Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 27/07/2020, 09:00
Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/07/2020 | Văn phòng Sở

Để kịp thời tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, về thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại liên lạc

Điện thoại bàn

Di động

1

Nguyễn Đình Xuân

Giám đốc

0276 3 827 263

0916 825 154

2

Nguyễn Văn Mấy

Phó Giám đốc

0276 3 822 298

0913 765 006

3

Tạ Văn Đáo

Phó Giám đốc

0276 3 821 217

0913 884 156

4

Nguyễn Thế Triển

Chánh Văn phòng Sở

0276 3827 724

0909 505 650

5

Võ Thị Ngoan

Chánh Thanh tra Sở

0276 3822 687

0945 222 957

2. Hộp thư góp ý

Các cá nhân, tổ chức góp ý thông qua các hình thức sau:

- Góp ý bằng thư gửi trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; địa chỉ: Số 96, Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: sonnptnt@tayninh.gov.vn

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Những nội dung quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thái độ ứng xử, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Hành vi tiêu cực, sách nhiễu của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi thi hành nhiệm vụ, công vụ;

- Phản ánh những vướng mắc, bất cập của chính sách, chế độ thuộc thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt có dấu;

- Nội dung kiến nghị, phản ánh và tài liệu đính kèm (nếu có) phải chính xác, rõ ràng; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin phản ánh;

- Nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thực hiện theo trình tự, quy trình quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành;

Thông báo này được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; niêm yết tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cá nhân, tổ chức biết để liên hệ kịp thời khi cần thiết./. 

Lượt người xem:  Views:   852
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết