Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 28/07/2020, 09:00
Một số quy định mới của pháp luật về sản xuất, buôn bán giống cây trồng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/07/2020 | Thanh tra Sở

Luật Trồng trọt đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, đồng thời, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 đã hết hiệu lực.

Luật Trồng trọt đã dành riêng 01 chương (Chương II, từ Điều 10 đến Điều 35) quy định về giống cây trồng, nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật, ngày 13 tháng 12 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020.

Do đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng cần lưu ý các quy định của Luật Trồng trọt năm 2018 và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP để tiến hành sản xuất, buôn bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điểm mới cần lưu ý trong quy định của pháp luật về sản xuất, buôn bán giống cây trồng gồm:

* Các hành vi bị nghiêm cấm trong sản xuất, buôn bán giống cây trồng (quy định tại Điều 9 Luật Trồng trọt):

- Sản xuất, buôn bán giống cây trồng chưa được quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Sản xuất, buôn bán giống cây trồng không đáp ứng điều kiện sản xuất, buôn bán.

- Sản xuất, buôn bán giống cây trồng giả, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc.

- Cung cấp thông tin về giống cây trồng sai lệch với thông tin đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc sai lệch với thông tin tự công bố.

* Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng phải biết rõ về quyền và nghĩa vụ của mình (quy định tại Điều 35 Luật Trồng trọt):

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng có quyền sản xuất, buôn bán giống cây trồng khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 22 của Luật Trồng trọt và Điều 8 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng có nghĩa vụ sau đây:

+ Thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 22 của Luật Trồng trọt và Điều 8 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP;

+ Thực hiện công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định của pháp luật;

+ Thu hồi, xử lý giống cây trồng không bảo đảm chất lượng khi lưu thông trên thị trường;

+ Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

+ Cung cấp tài liệu minh chứng về nguồn gốc vật liệu nhân giống, tài liệu truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng;

+ Thực hiện dán nhãn đối với giống cây trồng biến đổi gen theo quy định của pháp luật.

* Điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng (quy định tại Điều 22 Luật Trồng trọt và Điều 8 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP):

- Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có giống cây trồng hoặc được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc đã tự công bố lưu hành giống cây trồng;

+ Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

- Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có địa điểm giao dịch hợp pháp và bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng. Cụ thể:

+ Trước khi buôn bán giống cây trồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, gồm: Thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn phù hợp quy định tại Điều 10 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

Đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải có thêm thông tin về nguồn vật liệu nhân giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng cây, thời gian giao nhận cây.

Đối với các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ ngày 16 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2020 phải thực hiện gửi các thông tin sau: địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở, số điện thoại hoặc địa chỉ Email đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) qua địa chỉ Email: thanhtrabvtv2016@gmail.com.

Đính kèm file Thông báo số 490/TB-TTBVTV: Tải về Thong bao KD GIONG_Signed.pdf./.

Thanh tra Sở

Lượt người xem:  Views:   362
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết