Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 27/04/2020, 10:00
CÔNG BỐ CÔNG KHAI DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Quý I năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/04/2020 | Thanh tra Sở

Tiếp tục thực hiện việc công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh công bố công khai Danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong quý I năm 2020 trên các lĩnh vực an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp giả:   Tải về Danh sach cac to chuc, ca nhan VPHC quy I 2020.docx (có file Danh sách đính kèm)./.

Thanh tra Sở


Lượt người xem:  Views:   843
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết