Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 05/07/2018, 12:00
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/07/2018 | Văn phòng Sở
Ngày 02/7/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 320/QĐ-SNN về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)

Tải về kem QD 320.PDF Tải về QD cong khai quyet toan ngan sach nam 2017 cua SNNPTNT_Signed.pdf Tải về kèm theo QD 320.xls

Lượt người xem:  Views:   91
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết