Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 01/07/2019, 11:00
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/07/2019 | Văn phòng Sở

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Số lượng và ngành nghề cần tuyển

Nhu cầu xét tuyển viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 là 34 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

a) Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tuyển 07 chỉ tiêu vị trí Thực hiện công tác thú y (chức danh nghề nghiệp: Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III; mã số: V.03.04.11; bố trí tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện: Châu Thành, Bến Cầu, Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu và Thành phố Tây Ninh): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Thú y, Bác sỹ Thú y, Chăn nuôi.

b) Trung tâm Khuyến nông:

- Tuyển 10 chỉ tiêu vị trí Khuyến nông cấp huyện (chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III, mã số: V.05.02.07; bố trí tại các Trạm Khuyến nông huyện, thành phố gồm: Dương Minh Châu, Hòa thành, Gò Dầu, Châu Thành, Trảng Bàng, Bến Cầu, Tân Châu, Tân Biên và Thành phố Tây Ninh): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Nông nghiệp, Nông học, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt.

- Tuyển 03 chỉ tiêu vị trí Kế hoạch, Kỹ thuật (chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III, mã số: V.05.02.07; bố trí tại Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Thủy sản, Nông nghiệp, Nông học, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt.

- Tuyển 02 chỉ tiêu vị trí Kế toán (chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên; bố trí tại Phòng Hành chính, Tổ chức và Tài vụ): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Kế toán, Tài chính tiền tệ - Thuế.

c) Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn:

- Tuyển 01 chỉ tiêu vị trí Kế hoạch, tài chính, quản lý tài sản và phát triển khách hàng sử dụng nước (chức danh nghề nghiệp: Viên chức hành chính; bố trí tại Phòng Kế hoạch, Tài chính): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Tài chính - Ngân hàng, Tài chính - Kế toán.

- Tuyển 02 chỉ tiêu vị trí Phụ trách truyền thông, chất lượng nước và kỹ thuật công trình cấp nước (chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III, mã số: V.05.02.07; bố trí tại Phòng Kỹ thuật): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường, Cấp thoát nước, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Kỹ thuật tài nguyên nước, Công trình thủy lợi; Thủy văn và tài nguyên nước.

d) Chi cục Kiểm lâm: Tuyển 01 chỉ tiêu vị trí Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III, mã số: V.05.02.07; bố trí tại Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Lâm sinh, Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Nông lâm kết hợp.

đ) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tuyển 08 chỉ tiêu

- Tuyển 07 chỉ tiêu vị trí Hỗ trợ Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp huyện (chức danh nghề nghiệp: Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III; mã số: V.03.01.02; bố trí tại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện: Tân Châu, Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Bến Cầu, Thành phố Tây Ninh): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Nông học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật.

- Tuyển 01 chỉ tiêu vị trí Viên chức hành chính (chức danh nghề nghiệp: Viên chức hành chính; bố trí tại Phòng Hành chính, Tổng hợp): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Tài chính, Kế toán.

Tải về Xét tuyển viên chức.rar

Lượt người xem:  Views:   1483
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết