Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 10/10/2019, 09:00
THÔNG BÁO Về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/10/2019

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-STC ngày 26/9/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (có Văn bản kèm theo);

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thông báo công khai tài chính theo quy định gồm các nội dung như sau:

Công khai Số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: 6.130.971.400 đồng.

(Chi tiết xem theo Biểu mẫu số 04/CKTC-ĐTXD) kèm theo)Tải về biểu kèm.pdf(Chi tiết xem theo Biểu mẫu số 04/CKTC-ĐTXD) kèm theo)

Lượt người xem:  Views:   666
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết