Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 11/06/2019, 18:00
Công bố Kết luận thanh tra tại Chi cục Kiểm lâm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2019 | Thanh tra Sở

Ngày 30/5/2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kết luận thanh tra số 1396/KL-SNN về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại Chi cục Kiểm lâm.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 3, Mục V của Kết luận thanh tra số 1396/KL-SNN, ngày 07/6/2019, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 1396/KL-SNN.

Dự buổi công bố Kết luận thanh tra có ông Trần Văn Thạnh - Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 88/QĐ-SNN ngày 27/02/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm.

Kết luận thanh tra số 1396/KL-SNN đã chỉ ra một số sai sót trong công tác thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính, đồng thời, đề ra các biện pháp xử lý cụ thể để Chi cục Kiểm và các Hạt Kiểm lâm thực hiện nhằm khắc phục các thiếu sót, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi công bố Kết luận thanh tra:Lượt người xem:  Views:   946
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết