đạt: 95,85% so với công suất thiết kế (9.929/10.359m3); doanh thu tiền nước đạt: 15.362.700 đồng, vượt: 7,2% so với kế hoạch đề ra; ứng dụng phần mềm Citywork in hóa đơn thu tiền nước, quản lý khách hàng sử dụng nước đã tiết kiệm thời gian, kinh phí, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công trình cấp nước..; đây là những kết quả rất khả quan so với các năm trước. Đề nghị viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành nông nghiệp;

Với mục tiêu năm 2021, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,2% và tỷ lệ quy chuẩn kỹ thuật chất lượng nước sinh hoạt đạt 64% toàn tỉnh, các xã xây dựng nông thôn mới đạt thấp nhất 65%, xã xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt 100%. Đặc biệt công tác quản , vận hành các công trình cấp nước, xét nghiệm mẫu nước đảm bảo chất lượng nước, đạt quy chuẩn chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02: 2009/BYT, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân. Phối hợp cơ quan, đơn vị, UBND xã kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu 17.1-Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền vận động người dân vùng nông thôn, biên giới, nâng cao nhận thức, nhu cầu cần thiết sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, tăng số hộ dân sử dụng nước sạch năm sau cao hơn năm trước;

Hội nghị thông qua Nghị quyết năm 2021, tập thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã thống nhất biểu quyết 100%, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp và PTNT giao./.


Lượt người xem:  Views:   209
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nước sạch Nông thôn