Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 06/01/2021, 15:00
CÔNG BỐ CÔNG KHAI DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP QUÝ IV NĂM 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2021 | Thanh tra Sở

                           UBND TỈNH TÂY NINH                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH

Công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý

của ngành Nông nghiệp và PTNT trong quý IV năm 2020

 

STT

Tên tổ chức, cá nhân vi phạm

Địa chỉ

Hành vi vi phạm hành chính

Loại hàng hóa vi phạm

Lô hàng hóa vi phạm

Số quyết định xử phạt

Hình thức xử phạt

Biện pháp khắc phục hậu quả

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Phạm Văn Chi

Số 1 Khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành

Sản xuất thực phẩm có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng (tổng số bào tử nấm men, nấm mốc cao hơn mức công bố)

Ớt sa tế

NSX: 19/9/2020

28/QĐ-XPVPHC ngày 13/11/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 15.000.000 đồng

Không

Đã thi hành xong

2

Hoàng Thị Thao

Khu phố 2, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu

Sản xuất sản phẩm chả lụa có sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (Natri benzoate) thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm (không được sử dụng trong thực phẩm có gia nhiệt)

Chả lụa

NSX: 17/9/2020

29/QĐ-XPVPHC ngày 13/11/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 25.000.000 đồng

Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vi phạm quy định

Đã thi hành xong

3

Diệp Thị Mỹ Châu

Ô4/114 Tổ 37, ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu

Sản xuất đường nhưng quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng

Đường

 

30/QĐ-XPVPHC ngày 13/11/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 6.000.000 đồng

Không

Đã thi hành xong

4

Ngô Hoàng Long

Số 49 tổ 33, ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu

Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang

 

 

31/QĐ-XPVPHC ngày 13/11/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 1.500.000 đồng

Không

Đã thi hành xong

5

Phạm Minh Khiêm

Số 40 tổ 12, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu

Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; sản phẩm nước me có nhãn không đúng quy định

Nước me

 

32/QĐ-XPVPHC ngày 01/12/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 1.500.000 đồng

Không

Đã thi hành xong

6

Ngô Ánh Mừng

Số 305A Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Tây Ninh

Sản xuất sản phẩm chả lụa có sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (Kali sorbat, acid sorbic) thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép

Chả lụa

NSX: 06/10/2020

33/QĐ-XPVPHC ngày 15/12/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 25.000.000 đồng

Buộc tiêu huỷ 15 kg chả lụa vi phạm

Đã thi hành xong

7

Nguyễn Thị Thanh

Số 181 Tua Hai, Phường 1, thành phố Tây Ninh

Sản xuất sản phẩm chả lụa có sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (Natri benzoate) thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm (không được sử dụng trong thực phẩm có gia nhiệt)

Chả lụa

NSX: 06/10/2020

34/QĐ-XPVPHC ngày 16/12/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 25.000.000 đồng

Buộc tiêu huỷ 10 kg chả lụa vi phạm

Đã thi hành xong

8

Tống Hồng Châu

Số 17, Hẻm 7 Võ Thị Sáu, Phường 4, thành phố Tây Ninh

Sản xuất sản phẩm tương hột mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tương hột

 

35/QĐ-XPVPHC ngày 16/12/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 15.000.000 đồng

Buộc thu hồi và buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy sản phẩm tương hột vi phạm

Đã thi hành xong

9

Đoàn Văn Hiền

Số 8/11 Bình Trung, Bình Minh, thành phố Tây Ninh

Sản xuất sản phẩm chả lụa có sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (Natri benzoate) thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm (không được sử dụng trong thực phẩm có gia nhiệt)

Chả lụa

NSX: 06/10/2020

36/QĐ-XPVPHC ngày 16/12/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 20.000.000 đồng

Buộc tiêu huỷ 30 kg bò viên vi phạm

Đã thi hành xong

10

Nguyễn Minh Sang

Tổ 11, Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên

Sản xuất sản phẩm chả lụa có sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (Natri benzoate) thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm (không được sử dụng trong thực phẩm có gia nhiệt)

Chả lụa

NSX: 12/10/2020

37/QĐ-XPVPHC ngày 21/12/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 20.000.000

Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vi phạm quy định

Đã thi hành xong

11

Trần Thị Ngọc Hân

ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành

Sản xuất sản phẩm chả lụa có sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (Phosphate) thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép

Chả lụa

NSX: 07/10/2020

38/QĐ-XPVPHC ngày 29/12/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 20.000.000

Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vi phạm quy định

Đã thi hành xong

12

Vũ Quốc Tuấn

Số 65 Tua Hai, Phường 1, TP. Tây Ninh

Sản xuất sản phẩm chả lụa có sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (Natri benzoate) thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm (không được sử dụng trong thực phẩm có gia nhiệt)

Chả lụa

NSX: 05/10/2020

149/QĐ-XPVPHC ngày 15/12/2020 của Chánh Thanh tra Sở

Phạt tiền: 20.000.000

Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vi phạm quy định

Đã thi hành xong


Lượt người xem:  Views:   217
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết