Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 06/05/2020, 08:00
THÔNG BÁO Về việc công khai theo quy định về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) Đợt 2 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/05/2020 | Chi cục Thủy lợi
THÔNG BÁO Về việc công khai theo quy định về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) Đợt 2 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) Đợt 2 (có Công văn kèm theo).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thông báo công khai theo quy định về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) Đợt 2 của dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây Sông Vàm Cỏ Đông: 40.000 triệu đồng (có Mẫu số 05/CKTC-ĐTXD kèm theo).

Giao Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và công bố trong hội nghị của cơ quan theo quy định Thông tư số 10/2005/TT-BTC./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Sở NN PTNT;

- Lưu: VT, CCTL.


Tải về TB 63_0001.signed.pdf

Tải về BM Công khai tài chính quy định tại Thông tư số 10 năm 2020 (2).xlsx

GIÁM ĐỐC


 


Lượt người xem:  Views:   752
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết