Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 13/02/2019, 15:00
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/02/2019 | Văn phòng Sở
Ngày 02/712/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 68/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)

Tải về QD 68_Congkhai tai chinh 2019.rar

Lượt người xem:  Views:   912
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết