Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 06/02/2020, 16:00
Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Nông nghiệp và PTNT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/02/2020
Ngày 06/02/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở

THÔNG BÁO

Số điện thoại đường dây nóng và

địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 690/UBND-KSTT ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện nghiêm túc việc xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính,

Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Võ Đức TrongGiám đốc Sở 0918.430.310
2Nguyễn Thế TriểnChánh Văn phòng Sở0267.3827.7240909.505.650
3Nguyễn Thị Minh HàThanh tra viên Thanh tra Sở0276.3822.6870839.122.763

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức gửi trực tiếp đến địa chỉ: số 96, đường Phạm Tung, khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: sonnptnt@tayninh.gov.vn

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Phản ánh những tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT khi thi hành công vụ.

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

- Nội dung kiến nghị, phản ánh và tài liệu đính kèm (nếu có) phải chính xác, rõ ràng.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

(Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết)

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:         

- UBND tỉnh (b/c);

- Các sở, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Cổng thành phần của Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Lưu: VT, VP.

Tải về TB 27_0001.signed.pdf

GIÁM ĐỐC

 ​

Lượt người xem:  Views:   346
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết