Thị Trường
Thứ 2, Ngày 05/01/2015, 16:40
Giá bán lúa giống, con giống tại Trung tâm Giống Nông nghiêp Tây Ninh ngày 24/12/2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/01/2015

 

 

STT

 

Tên giống

 

ĐVT

Đơn giá

(đồng)

Nhận xét

(Tăng hoặc giảm)

A

Lúa giống

 

 

 

I

Lúa giống cấp Nguyên chủng

 

8.000

 

II

Lúa giống cấp Xác nhận

 

9.500

 

B

Con giống

 

 

 

I

Heo con giống thương phẩm

 

 

 

 

- Con giống ≤ 18kg

Kg

85.000

 

 

- Số kg heo con giống vượt trên 18 kg

Kg

55.000

 

II

Heo con giống hậu bị

 

 

 

 

- Heo giống hậu bị ≤ 18kg

Kg

90.000

 

 

- Số kg heo hậu bị vượt trên 18 kg

Kg

55.000

 

 

 

 

  

Lượt người xem:  Views:   885
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thị Trường