Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 11/06/2019, 17:00
Công bố Kết luận thanh tra tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2019 | Thanh tra Sở

Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-SNN ngày 25/3/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thanh tra đột xuất trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu, từ ngày 26/3/2019 đến ngày 06/5/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu, các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/5/2019 của Trưởng Ðoàn thanh tra, ý kiến giải trình của đơn vị là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN ngày 30/5/2019 về việc thanh tra đột xuất trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu.

Ngày 07/6/2019, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN.

Dự buổi công bố Kết luận thanh tra có ông Trần Văn Thạnh – Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 138/QĐ-SNN, đại diện đối tượng thanh tra và đại diện các cơ quan có liên quan.

Sau buổi công bố, Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN đã được gửi cho đối tượng thanh tra và các cơ quan có liên quan để tổ chức thi hành.

Một số hình ảnh tại buổi công bố Kết luận thanh tra:Lượt người xem:  Views:   936
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết