Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 05/09/2018, 10:00
Tài liệu kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/09/2018 | Phòng Phát triển nông thôn

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) năm 2019

Nội dung xây dựng kế hoạch năm 2019 thực hiện theo hồ sơ đính kèm

Tải về Cv 2074.pdf Tải về KH 2019.zip

Lượt người xem:  Views:   137
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết